söndag 12 februari 2017

Populism!

Men vad betyder egentligen "populism"? Är det mer ett smutskastnings ord än en seriös term.

Ordet populism kommer från latinets populus som betyder folk. Populistiska partier säger sig företräda folket mot en politisk, social och ekonomisk elit.
Populism
kan också komma från ordet "populärt", vilket skulle kunna syfta till att politiker mest säger att de vill göra de som är populärt just nu, för att få makten.

Populism kan vara ett positivt begrepp, ett som understundom kan anses vara synonymt med lyhördhet. I en representativ demokrati som gör skäl för namnet bör den politiker som lyssnar till folket belönas, inte kritiseras med pejorativt nyspråk á la Orwell!
 
Kännetecknande för populism är att det rör sig om politik med förenklade lösningar. Ofta används "sunt förnuft" och vi-mot-dom-tänkande som argument för åsikterna. Typexempel är krav på högre straff eller att skylla lägre socioekonomiska gruppers situation på deras etnicitet.

Alla som motsätter sig övermakten, eliten, de bättre vetande, diktaturens idéer förslag och direktiv är motståndsmän och de kallas populister. Förr kallades de frihetskämpar, det är samma sak.
Vanligtvis brukar det användas när politiker enbart säger det folk vill höra, oavsett om det är realistiskt eller ej. I Sverige förefaller det offentligt användas i betydelsen "ej sjuklöverpolitik". Populism är när någon säger vad majoriteten gillar och du inte delar deras uppfattning.
 
Populism beskylls man för om man som politiker snappar upp folks missnöje och föreslår någon slags politik med konservativa förtecken som lösning.
Om folket däremot på grund av missnöje skriar efter mer vänsterpolitik och en politiker snappar upp detta så kallas det inte längre för populism, utan enbart som en lyssnande och godhjärtad politik.

Populismen kan ha skiftande innebörd i olika länder. Populism är att låta folket bestämma. Därför ogillas det av de flesta politiker. Elitism är motsatsen till populism.

Egentligen kan bara populism existera i en representativ demokrati. Populisten måste ha någon sorts ansvarstagande politiker att projicera sitt missnöje på.

Så finns det t. ex ingen populism i ordets egentliga bemärkelse i Schweiz. Det hade varit fullständigt missriktat med tanke på att det är folket självt som står för det politiska ansvaret där och man inte vinner särskilt mycket på att skylla på sig själv eller tvinga på sig själv enkla men ofungerande lösningar.
 
Populism vilar på två ben: enkla svar och anti-elitism. En sann populist hävdar dels att det finns en enkel lösning på problemen, t. ex. gå ur EU, och hävdar dessutom, med mer eller mindre inblandning av konspirationsteorier, att det är någon annans fel att den enkla lösningen inte redan applicerats. 
Nuförtiden är någon annan nästan alltid högt uppsatta politiker men tidigare kunde det även vara kapitalister/kommunister/judar med flera.
 
När EU-sympatisörer säger eller skriver "populism", är det ett skällsord på nationalister och EU-kritiker. Fast ett EU-federations sympatiserande parti som Socialdemokraterna, har alltid använt sig av populism. De höjer bidragen och genererar därmed ökad inflation genom att priserna ökar - mera skatt och avgifter.
Fast det låter bra i valcirkusen, att lova höjda bidrag och mer till alla. Fast någonstans måste pengarna tas ifrån...

Du är alltså inte populist med din EU åsikt eftersom företrädesvis förespråkar majoriteten för EU som naturligtvis är ganska sunt om Sverige skall behålla sin exportindustri till EU länder på 600 miljarder kr. Eftersom euroskeptiker ökar, så klagas det att populismen ökar

När Centern skall fixa låglönejobb vilket är populärt bland deras egna bidragstagare, då chansen till fortsatta bidrag för dem ökar t ex försörjningsstöden, Rut och Rot.
 
Hur Miljöpartiet vill avskaffa kärnkraften för att rädda miljön.

Hur socialdemokraten Dag Larsson menar att sjukvården blir sämre om fler tecknar privat sjukvårdsförsäkring.
Ponera att Dag Larsson presenterar det här argumentet som grund för att höja skatten för höginkomsttagare.
"Se här hur de rika tecknar privat sjukvårdsförsäkring, och hur det leder till att låg- och medelinkomsttagare får sämre sjukvård! Visst fan skall vi höja skatten för dem, de rika, så att vi alla kan åtnjuta en bra sjukvård?"
Detta ett tydligt fall av populism? Ett otroligt populistiskt förslag som gravt förenklar, den logik som spelar in i hur det hela fungerar.

Nigel Farage får nog ses som den typiska populisten. Under många år har han endast torgfört en enkel åsikt som lösning på så gott som alla problem. Att andra politiker inte delar denna åsikt har han skyllt på att de på något vis är köpta av den andra sidan. När han till slut får igenom sitt enda politiska krav så avgår han genast. Populisten är till sin natur inte ansvarstagande eftersom ansvar är svårt och därmed antitesen till enkla svar.

Det som avgör om det kallas för populism eller ej beror alltså på vad folket vill ha. 
Konsekvent? Nej. Färgat av politiskt tyckande? Ja.
Brexit är ett bra exempel på ett populistiskt beslut, eftersom att hela globalist etablissemanget var för bremain!

Plattityden enkla lösningar på svåra problem används för övrigt bara inom politiken.
Det är för övrigt inte bara populister som kan anklagas för enkla lösningar på svåra problem, till exempel att begränsa invandringen. Elitisterna använder också enkla lösningar, till exempel ökad invandring som svar på minskad tillväxt som inte nödvändigtvis är ett problem eller en åldrande befolkning.

Många anser att det snarare är hos media som populism är ett skällsord. Det är egentligen rätt konstigt med tanke på att demokrati går ut på eller iallafall borde gå ut på att politikerna för en politik som väljarna vill ha. Men i Sverige så är det alltså fel, istället tycks det som det ideala är att politikerna inte ska ta hänsyn folkets åsikter eller behov, vilket man inte heller gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar