torsdag 9 februari 2017

Avsätt Löfvén för att rädda vår miljö och ekonomi!

I en tid där våra styrande höjer bränsleskatter, föreslår köttfria veckodagar, gråter över klimathot och demoniserar medelålders vita heterosexuella män för att dom äter kött och kör bil så tar vår käre landsfader flyg till Sälen!
 
Avståndet mellan Stockholm och Sälen är 40 mil och tar något mindre än 5 timmar med bil, med tåg till Mora och bil till Sälen tar det även då något mindre än 5 timmar.

Om ”landsfadern” skall ta sig till regeringsplanet, kliva ombord och lyfta så tar detta säkerligen ca 1,5 timma och flygtid med landning och byte till bil för vidare färd till Sälen ca 1 timma...därefter ca 1 timma och 20 minuter till Sälen.
Tiden för resan med flyg skulle bli ca 3 timmar och 50 min, att jämföra med 5 timmar med bil eller tåg och bil.
Kostnaden för regeringsplanets färd mellan Stockholm och Mora och tillbaka är säkerligen ca 200 000 kr.
 
När övriga gäster och regeringsledamöter inte hade något annat val än det chartrade SAS-flygplanet till Mora eller busstransporter, bokade landsfadern regeringsflygplanet inför Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Det är varken billigt eller miljövänligt, när Löfvén väljer att ta regeringsflyget ensam!

Är Löfvéns tid verkligen så dyrbar, att vi skall ta en rejäl merkostnad för regeringsplanet och smutsa ner vår miljö för att Löfvén inte orkar gå ur sängen en timma tidigare?
Om det sen är så att Frigolit skall med på resan så ingår det förmodligen en mellanlandning i Stockholm för att spara ca 2 mils taxiresa...tidsbesparingen skulle då vara nära noll.


Regeringsförklaringen den 13 september 2016 

Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 13 september 2016.

Det riksdagsår vi har framför oss kommer att präglas av regeringens prioriteringar: jobb, skola och klimat. Det är en politik för ansvarstagande – för framtiden, för Sverige och för vår omvärld.
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Omställningen till en grön ekonomi stärker svensk konkurrenskraft. Vår position som ledande i det internationella klimatarbetet befästs.

Fagra ord – men hur är verkligheten som inte tycks existera för denna person. Det är mest ”snack” utan minsta substans i innehållet.

När Stefan Löfven på pressträffen tillsammans med Isabella Lövin presenterade, inte utan stolthet ett nytt klimatpolitiskt ramverk, ett klimatpolitiskt råd och en ny lag och de skall också bringa ordning och reda i klimatpolitiken! Åtgärderna stöds av alla partier utom Sverigedemokraterna.
 
Löfvéns minne är kort, om det överhuvudtaget existerar. Han är en utmärkt representant för ett etablissemang som inget förstått. Han står där och skrävlar dagarna i ända. Det är uppenbart att han ingenting förstått! Han presenterade på samma sätt det finanspolitiska ramverket som skulle bringa ordning och reda i ekonomin.

De rödgröna har fått tung kritik av Finanspolitiska rådet för att bryta mot det finanspolitiska ramverket, så särskilt mycket ordning och reda har det inte varit, bara snack för galleriet!

Svenska politiker verkar tro och deras stora övertygelse verkar vara, att vad det lilla Sverige gör, har stor påverkan på det globala klimatet. Verkligheten som tycks vara som bortblåst, för större delen av politikereliten. Vi är ett land som bidrar med någon promille av de totala utsläppen. Vi skulle utan vidare kunna fördubbla eller halvera utsläppen, utan att det påverkar klimatet/vädret ett endaste dugg.

De svenska politikerna har inte förmågan att förstå/ta in, att det som avgör är hur USA, Kina och andra stora utsläppsländer väljer att agera.

Inte hur mycket svenska bilister och företagare på landsbygden beskattas sönder och samman. Man får verkligen hoppas att Löfvén och övrig politikerelit känner till detta – annars är det verkligen illa ställt!

Ändå ska Sverige "gå före". Politikerna borde ställas mot ”väggen” och förklara för svenska folket, varför man genomför detta! Till vilken nytta! Vem skall betala den stora notan, för den blir STOR, för detta kvalificerade vansinne!

Det låter ibland som att hela världens öde hängde på vad de svenska regeringen företar sig.
Det svenska politiker håller på med är hybris, ren och skär hybris. Om den består till mestadels av okunnighet, bristande kognitiv förmåga eller ren inbilskhet och korrupta rådgivare eller ”lobbyister” är mycket svårt att bedöma.
Desperation - en sorts Münchhausen-by-proxy på nationell nivå. De i anden goda och progressiva är ju ständigt på jakt efter någon eller något att vara behövda av.

Etablerade politiska partier lät MP diktera invandringspolitiken och det slutade på det sätt som man kan förvänta sig, då man låter naiva idealister utan kontakt med den verkliga världen få bestämma. Ett totalt haveri som kommer att bli besvärligt och dyrt att städa upp. På samma sätt är det med klimat/väder ramverket – ekonomiskt haveri om 10 år!

Klimatklivet och stadsmiljöavtalen resulterar i klimatinvesteringar för levande städer och landsbygd. I Umeå rullar nya elbussar. Nya bussgator växer fram i Växjö. I Lund byggs en ny spårvagnslinje som 80% av Lunds befolkning inte vill ha. Investeringen på över en miljard kommer aldrig att hämtas hem. Region Skåne har satsat pengar på detta projekt som istället borde gå till den havererade sjukvården! S + MP styr!

Från norr till söder investeras i biogas, biodrivmedel och laddstolpar. Utvecklingen att allt fler tar cykeln till jobb och skola ska främjas. Supermiljöbilspremien och nedsättningen av förmånsbeskattningen av miljöbilar förlängs. Målet är en fossilfri fordonsflotta. Vem skall betala?
Intressant blir hur Löfvén kommer att försöka förklara bort kostnaderna för ett nytt elstamnät som behövs till alla laddstolpar. Enligt Svenska Kraftnät måste en ombyggnad av kraftnätet ske till en kostnad av 200 miljarder för att dra fram den el som kommer att behövas. Ännu intressantare kommer det att bli hur Löfvén
skall förklara
vilka som kommer att få ta över de skatter som kommer in på bensinen.

Arbetet för att skydda miljön och skapa en giftfri vardag intensifieras. Svenska skolor och förskolor ska vara fria från farliga kemikalier. En strategi för hållbar konsumtion läggs fram. Avgörande steg tas för att miljömålen ska nås. Principen är enkel: Det ska vara billigare att vara miljövän och dyrare att släppa ut.
Svenskar skall cykla till sitt jobb, medan sossepampar flyger för att spara en knapp timme, för att rädda vår miljö...som vanligt när det gäller sossar så är det "någon annan" som får betala när sossar kommer med förslag.

Är det inte dags att införa regler för hur regeringsplanet får användas eller kanske när riksdagsmännen får ta flyg eller inte så att vi kan nå klimatmålen?

Något annat kan det inte vara tal om! De skall vara ett föredöme för det svenska folket och gå i spetsen på vad de bestämt!
Kan Sverige ha ett ”miljöförstörare” som statsminister utan att tappa ansiktet inför omvärlden när klimathot och miljöförstöring debatteras internationellt?
Kan det vara spritskåpet på regeringsplanet som gör att Löfvén väljer flyget?
Är sista utvägen för att rädda vår miljö att avsätta regeringen och förbjuda partierna MP och S så att vi kan få en hållbar miljöpolitik?

Varje år ska regeringen presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen. En handlingsplan ska finnas på plats för varje mandatperiod. Att prioritera bort klimatfrågan blir ett lagbrott. Det blir alltså i praktiken olagligt att ha en annan miljö- och klimatpolitik än den som den nuvarande regeringen driver. Och denna lag stöds helhjärtat av Alliansen, den så kallade oppositionen.

Nu önskar etablerade partier att återupprepa misstaget med klimatpolitiken som med invandringspolitiken och att förvänta sig något annat resultat, än att det totala haveriet inträffar igen, är mer än lovligt enfaldigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar