lördag 26 maj 2018

Kan GDPR sätta stopp för att invandrarkritiska kommentarer hämtas in?

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft igår, kan innebära verksamhetsproblem för organisationer som Expo, Researchgruppen, Näthatsgranskaren och Piscatus, i jakten på avvikare från påbjuden värdegrund. De hanterar personuppgifter utan formella medgivanden. Förordningen syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.
Alla i Sverige kan från idag lämna klagomål mot dessa organisationer och varje klagomål resulterar i en utredning. Det är inte under några som helst omständigheter okej, för den typen av organisationer att göra så som de har gjort. Datainspektionen kan därmed få många fler ärenden att hantera och kan komma att döma ut betydligt flera straff och böter än tidigare. Den organisation som straffas måste dessutom betala böterna först och överklaga sedan. Straffet för att bryta mot GDPR och särskilt i sådan omfattning som de organisationer gör, är upp till 4% av årsomsättningen. Taket ligger på €20 000 000.

Rent praktiskt blir det också så att vem som helst, som möjligtvis finns i dessa register, kan:
Utkräva alla uppgifter som finns om denne och den andre parten har då någon vecka på sig att lösa det (annat är lagbrott)
Man kan kräva att bli raderad, annat är ett grovt lagbrott och omvänd bevisbörda gäller dessutom; t ex måste alltså Expo kunna bevisa, att de genomfört det användaren krävt.

Piscatus är
ett företag som inhämtar personuppgifter och har samtliga svenskar registrerade i en databas. Inhämtningen sker från domstolar, regeringsdepartement, kommuner, kyrkans stift, landsting, högskolor och myndigheter. Piscatus drivs av medlemmar i Expo och Researchgruppen som använder uppgifterna som de samlat in, för att samköra dem, mot olagligt hackade webbsajter och diskussionsforum som Disqus. Vi har sett flera fall där personer hängts ut i Aftonbladet och Expressen. Uppgifterna som dessa tidningar har presenterat, har med största sannolikhet kommit från Piscatus. För de som har minnet i behåll kan nämnas, att 2014 fick Expressen och Researchgruppen utmärkelsen Guldspaden för sina uthängningar.

Det kommer att bli mycket intressant att se om GDPR kunna stopp kvällspressens uthängningar av politiska dissidenter i Sverige? Uthängningarna i Sverige är unika och man hittar inte dessa uthängningar i något annat EU-land. Man får gå tillbaka till den kommunistiska tiden, för att hitta något liknande! Det beror på en slapphänt hantering av PUL, osedvanligt starka grundlagar för tryckfrihet, ett utbrett åsiktsförtryck. Foliehatten funderar om inte uthängningarna har skett, med den rödgröna regerings tysta medgivande!
Expo har fått kalla fötter och skrev igår följande:
”Personuppgifter inom stiftelsen Expos journalistiska arbete. Journalistiskt (och akademiskt) arbete omfattas inte av hela EU:s dataskyddsdirektiv GDPR. Grund för detta finns i artikel 85. Undantaget regleras i Dataskyddslagen 7 §, där det framgår att journalistiskt arbete är undantaget från artikel 5-30 respektive 35-50. Individens rättigheter som redogörs för i denna policy är därför begränsade i relation till Stiftelsen Expos journalistiska arbete och regleras därför inte i denna policy. Stiftelsen Expos journalistiska arbete sker i enlighet med strikt källskydd och pressetiska regler. Vi hanterar alltid journalistiskt arbetsmaterial, inklusive i förekommande fall personuppgifter, med stor varsamhet. Samt medvetenhet om och respekt för dataskyddsdirektivets artiklar 31–34 som reglerar personuppgiftsincidenter och säkerhet kring personuppgifter.
Stiftelsen Expo har också ett arkiv som är Nordens största samling av rasistiskt material. Arkivet innehåller i huvudsak högerextremt material från perioden efter andra världskriget. I arkivet förekommer personuppgifter i ostrukturerad form. Arkivet är enbart öppet som referensmaterial för journalister och akademiker, det faller därmed också inom det ovan nämnda undantaget.”

Enligt MPRT (Myndigheten för radio och TV) så står det så här om utgivningsbevis:
”Privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis hos oss för sina databaser. Att ansöka om ett utgivningsbevis är dock frivilligt. Ett utgivningsbevis är giltigt i tio år och kan sedan förnyas. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.”
Ibland är det märkligt, för idag är det på pricken 10 år sedan Expo fick utgivningsbeviset. Det innebär att Stiftelsen Expo, står utan utgivningsbevis i ca 2 månader innan de eventuellt beviljas ett nytt, eftersom handläggningstiden är så lång. Foliehatten antar, att de får den retroaktivt?

Nu kommer det intressanta:
Förutsättningar för att få utgivningsbevis. Man kan bara få utgivningsbevis om databasen:
är tillgänglig för allmänheten
tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den
är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig
formgivning
inte kan ändras av någon annan än redaktionen
har ett namn som innehåller ett domännamn
Om man tittar på de krav MPRT ställer, så skall Expo inte få ett nytt utgivningsbevis. Skälet är att Expos databasen inte är tillgänglig för allmänheten.

Det skall bli intressant att se hur det går, det är alltid lika välkommet när individens integritet stärks, inte minst i Sverige som har ett svagt eller närmast uselt skydd för individen.
Normalt sett har yttrande och pressfrihet syfte, att möjliggöra granskning av makten och makthavare. Sverige har en alldeles egen agenda, här är det individen som skall "granskas", så de inte avviker från makthavarnas linje. Det är straffet för att svensken aldrig sett till att uppgradera sig, från undersåte till medborgare.
Det är välkänt, att Sverige "alltid" är bäst i klassen, när det gäller att följa EU:s påbud, när det passar. Men passar det inte, är vi inte ett dugg bättre än Italien, att ducka och göra på "vårt eget sätt."

Tanken med GDPR är just att stoppa massregistrering och stärka individens rätt specifikt mot ljusskygga företag och annat. Att politiska organisationer som massregistrerar folk, kan fortsätta som vanligt, vore i det perspektivet löjeväckande.
Men Sverige är i praktiken ett totalitärt land.

Den
rödgröna regeringen har till skillnad från Nazityskland, Östtyskland och andra kommunistiska regimer, ”franchisat ut” sin åsiktsövervakning och åsiktsförföljelse till helt eller delvis skattefinansierade, formellt fristående organisationer. De rödgröna har via sina myndigheter sett till att finansiera Näthatsgranskaren och #jagärhär.

Hur Expo, Researchgruppen och Piscatus finansieras är inte transparent, men det finns troligen en hel del skattemedel inblandade, även i deras verksamhet. Researchgruppen, tidigare namn AFA Dokumentation, kallar sig själv, för "Sveriges Stasi" och Expos , Researchgruppens och Piscatus antidemokratiska, ljusskygga verksamhet, är bara möjlig med den
rödgröna regeringens goda minne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar