torsdag 3 maj 2018

Att vara med i EU är en ekonomisk katastrof för Sverige!

Det nya budgetförslaget som EU-kommissionens har lagt innebär att Sverige ska betala 55 miljarder kronor, en höjning nästan 38% från dagens 40 miljarder kronor. Jean-Claude Juncker(klunker) kallar detta för en budget "rättvist för alla." Sverige är som vanligt bäst i klassen. Vi är tillsammans med Holland största nettobetalare!
Vår vördade ledare Stefan Löfvén: ”En höjd EU-nota med 15 miljarder skulle inverka menligt på Sveriges välfärd och nagga reformutrymmet i kanten högst betänkligt.”
Magdalena Andersson säger att det hela är orimligt att att man ej kan acceptera detta. Det är inte märkligt att Magdalena Andersson protesterar. Svenska politiker(utom SD och V), är enormt EU-fixerade. Stora delar av statsbudgeten är redan intecknade på grund av den svindyra asylinvandringen, så den höjda avgiften är en riktigt rejäl kalldusch! Ekonomiskt orkar inte Sverige med, något annat än invandrarkostnaderna.
Sossarna "protesterar" enbart av populistiska skäl. Det är valrörelse nu. Då säger S exakt vad som säljer just nu. Ett patetiskt utspel som kommer att vara glömt efter valet. Då blir det en lovsång till USSR istället.

Sverige kommer betala för "vi vill inte förlora inflytande", att EU skall ge oss en rabatt är helt uteslutet. Med Brexit förlorar Sverige också en bra bundsförvant och vi kommer att köras över, åderlåtas maximalt av övriga EU-länder i ännu högre grad än idag. Sverige har varit nettobetalare under alla år och summan vi betalt in till kolossen i Bryssel, är flera hundratals miljarder!
Anledningen till den stora höjningen på 15 miljarder kronor per år, är att dem ska dels täcka upp för att Storbritannien lämnar och även att EU avser att höja sin budget med 2000 miljarder kronor. Efter Brexit satsar EU ännu mer på centralstyre, korruption och maktfullkomlighet. Det svenska politiker inte har upptäckt, är att alla länder skiter i EU:s regler (bl.a. Dublinförordningen), förutom Sverige.

Inte nog att man höjer Sveriges avgift med 39% skall EU också införa olika nya EU-skatter, som skattebetalarna får betala direkt istället för via sitt lands EU-avgift. 10% av EU:s budget ska komma från EU-skatter, inklusive en europeisk bolagsskatt
.
EU-portalen (här finns mycket info): "Vi vill att tio procent av våra inkomster ska
komma från nya egna medel, det är ungefär 24 miljarder Euro, sade arkitekten bakom flerårsbudgeten, kommissionären Günther Oettinger och pekade ut skatt på utsläpp och plast liksom europeisk bolagsskatt. som nya sätt att finansiera EU."

Notan för att vara med i EU kommer alltså inte att stanna vid 55 miljarder, utan snarare kommer den kanske att hamna på 75-79 miljarder per år, med de nya direkta skatterna från EU som kommer att drabba varje land.

Jordbruksdelen i detta skall minskas med 6%, från 38% till 32% och allt större del kommer att gå till "landsbygdsprogrammet" som innebär att pengarna används till diverse byråkrati, "forskning" och att stötta upp jordbruksverkets kostsamma datasystem. Hur mycket som kommer ut till praktiskt jordbruk blir en allt större/mindre fråga, då Jordbruksverket inte ens klarar att dela ut gamla stöd.
Den gångna vinter har varit märklig. Långa slakt köer, trots att Citygross påstått att det inte finns svenskt kött att få tag på. En del påstår att slakterierna gör så här, för att sänka priserna på slaktdjur, men de svenska priserna är inte högre än motsvarande i Irland eller Frankrike. Så något är riktigt sjukt. En anledning kan vara en sorts kartellbildning, eftersom Jordbruksverket tycks behandla uppfödarnas djurregister som en offentlig handling, där slakterierna har full insyn. Att organisera en slakterikartell för att pressa priserna hos uppfödarna, är då en enkel match.
Det är bra att EU minskar subventionerna till jordbruket. EU:s överskott på jordbruksprodukter har dumpas i Afrika, så familjerna och bönderna där, inte kan leva på sitt lokala jordbruk, ena halvan av bönderna och deras familjer sitter och lever på allmosor och bidrag och andra halvan prövar lyckan med en vinglig båttur till Europa över Medelhavet.

Den helt sanslösa globalisten och opportunisten liberalernas Jasemko Selemovic skriver för några dagar sedan i SVT forum, att Albanien och Makedonien ska kompensera för Storbritanniens utträde! Är Jasenko Selimovic korad eller tror han på vad han skriver, att fattiga Albanien och Makedonien ekonomiskt ska kunna kompensera för Brexit? Två länder till att föda ur EU-kassan. Men det finns en högst sannolik förklaring. Den är riktigt skrämmande! Albanien är muslimskt. George Soros har via stiftelser finansierar båtlaster med muslimska migranter till Balkan. Där en ny svår konflikthärd skapas. Undesirable NGOs’ Fund ISIS-linked Refugee Boats to EU. 
Glöm inte att militanta muslimer från MENA-länder deltog i krigen på 90-talet i forna Jugoslavien. Sedan länge forslar Soros-stiftelsen in båtlaster med migranter till länder i forna Jugoslavien. Givet är majoriteten muslimer. En dröm odlas och propagandan om Greater Albania, en utvidgning av Albanien och att den är nära förstående. Freden i regionen är instabil och tvister finns sedan länge om gränsdragningar mellan i stort sett kristna och muslimska stater. Gissa vad serber tycker om albaner? Makedonien har Soros i princip köpt.
Sanslöst att en politiker som Jasenko Selimovic som väl känner till de fruktansvärda som skedde på 90-talet på Balkan, nu vill hälla bensin på en pyrande eld och låta en krutdurk explodera på sikt.
Foliehatten tvivlar starkt på, att detta är okunskap eller omedvetenhet, Selimovic är globalist. Det är ren politisk cynism eller snarare politisk psykopati. Soros och globalisterna där Wallenbergs ingår, ger direktiv till EU-politiker! Soros och globalisterna är för en världsregering. Att på sikt krossa EU med krig och och ekonomiska katastrofer för EU:s nationer ingår i planen, för att nå målet världsregering.

Svensk handelsbalans mot EU är en smärre katastrof, särskilt mot Tyskland. Skulle det bli ömsesidiga tullar går det med vinst för Sverige. Dessutom kanske vår tids Don Quijote kan få sin efterlängtade inflation på 2%. Förutsatt att prisstegringar är  orsakade av importtullar som inte räknas bort från KPI-statistiken.
 
Foliehatten har för några år sedan besökt, EU-parlamentet, EU-kommissionen och den ständiga svenska delegationen.
Vi hade en guide som berättade att ett lagförslag tar cirka 6 år att gå igenom, efter det alla alla länder fått bort det som inte passar dem och slutprodukten är ett lagförslag som ser helt annorlunda ut. Guiden ansåg att EU aldrig kommer att fungera! Samma sak sa sossen Jytte Guteland, att EU aldrig har fungerat, i ett föredrag för gruppen som Foliehatten deltog i.
 
EU är orsaken till förfallet av Europa. Öppna gränser bestämt av globalister. Det har medfört ett högt pris, hittills är det bara Storbritannien som förstått detta.
Nu kostar bevakningen av gränserna ofantliga pengar och det blir värre och värre för EU, att klara sig,  när fler länder kommer att hoppa av. Prata om att "binda ris om sin egen rygg". EU är dödsdömt i nuvarande form.
Swexit är det enda lösningen för Sverige. Idag är medlemskapet en ekonomisk katastrof.

Bara att konstatera att EU-motståndarna blev sannspådda till 100 %. Ja, till och med värre än så. EU är på väg att bli ett nytt Sovjetunionen med skillnaden, att gränserna står vidöppna mot tredje världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar