onsdag 15 februari 2017

Totalt okunniga politiker tror att koldioxid ÖKAR uppvärmningen!

Varför skull man minska CO2-halten? CO2 är stommen till allt liv på jorden, CO2 är växternas näring. Får inte skolbarnen lära sig grunderna längre?
Svenska politiker begriper inte att koldioxid kan OMÖJLIGEN orsaka global uppvärmning.
Ännu har ingen bevisat att det skulle råda ett linjärt förhållande mellan CO2 och temperaturen. Det som ökad CO2-halt har medfört är RIKLIGARE SKÖRDAR. Växterna kräver nämligen CO2! Svenska politiker får sätta sig på skolbänken för att lära eller är det beskattningen av CO2 som är orsaken?
De riktigt farliga luft-, vatten- och markföroreningarna struntar man i. Istället angriper man den för växtligheten livsviktiga koldioxiden! Skillnaden är att politikerna har svårt att beskatta dessa föroreningar! Det ger inte lika mycket pengar!

Sverige som utgör lite över en tusendel av jordens befolkning skall minska utsläpp, medan 85% av jordens befolkning ångar på med fossila bränslen. Utlandsstatus blir troligen ett faktum för moder Svea.
 
De länder som lovade att binda sig till Parisavtal står bara bara för 26% av det globala utsläppen av växthusgaser.

Då ska man också komma ihåg att Co2 står för bara 1,5 % av atmosfärens växthuseffekt och att av dessa 1,5 % så är människan bara ansvarig för 4%.

Parisavtalet är väl ungefär som en fis i världsrymden. Men det spelar ändå ingen större roll för klimatet.
Eftersom koldioxidens påverkan är fruktansvärt överdriven och det inte existerar någon människostyrd uppvärmning genom utsläpp av växthusgaser.
Bara 26% har bundit sig att följa avtalet. Utvecklingsländer som bl.a. Kina, Indien, Sydkorea, Brasilien, Sydafrika, Saudiarabien och Iran ska bara så gott de kan utan att riskera sin utveckling och bekämpandet av fattigdom.
 
Det kan finnas ett visst fog för oro för klimatförändringar. Men inget produktivt kommer att hända förrän Kina, Indien, Brasilien, Pakistan, Afrika och Ryssland drar sitt strå till stacken som det är nu kan man på goda grunder förmoda att socialister och miljöpartister, använder "klimatförändringarna" som ett redskap, ett slagträ, för att främja socialismens framskridande. Det hela ter sig tämligen genomskinligt.
 
Miljömålsberedningen, där alla partier utom Sverigedemokraterna ingår, enades förra året om att Sverige ska ha ett "netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045.
För att använda ett brittiskt "understatement", föreslår därför de mindre vetande i Riksdagen en klimatlag http://www.regeringen.se/press...

Sagorna om ökande antal orkaner, tropiska stormar, översvämningar m m som påstås vara orsakade av en mänsklighet som genererar "livets gas" CO2, är enbart sagor.

Det finns inget stöd i forskningen för att de har ökat över tid och än mindre att de skulle vara orsakade av CO2.
Lite längre ner finns länkar till föreläsningar av ytterst välrenommerade forskare som stöder sig på fakta och inte datamodeller, vilket forskning absolut måste göra. De redovisar i populärvetenskaplig form de helt naturliga förändringarna i klimatet och om det som är vetenskapshistoriens största vetenskapliga bluff, d v s sagorna om den påstått mycket stora inverkan av mänskligt genererad CO2, IPCC, forskningsfusk, politisk styrning, New World Order m m. Lindzen berättar bl a om historien bakom IPCC och om sossen Bert Bohlin som är en av upphovsmännen till galenskaperna. Lorden Monckton är en mycket underhållande föredragshållare som bl a har varit Margaret Thatchers rådgivare.

Lord Moncktons avslutande gliring i citatet kan man ha förståelse för. Som politiker vet han hur kostsamma de senaste decenniernas satsningar på klimatforskning har varit, och vilka enorma merutgifter de västerländska samhällena dragit på sig på grund av klimatmodellernas förutsägelser. Hävdar klimatologer att de kan presentera tillfredsställande numeriska lösningar till de ekvationer som deras klimatmodeller bygger på, så måste de framlägga bevis.

Att lösa ekvationer och utföra felanalyser faller inom ämnesområdena matematik och numerisk analys, exakta vetenskaper som inte nöjer sig med förmodanden och trosbekännelser utan kräver bevis.

Svenska politiker var är bevisen????????

Några sådana bevis har inte lagts fram, och vi lär knappast heller få se dem i framtiden. Ett grundläggande problem i sammanhanget utgörs nämligen av vädrets kaotiska natur, något som Lord Monckton framhöll i sin artikel. Vädrets kaotiska beteende låter sig enligt en specialist på kaosteori, inte medelvärdesutjämnas ens över hundratals år, varför även klimatet uppvisar kaotiska inslag."
Bra information. Men låt mig ändå lägga till en föreläsning av Fred Goldberg för den som vill ha en lättfattlig genomgång av klimathotsbluffen på Svenska.

De stenrika oligarkerna som styr globaliseringen vill ha kontroll på människornas energiförbrukning.
 
De flesta tror ju idag att koldioxid är ett gift!
Jag har odlat akvarieväxter tidigare och vet att det växer som f-n om man får upp koldioxiden till 800ppm .
Miljömupparna skulle nog ”trilla av pinnen” om dom fattade hur det egentligen hänger ihop!
Professor Don Easterbrook vittnade om klimatets fakta inför Sena-tens kommitté för miljö och energi.
Han har 50 års erfarenhet av forskning om klimatet och ingår i de fler än 300 av världens toppforskare. Videon är från 2013-03-26, men har fått förnyad aktualitet då den nya administrationen i USA tar forskningen på större allvar än Obama gjorde.
Det som media inte talar om för dig:
  • Den globala uppvärmningen avstannade 1998.
  • INGEN global uppvärmning har ägt rum på 15 år (nu alltså 19 år). Uppvärmningen mellan 1978 och 1998 har följts av global avkylning.
  • Isen på Antarktis växer, den smälter inte.
  • Havet stiger 7 “, 18 cm, per sekel, inte 20 fot, 6 meter.
  • Snömängderna är inte mindre än normalt. Fyra av de senaste fem åren har satt nya rekord i snöfall.
  • CO₂ kan inte orsaka global uppvärmning.
  • Extrema stormar har inte varit vanligare än normalt och haven har inte blivit sura.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar