tisdag 28 februari 2017

Är Putin ”den onde” eller ”den gode?”

Det pratas mycket om hotet från Ryssland och att Putin är en farlig person, men vad innebär det i praktiken?
 
Alla som försöker ha en fullt rationell och neutral inställning till Ryssland eller interventioner skall klassificeras som ryss-agent, Putin försvarare, mentalt ostabil etc, vi såg samma sak på 50-talet och vi ser det nu – tyvärr!

Media och politiker påstår att det finns massor av hot, men ingen har preciserat något konkret. Att Ryssland annekterat Krim och försvarar östra delarna av Ukraina vet vi. Men förutom det?

Putin bara dök bara upp i rysk politik genom Jeltsin i stort sett helt okänd för alla.
Egentligen har Ryssland legat i ”träda” i 25 år och har först nu börjat agera normalt, på den strategiska scenen. Väst och dess vänner har däremot ständigt flyttat fram sina positioner och struntat i överenskommelser som man gjort. Det vi ser är att Ryssland reagerar mot yttre hot direkt mot Ryssland, dess folk eller dess allierade, vilket är det normala.
Det är inte för att vara kritisk utan för att förstå vad det handlar om i praktiken.
 
Hotbilden
 
Hotet består i att Putin och hans innersta krets vid det här laget är så etablerade vid makten att han/de personligen definierar oinskränkt makt över Ryssland vilket i sin tur innebär att han/de nu har samma mål som diverse despoter och deras sammansvurna genom historien har haft.

Enligt svensk media är det förtäckta hot som har uttalats mot Baltikum och andra länder som anses "olydiga" ur Kremls synvinkel.
Ingen i media kan konkret redovisa vad hoten består av? De flesta skulle mycket gärna vilja veta, vad det ligger för sanning bakom detta? Det är dags för media och politiker att lägga fram bevisen på bordet om de skall bli trovärdiga. Allmänt svammel är det ingen som tror på!

Att Ryssland dessutom provocerar genom militära incidenter.
Främmande makters kränkningar av Sverige uppgick 2016 till 20, vilket är en kraftig ökning jämfört med de elva som inträffade 2015 enligt Försvarsmaktens årsredovisning som kom 22/2 2017.
Ryssland svarade för 5 %, av de 20 kränkningarna, jämfört med 19 av NATO-länder 95%.
Media anser att ryssarna utökar sin propaganda mot väst och det är också tydliga tecken på det hot vi ska ta på stort allvar.
Vad är det media vill vi ska ta på allvar? Vad är det för konkreta hot?

Enligt media och politiker är det för Sveriges del extra bekymmersamt då vi står ensamma vid en eventuell rysk invasion. De utökade samarbetena med NATO är dock steg i rätt riktning enligt media.

Är hotet från Ryssland i huvudsak en propaganda konstruktion eller tjänar den flera goda syften?
1. Det göder det militärindustriella-komplexet i främst USA.
2. Det ökar USA:s inflytande över övriga Europa.
3. Det banar väg för fascismens seger i Väst liksom i Öst: kontrollstater, polisstater.

Som trogen medlem av det amerikanska imperiet, en av dess främsta spjutspetsar sedan 1945, då vi till slut var tvungen att överge vår lojalitet till Berlin, vill vi förstås vara med om, att låta detta hot från Ryssland nå nya höjder, givetvis under några lämpligt väl valda förevändningar anpassade till tidens ideologiska berättelse om gott och ont. Ja, det är ju det som vapenindustrin och Nato vill att vi ska tycka?

Det media, militär och politiker i värsta fall kan tänka sig är att Ryssland invaderar Sverige i syfte att ockupera hela landet. Men man inser inte helt enkelt att Ryssland saknar resurser till det. Media anser också att det kan bli frågan om ett strategiskt överfall i syfte att "finlandisera" Sverige och därmed förbättra Rysslands geopolitiska läge i Östersjöregionen.
Det här är en vilda spekulationer som inte är underbyggt av några helst fakta utan av ren skrämselpropaganda.
Hur stor sannolikt är det att Ryssland kommer att anfalla Sverige?
Svar: Aldrig!
Vad skulle i så fall vara orsaken till ett ryskt anfall?


Sammanfattning så långt av vad svensk media skriver:
1 - RU ockuperar ukrainskt territorium och bär ansvar för 9.000+ människors död.
Ja, men det är rysk befolkning som bor där. Så man se det som att de försvarar sitt urgamla territorium. Folket där är glada att RU är där. Särskilt på Krim där de håller på att bygga upp hela samhället. 95% röstade för en anslutning till Ryssland. Krim är en enda stor rysk militärbas, och har varit så, sedan Katarina den store lät bygga Svartahavsflottan tidigt 1800-tal. Krim var en integral del av Ryssland fram tills den chauvinistiske ukrainaren Chrusjtjov ritade om gränsen och gav bort denna del av Ryssland till den ukrainska delrepubliken. Alltså en ändring som utfördes under den förhatliga sovjettiden. Dessa usurpatorer saknade helt legitimitet och därför bör inga ändringar som gjordes under denna tid ens erkännas.
 
2 - RU bombar civilbefolkningen i Syrien.
När US bombar är de hjältar. Enligt SVT mördar RU de civila när de bombar.
RU har bombat bort terroristerna. Att det dör civila i bombkrig är oundvikligt.
Det är inget de gjort avsiktligt. Det är givet bara propaganda. Att skrika "propaganda" utan källor är propaganda-

3 - Putin vill inte släppa makten.
Det är sant. Men han har folkets stöd (Foliehatten känner många ryssar).

4 - RU avrättar generaler och journalister som vet för mycket.
Det är sant.

5 - RU finansierar högerextrema/fascistorganisationer i EU.
OK. RU är inte mycket för islamiseringen.

6 - RU provocerar och hotar grannländer.
Vad exakt är det för hot? Det är mycket prat om det, men inga källor. Ingen kan bevisa en enda sak där RU har hotat Sverige eller något annat land?

Den politiska utvecklingen i RU är följande:
Kommunism
Oligarker
Putin

Putin rensade ut maffian i RU och skapade förhållandevis bra ordning. RU är bara 23 år gammal i sin fria form. Ryska federationen är en av världens mest decentraliserade stater, med 85 federala subjekt, där många har egna presidenter, 35 officiella språk. De tar ett tag att bygga upp en ordentlig stat.
RU har stora problem med korruption och massa annat ”från kommunisttiden.”

Man kan bara konstatera att Putin har ett brett folkligt stöd. Det finns ingen stor opposition som han undanhåller. Det är helt fel. Det finns alltid generaler och andra som vill ta makten.
Jag försvarar inte Putin men jag tror inte det finns några bättre alternativ just nu. Det finns bara rovfåglar som vill ta över.
Den dag Putin verkligen attackerar andra länder och det finns en ett annat alternativ som har folkets stöd vore det en helt annan situation. Men så är det inte.

Det är bara en nidbild US vill måla upp för att vinna poäng.
Om man inte förstår det är man naiv.

Copy paste från kalla kriget manualen i väst. Sanningshalt - noll givetvis. Problemet är att Putin har satt ned foten och sagt ifrån och det tålde givetvis inte Obama.

Kommer Trump vid rodret med en ny era i relationerna? Rysslands vision, som förövrigt delas av övriga BRICs-länder, är en multipolär värld och den finner många av oss oändligt mer sympatisk än de destruktiva rov krafterna som eftersträvar en global världsordning.

Enligt SIPRI:s försvarsanslag:
NATO satsar tio gånger mer på militären än Ryssland och är militärt överlägsna.
Ryssland har förlorat 85% av flottan, men Rysslands stridsflyg är kvalitativt överlägset väst; det finns ingen västlig motsvarighet till SU27, PAK-FA eller den nya stridsvagnen. .

Det finns olika bedömare av Rysslands styrka i olika vapensystem. USA:s 600+ militärbaser utomlands kostar en del, liksom specialstyrkorna i 138 länder. Ett medel för detta är sanktioner och lögner som kan väcka missnöje. Sådant är verkligen USA mästare på. Man har fått Västs ledare och etablerade press att acceptera de brutala krigen i Mellanöstern, anta flyktingarna utan att protestera mot USA:s krig som viktig orsak, och utan elementär kritisk analys anta USA:s narrativ om t.ex. Ukraina.
I denna länk finns mångaintressanta uppgifter som visar USA:s roll i Ukraina!

Är det den ryska friheten man fruktar? Till skillnad ifrån Sverige är inte Ryssland beroende av att vara med i någon pakt. Ryssland är något så ovanligt som ett självständigt land som driver en oberoende politik och detta skrämmer globalisterna. Putin är ingen diktator. Hans folk älskar honom och han återgäldar deras kärlek mångdubbelt genom att representera deras intressen i allt han gör. Här i Sverige avskyr många våra politiker, men vi kan inte göra oss av med dem, eftersom de alla är identiska med varandra och därmed är vi fråntagna faktiska valmöjligheter.

Dessutom har vi en genomkorrupt journalistkår som allihopa är helt eniga med varandra. Avvikande åsikter tolereras inte. I Ryssland finns det däremot gott om tidningar och journalister som är oppositionella. Att kritiker skulle tystas där får allt tas med en nypa salt. De har ju i vart fall kritiker. I Sverige är däremot etablissemanget helt rensat ifrån dissidenter.

Visst förekommer det en hel del mystiska dödsfall i Ryssland, men detta beror på den ryska maffian som växte okontrollerat i styrka under den genomkorrupte Jeltsin som med västs goda minne plundrade Ryssland i ett helt årtionde. Sedan Putin tog över har han outtröttligt bekämpat och kraftigt försvagat maffian. Tyvärr är kampen ännu inte över, men som det set ut kommer Putin att triumfera i slutändan och tvätta bort denna smutsfläck ifrån Ryssland.

Det är det som Anna Dahlberg skriver:

”Visst kan det tyckas som att vissa delar av S, MP, V,
L
, C och M, har drivit för långt in i någon form av liberal och marknadsekonomisk hybris, där man inte alltid har validerat de gjort mot verkligheten. Det har lett till att man har tryckt ner vad människorna tycker, man har gömt undan det i tidningarna, och man har också behandlat Ryssland och hela östblocket styvmoderligt och sett sig själva som ideal bilden för framtiden.
Dock tror jag inte att någon egentligen är betjänt av att börja riva dessa regler och lagar som vi har satt upp under så många hundra år som vårt välstånd bygger på. Det borde till och med en Miljöpartist eller en Putinist/Fascist förstå. ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar