måndag 21 maj 2018

Jättestora subventioner till havsbaserad vindkraft!

På direkt order från den rödgröna regeringen tvingade man Energimyndigheten att utreda havsbaserad vindkraft och ett beslut, är att vänta att havsbaseradvindkraft slipper betala anslutningsavgiften.
 

Det är framför allt MP och C som tvingat fram dessa subventioner! De vill att nybyggd subventionerad vindkraft ska tränga ut kärnkraften. Kostnad är är ofattbara 150 miljarder kronor som nu ska pumpas in i nya subventioner i ny olönsam vindkraft som idag inte ens behövs. Det är en följd av energiöverenskommelsen mellan fem partier - S, MP, C, KD och M. Heder till V, L och SD! Notan för detta, får vi elabonnenter på våra elräkningar!

Ännu en gång visar politikerna en stort förakt för svenska folket och allt sker i klimat hysterins tecken. Om man istället hade satsat pengarna
på sänkt bensinskatt och rejäla pensioner till folket. Utan vidare hade man kunnat höja pensionerna till 18.000 per person efter skatt och ett bensinpris på mellan 12-13 kr.

Det som skrämmer Foliehatten allra mest är, att de rödgröna politikerna känner till att Sverige redan har överskott på el, överskottet får exporteras med stora förluster och att all elproduktion i Sverige är klimatvänlig och utan CO2-utsläpp. Ändå genomför man dessa subventioner! Foliehatten har inte ord för vad han tycker om de politiker som stor bakom detta beslut!


Enligt Energikommissionens slutbetänkande (SOU 2017:2) är skälet för ett slopande av anslutningsavgiften att göra investeringar i havsbaserad vindkraft i svenska vatten attraktiva och att det skulle skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder
runt Östersjön. Idag får havsbaserad vindkraft stöd via elcertifikat systemet men produktionskostnaderna är ännu för höga för att kunna konkurrera med andra förnybara kraftslag i Sverige, främst landbaserad vindkraft.
Energimyndigheten
bedömer att havsbaserad vindkraft kan spela en viktig roll i det svenska elsystemet, men bedömer att det kommer att bli fallet först efter 2030, då det kommer att finnas behov av stora mängder ny förnybar elproduktion för att uppnå målet om
100 % förnybar elförsörjning.


Att bygga havsbaserad vindkraft är ett av de allra dyraste sätten att producera el. Visserligen blåser det något mer på havet, men merkostnaden är flerdubbelt större än vinsten. Förutom att själva byggnationen på havet är dyrare, så är de omfattande installationer som krävs till havs enormt dyra att både bygga, driva och underhålla. Bara anslutningskablar kan kosta upp till 1,3 miljarder beroende hur långt ut i havet som verken befinner sig.

Energimyndigheten har gjort bedömningen att 15 TWh el, från havsbaserad vindkraft kräver 150 miljarder enbart i subventioner. NUON-affären(Maud Olofsson) framstår som lönsam i jämförelse.

Trots dessa enorma kostnader så anser den rödgröna regeringen, att det nu krävs rejäla subventioner för att byta elförsörjning.
Varför
har subventionerna döljs bakom svårbegripliga dimridåer i energi övenskommelsen.

Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Bara denna kostar 40 miljarder. Pengar som svenska folket får betala via elräkningen och som går till att subventionera nya vindkraftverk. Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft slopas. Den kommer att kosta elkunderna, mer än 100 miljarder kronor.

Hela överenskommelsen bygger på att kärnkraften ska avvecklas fram till 2040. Enligt den lika kloke Baylan: ”det gör den av sig själv!” Detta uttalande är mycket märkligt resonemang. Det Baylan inte vill höra talas om, att det går naturligtvis att renovera kärnkraftverk fler gånger och förlänga dem ytterligare årtionden, precis som man gör med vilken annan produktionsanläggning som helst. Tyskarna har rejäla problem med sina havsbaserade verk. Saltet orsaker stora problem med korrosion.Sverige producerade 2017 cirka 0,7% av världens elektricitet. Den är i stort sett fossilfritt. 2017 exporterade Sverige 19 TWh el och samtidigt producerade vindkraften 18TWh. Vad ska man dra för slutsatser av det?  Enligt uppgift skulle Sverige bidraga med reglerkraft för tysk vindel och det förnekas av svenska politiker. Finns det svart på vitt att tyskarna begärt detta? I så fall är det skandal!
Om regeringen Löfvén lyckas via skatter avveckla kärnkraften blir det mycket allvarligt för Sverige. Vi får smutsigare luft, för de nya fossila kraftverken som måste användas när det inte blåser, koldioxidutsläppen kommer att öka och energipriserna kommer att gå upp kraftigt (över 100%). Energifattigdom kommer att sprida sig bland pensionärer och fattiga som i Tyskland. Industrin kommer att flytta utomlands. Vad har det tagit åt de rödgröna? Har de blivit totalt ”knäppa?” Att flummiga Miljöpartiet och Centerpartiet har en tokig energipolitik, är att bara förvänta, efter deras motioner.

Fullständig verklighetsflykt gäller. Vill de sänka Sverige och göra gemene man fattiga? Att dessa fanatiska politiker inte går in på kontrollrummet hade de förstått:

att när det blåser och vindkraften är utbyggd så blir elpriset noll och t.o.m. export med förlust!
att när det inte blåser, är elpriset högt.
Det finns en marknadsmekanism som ger oss dessa svängningar.
http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/


Att det behövs oberoende studier om de sanna kostnaderna och sociala- och miljökostnader för vindkraft, är ställt utom allt tvivel. De rödgröna har inte visat något intresse för detta. Genusfrågor tycks vara betydligt intressantare. Inte så konstigt. Regeringen Löfvéns energipolitik är katastrofal och oberoende forskning skulle kunna bekräfta detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar