torsdag 2 februari 2017

Flygskatt i Sverige – är det ett idiotiskt förslag?

Återigen visar den rödgröna regeringen sin stora intelligens med att de vill införa en speciell svensk flygskatt.

Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet
och rädda jorden!
Man häpnar när man läser detta!  Rädda jorden!!!!

Frågan är om vilken negativ klimatpåverkan har flyget? Det finns utredningar som visar att det inte finns någon nämnvärd klimatpåverkan!

Flyget har förutsättningarna att kunna bli det minst miljöbelastande transportmedlet inom överskådlig tid. Av miljöskäl bör därför flygtrafiken öka. Det bör den även ur ekonomisk synvinkel. Det kommer den att göra, oavsett vad regeringen bestämmer.

Om Sveriges regering vill minska miljöförstöringen och öka den ekonomiska aktiviteten ska den arbeta
med utvecklingen, så att utvecklingen kan ta en mer fördelaktig riktning och fart än annars.
T.ex kan alla flygplatser behållas och incitament för användning av av teknik för minskning av CO2 samt buller införas. Forskning som berör dessa områden kan också finansieras.

De som är insatta och förstår hur flygbranschen fungerar ”skakar” bara på huvudet över denna flygskatt. De förstår inte syftet med att "att minska flygandet".

Flyget är faktiskt ett sällsynt effektivt, säkert och pålitligt sätt att transportera sig och flygindustrin lägger enorma summor på att minska buller och bränsleförbrukning.

Ett modernt flygplan förbrukar inte mer än 0,25-0,3 liter per mil och passagerare och av världens totala utsläpp av fossil CO2 står flyget trots allt endast för några procent.

Med biobränsle i tankarna skulle man lösa flygets miljöpåverkan på ett elegant sätt. Bränslet skulle med fördel framställas i Sverige vilket skulle generera nya jobb.

Vad som istället händer med en flygskatt är att svenska företag och privatpersoner kommer drabbas av högre kostnader, att flygbolagen kommer att välja att tanka på andra ställen och att längre rutter kommer att utgå från Köpenhamn eller Oslo istället.
Mindre pengar till statskassan och minimal miljövinst, istället för att faktiskt åstadkomma något bra.

Många har alltid haft svårt för denna mentalitet hos "miljöfolket". Man bestämmer sig för vad som är "fult" och sedan gör man allt för att slå ner på den verksamheten, utan att se saker i ett större perspektiv eller att tillämpa rationellt analytiskt tänkande!


Skattens storlek ska bestämmas utifrån resans slutdestination och vara
1. 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa,
2. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan
världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från
flygplatsen Stockholm/Arlanda,
3. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än
Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen
Stockholm/Arlanda.
Effekten av skatten kan bli att direktlinjer från Sverige får det svårare och på sikt kan behöva läggas ner.

Man kan undra hur den rödgröna regeringen tänker, om de överhuvud taget tänker.

Det finns bara två förklaringar:
Total inkompetens
Drabbad av grön hybris
Det är för intet denna regering kallas för den absolut sämsta som Sverige någonsin har haft!

Om vi går in och tittar vad Ekonomifakta lämnar för uppgifter om koldioxid:

Sverige: 3,9 ton per capita x 10 miljoner människor
USA: 16,2 ton per capita x 320 miljoner.
I redovisningen finns det ett liggande stapeldiagrammet och tänk att du multiplicerar ihop staplarna med det landets befolkning. Då ser man vilken liten global påverkan Sverige har.
Genom att boka en biljett till t.ex. England och en till biljett till slutdestinationen, låt oss säga USA, kan man då spara 350 kr, jämfört med att boka en biljett från Sverige till USA (antag att man ändå behöver byta plan i t.ex. England). Nackdelen är att resenären kan få det svårt vid förseningar, men genom att flygbo
lagen inför en överenskommelse att om man har bokat biljetter via deras egna bolag eller samarbetspartners, så får resenären samma rättigheter som om man bokade en biljett till slutdestinationen, blir kontentan av två biljetter att man inte behöver betala lika mycket skatt.

Vi bekostar riksdagsledamöters flygresor med våra skattepengar. När Miljöminister Isabella Lövin och sällskap ska till Bryssel och riksdagsmännen till Stockholm. Kommer hon och våra riksdagsmän att åka tåg? Vilken logik "rädda jorden".
När föregick riksdagsmännen senast med gott exempel?
Har det någonsin ens hänt?
Så kommer de att göra de här?
Svar: Nej.
 
Bucht måste ta bladet från munnen och säga om han kommer att ta tåget i fortsättningen samt buss från Kallax flygplats. Han är en mycket flitig flygresenär och alltså en stor miljö belastare enligt regeringens egna värderingar. Kvällståg från Stockholm på fredagar och söndag kväll tillbaka till Stockholm. Regeringen menar väl allvar med sitt förslag om skatt på flygresor för att minska flygandet. Samma bör väl gälla för resor till Bryssel. Finns utmärkta tågförbindelser direkt från Stockholm. 

Om inte regeringen, som reser mycket, inte visar vägen varför ska då vanligt folk minska sina flygresor? Skillnaden är att vanliga människor betalar sin resa men det gör inte politikereliten!
Det är skattebetalare!
Kommer de istället skylla på tidsbrist?

Man blir grymt imponerad av de åtgärder som de rödgröna hittills har genomfört:
1: De vill främja elbilarna och höjer skatten på eldrivna förmånsbilar.
2: De vill undvika farliga kemikalier i elektronik och inför därför även skatt på elektronik som saknar de farliga kemikalierna.
3: De vill minska utsläppen från flyget och inför därför en flygskatt som är oberoende av flygens utsläpp. Skatten de lägger är på en sådan nivå att det lönar sig för lite, att åka över till Köpenhamn och ta flyget därifrån istället.

Skatten är ytterligare ett bevis på den skatteterror från de rödgröna som i realiteten enbart syftar till att fylla de hål i pengakistan som de själva skapat med sin gravt oansvariga finansiella politik.

När Foliehatten tittade på finansministern Magdalena Anderssons framträdande i Agenda för några veckor sedan, undrar Foliehatten om hon inte är en riktigt "feg" kruka!

På en fråga om fastighetsskatten på hus, varför en lyxvilla i Djursholm med värde 30 miljoner och ett hus på landsbygden med värde 2 miljoner, skall ha samma skatt.
Magdalena ”stammande” något märkligt till svar.
Frågan är varför Magdalena prioriterar denna grupp av fastighetsägare?

Skatten skulle ge statskassan ett tillskott på 20 miljarder som är mer än välkommet. Ytterligare en skatt som de rödgröna kan genomföra är skalbolagen där framfört allt artisteliten och andra kulturpersonligheter utnyttjar detta till max. Ett exempel är att på en miljoninkomst betalar man BARA 9.000 i skatt. Ni läste rätt!
Enligt Lars Calmfors skulle denna skatt ge 25 miljarder. När han i en artikel i DI
föreslog denna skatt fick han inom 3 timmar femtio(50) mordhot! Gissa från vem?

Foliehatten anser att denna regering visar en total impotens när man inte
vill införa skatter på närmare 50 miljarder, utan istället inför en flygskatt som är totalt verkningslös för klimatet.
Skatten på fastigheter och skalbolag det berör, röstar aldrig på socialdemokraterna!

Vem är man rädd för????

Skall man gråta eller skratta över dessa kork….. ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar