tisdag 14 februari 2017

Två kronor kan betyda mycket!

Mannen råkade av misstag betala två kronor för lite till Transportstyrelsen. För detta ska han betala 300 kronor i straffavgift. Det konstaterar både förvaltningsrätten och kammarrätten som alltså går på statens linje.

Transportstyrelsen krävde mannen på en förseningsavgift på 300 kronor eftersom han inte hade betalat så kallad infrastrukturavgift - alltså avgift för att han hade passerat en bro - i rätt tid.
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand och begärde att avgiften skulle efterges. Enligt honom var den oskälig eftersom han av misstag hade råkat betala sju kronor i stället för nio kronor när han betalade avgiften till Transportstyrelsen.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannens bil de facto hade passerat bron över Sundsvallsfjärden det aktuella datumet i maj 2016 och att han därför var skyldig att betala infrastrukturavgift  på nio kronor senast den 1 augusti förra året.
Mannen hade betalat de sju kronorna redan den 1 juli men då misstagit sig på beloppet. De resterande två kronorna hade han betalat först den 17 augusti.

Eftersom full betalning inte hade kommit in i tid hade Transportstyrelsen haft fog för sitt beslut om förseningsavgift, konstaterade förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten ansåg inte att det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut förseningsavgiften. Överklagandet avslogs därför.
Mannen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu pekar på att ett liknande fall om trängselskatt har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

I rättsfallet konstaterade HFD att det inte var uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgifter för trängselskatt när betalning skett till fel konto, till fel OCR -nummer och med fel belopp.
Kammarrätten konstaterar att skyldighet att betala förseningsavgift i och för sig beror på ett misstag som mannen begick vid själva inbetalningen men att omständigheterna inte är sådana att de kan anses utgöra grund för befrielse från avgiften. Mannens överklagande avslås därför!


Detta är inget annat än maktmissbruk. Med härskarteknik håller politikernas tjänstemän folket som gisslan. Omvänt är inte staten så pigg på att betala ut pengar. Har du pengar att få från skatteverket så måste denna summa vara, tror jag, minst 200 kronor innan den betalas ut. Har du pengar att få från Jordbruksverket krävs ännu högre belopp för att dessa skall betalas ut. Det finns en massa minimigränser för pengar som skall betalas från staten till medborgaren.

Hur länge skall vi acceptera Tjänstemannatokerier = övergrepp som kostar skattebetalarna oerhörda summor i form av förhandlingar i domstolar. Hur länge skall medborgarna betala för detta med krossade socialförsäkringar, sjuksköterske och lärarbrist, fattigpensionärer och obefintlig äldrevård? Hur många miljarder kastar staten ut på onödiga rättegångar och felaktiga myndighetsutredningar som sker pga av maktmissbruk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar