lördag 25 februari 2017

Handlingsprogram mot faktaresistens

Socialdemokraterna ska ta fram något som kan liknas vid ett sanningsministerium, ett så kallat ”handlingsprogram mot faktaresistens”. Sverige förändras. Missnöjet växer. Det ledande partiet har tappat kontrollen över informationen. SVT, SR och DN, Expressen och Aftonbladet marginaliseras. Sverige är inte längre isolerat och kontrollerat. Det här är ett sista försök att återta kontrollen. Det man de facto skulle åstadkomma är ett större misstroende mot staten.
 
Syftet är att bekämpa så kallade falska nyheter och framhäva sanningen. Magdalena Andersson säger i SVT att det är viktigt att alla människor i Sverige delar "grundläggande gemensamma fakta".


Tyvärr Magdalena Andersson du är själv en av de största
fake news leverantörerna.
Du har gått till angrepp mot ”osanningar i medierna”, som t.ex. ryktet om att regeringen lånar pengar till invandring.

Foliehatten anser att ett bättre namn på dig Magdalena är osanningsminister. Du anser att det är viktigt att medborgarna vet vad som är sant och fel, och att man undviker förvillande nyheter.
 

I en artikel i Dagens Industri kan man läsa följande:
I stället har regeringen beredskap att öka svenska statens upplåning för att finansiera insatserna. Det är fullt möjligt att hantera med de befogenheter regeringen har, via en ökad statsskuld, alltså ökad upplåning”, säger Andersson.

Hon vill inte spekulera i hur stort belopp som kan behövas utöver vad som redan har aviserats, inte förrän Migrationsverket presenterat nästa prognos för migrationen till Sverige.

Jag hoppas att du som osanningsminister förstår vad ordet pinsamt innebär!
Det du håller på med är mycket pinsamt eller så har du drabbats av politikersyndromet: lögnen!

Med sanningsministeriet är det klippt för Expressen och Aftonbladet, bara att lägga ner nu när regeringen är mot dem!
Falska nyheter" är bara nyspråk för saker som slår hål på etablissemangets lögner som dom mörkat eller trixat med i decennier. Allt som hotar "bilden" etablissemanget vill ge sken av.
 

Magdalena Andersson:

Det här är ett jättestort problem. Det riskerar att skada tilliten till samhället och därmed också den svenska modellen. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vi ska ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi på så sätt kan fatta rätt beslut.”
 

Alla förslag av den här typen kommer tillbaka till förslagsställaren som en bumerang rätt i ansiktet när det går upp för dem att den andra sidan inte sysslar med att förvränga sanningen. Samma regering som inte vill ta fram en ny BRÅ-rapport.
 

Att motverka desinformation är en sak, men det är viktigt att det inte blir en täckmantel för att bekämpa avvikande politiska åsikter. Då blir det lättare att styra "sanningen" efter deras agenda om någon snackar ”skit” om Sverige, så är det bara för dom att säg nej stämmer inte alls.
 

Räknas det som falska nyheter när politikerna lovar saker och sedan inte uppfylls?
 

Vacker tanke men det kommer inte att gå. Dammarna är redan spruckna och den politiskt korrekta diskursen är redan underminerad. Sedan hjälper det knappast att kanalerna för att föra ut statlig propaganda är ineffektiva med en dysfunktionell skola, public service utan större inflytande på debatten och ett sjunkande förtroende för traditionella medier hos folket. Sedan måste S, åtminstone ytligt sett, ta hänsyn till demokratiska principer som objektivitet och yttrande

Den här strategin för att bekämpa så kallade fake nyheter lär bak tända totalt. Bara sossarna kan tro att det här angreps sättet kommer att fungera, nu när information är fri tack vare internet.

Det här "skyddet" innebär alltså att de direkt kommer ta ansvar för sanningshalten i de nyheter som granskas. Och indirekt kommer de att bära ansvaret för sanningshalten i alla nyheter.

Enligt sossarnas vanliga mönster blir det personer med gott anseende inom partistrukturen som utses att leda och forma projektet. Alltså är det mycket sannolikt att individer med begränsad kompetens och icke-existerande expertis kommer vara i förarsitsen. Sverige har även flera experter att ta av, som med lätthet är lämpade att faktiskt finna sitt kall i detta ministerium,
tex historikern Arnstad!

Allt det här pekar på att hela projektet kommer kollapsa, och S kommer vara förlorarna. Fake nyheter, hur man än väljer att definiera dem, kan inte stoppas lika lite som rykten kan stoppas. Vi vet från historisk erfarenhet att rykten brukar stärkas av försök att tysta dem.

Samma regering som öppet medger att man inte är intresserad av fakta ska nu alltså utbilda folket i vad som är "rätt fakta"?
1984 var ingen instruktionsbok. Vi har ju i närtid ett klockrent exempel på hur bra politiker är på det här med faktagranskning och källkritik med tanke på den tidigare mytsidan.

Det är självklart att det här endast handlar om att hamra in politisk propaganda hos medborgarna och göra det ännu mer skamfyllt att avslöja makthavarnas inkompetens korruption och lögner.

S av idag är något av en relik som knappast drar till sig samhällets mest kompetenta individer. Det är också impotent och trögrörligt parti med alldeles för många interna konflikter att ta hänsyn till för att åstadkomma några ordentliga och genomgripande förändringar. Det är allmänt känt vart missnöjda socialdemokratiska väljare vänder sig. Likaså har "rörelsen" tappat kontrollen och kan inte längre ge politisk vägledning.


Att det råder panik inom socialdemokratin är inte svårt att förstå. Man tappar i opinionen och är på väg att bli ett 20% parti, men framför allt anses Löfvén inte klä statsministerposten.   

Den väg man nu slagit in på kommer att visa vara en väg åt fel håll.
Socialdemokraterna måste förstå att de inte är staten och att idag kan man inte gömma och vinkla sanningen, om vad som händer
i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar