måndag 14 maj 2018

Mångkulturen börjar ifrågasättas allt mer!

Partiledardebatten visade med klar tydlighet att partiledarna, utom Åkesson, har en bristande markkontakt med väljarna, precis som stora delar av etablissemanget visat, under de senaste åren.
Den bristande markkontakten som både Löfv
én och delar av den hycklande klassen visade under och efter debatten, kan skapa en grund, för en liknande utveckling som vi såg i samband med Brexit och Trump.

Etablissemanget har tvingat på folket en massinvandring och mångkultur, mot deras vilja och i spåren av detta, ett samhälle som håller på att gå under!
Om resultatet av debatten kommer att avspegla valresultatet, återstår att se. En sak är i alla fall säker! En bredare analys om vår samtid, för att förstå var världen är på väg, måste göras och då räcker inte bara opinionsundersökningar. Risken är annars stor, att etablissemanget kommer vakna upp, med en enorm stor baksmälla den 10 september.


Cecilia Blomberg skriver SvD om Lars Åbergs nya bok: ”Landet där vad som helst kan hända.”
Blomberg: ”Det trevas och det tassas runt den heta gröten och ingen vågar riktigt vara först med att ställa frågan om varför vi ska ha ett multikulturalistiskt samhälle, särskilt som så många av de multikulturella inslagsbärarna är så avogt inställda till den samhällsmodell vi erbjuder och dessutom tydligen lider svårt av rasismen de upplever överallt.”
Det är inte bara volymerna som är problemet, utan invandrare med helt annorlunda värdering som givit detta misslyckande och att det är självförvållat. Frågan som Blomberg tar upp, är något som är ännu djupare och den är kopplad till en mening med livet. Muslimen som flyttat till Sverige har skapat en framtid för sig, familjen och sin släkt. Blomberg skriver också, att det är en stor grupp människor som inte försörjer sig själva och som har liten kontakt med det svenska samhället. Svenskarna som fått ta smällen ser försämringar på nästan samtliga plan. När nu Svensson vaknat upp, ser han också att hans politiker, på alla tänkbara sätt, gynnar de främmande, på hans bekostnad.
 

Anna Dahlberg i Expressen skriver i en krönika som är ganska avslöjande. Hon riktar sig till liberaler som tror att massinvandring är det enda moraliskt riktiga och hon vill problematisera den ståndpunkten. Anna har kommit fram till att det är dåligt för judarna med invandringen, eftersom den spär på antisemitismen.Så långt är allt bra. Var kommer svenskarna in i bilden, kan man fråga sig.
Dahlberg: ”Min slutsats har blivit att Sverige kan göra mest gott genom att värna det egna landets funktionalitet, förbli en världsledande givarnation till UNHCR och vara ett uthålligt mottagarland för främst konventionsflyktingar som riskerar personlig förföljelse i sitt hemland. Ett Sverige som kör slut på sin mottagarkapacitet inom loppet av några år, och därefter behöver rikta energin inåt, kommer att åstadkomma betydligt mindre gott för världens mest utsatta.”

Tydligare kan det inte uttryckas. Vi svenskar har inget eget absolut människovärde, utan bara ett rent instrumentellt värde, avhängigt hur mycket vi förmår hjälpa invandrare. Det finns en gräns för den nettobetalande medelklassen, och den börjar antagligen närma sig. "Va fan får vi för pengarna" frågade en känd industriman! Välfärds migranter och en plats sist i kön för svensken.
Att åtgärda och ta steget, att svenskarna kommer först i kön är astronomiskt, med nuvarande politiker!

Blomberg i SvD, jämför också den svenska modellen med andra modeller. Den franska, där alla är fransmän. Det gick inte så bra det heller. Mellan raderna i Cecilias text förutsätts att invandringen skall fortsätta och att vi måste hantera den på något sätt.


Politikerna ”öser” pengar över olika integrationsprojekt, eftersom de verkar leva i den tron, att problemet har varit, att vi inte "integrerade" på rätt sätt. Det finns inte på deras karta, att ingen "integrering" i världen kan rå på, de stora volymer som kommit de senaste åren och fortsätter att komma(i år 40000 PUT). Det är volymerna som är misslyckandet och inte "integreringen." Varför skall invandrarna "integrera" sig, när de är så många? Vi har nu fått bostadsområden och stadsdelar, där de bildat egna naturliga enklaver, av sitt eget folk och kultur? Det har också visat sig, att med små volymer av invandrare, kvarstår problemen!


En majoritet av muslimerna saknar helt enkelt viljan att integreras. Araber och somalier har inte lyckats integrera sig i något samhälle i väst, oavsett volym. Politikerna måste inse, att det är ett hopplöst projekt, att försöka integrera människor som saknar ambition att integreras i ett västerländskt samhälle. Rinkebyområdets skolgång för invandrarelever, är ett mycket bra exempel på just detta.

Att politikerna nu börjat prata om, att ”integrationen” inte gått rätt till, är för att man fortfarande inte vill inse, att hela idéen med multikulturen var dödfödd redan från början. Politikerna skyller därför, på nåt fel i maskineriet, för att inte slutprodukten blev som man tänkt och drömt om.

De senaste veckornas försiktiga ”harklande” om integrationsproblem från våra politiker, måste vi betrakta som de första ansatserna på ett nationalistiskt dansgolv. Snart hör vi en kör från politiker och media om allmänna upprop, att alla kriminella invandrare, måste utvisas. Det skulle inte alls förvåna om det kommer förslag om repatriering av svårintegrerbara invandrargrupper, där konflikten i områden som skulle ha orsakat massinvandringen, inte längre föreligger. Allt blir så mycket enklare med temporära uppehållstillstånd.

Röster har börjat höjas som säger, att diskvalifikationen från arbetsmarknaden i västvärlden för stora grupper, kommer att vara allmängods snart. När man inser att den importerade klassen inte kommer att hitta jobb, ens låtsasjobb, i tillräcklig utsträckning, kommer repatriering att vara den enda framkomliga vägen.

Då kan storkapitalföretagen haussa Afrika igen, som framtidens lyckorike och det har banklakejer som Reinfeldt redan börjat med. Europa kan stå inför en stagnation. Men vad gör det då?

Krafterna som driver "Pax Amerikana" har börjat inse att de begått ett stort misstag när, de satsat på ett Sverige med 12 miljoner invånare eller ett Tyskland med 10 miljoner fler invandrare. När antalet arbetslösa och bidragstagare andel av befolkningen fördubblas, på några få år, blir läget instabilt, socialt och ekonomiskt. Stora delar av medelklassen börjar tveka om framtiden. En osäkerhet som på sikt underminerar lönsamheten, för de internationella storföretag som tänkt sig profitera på de större marknaderna och den ökade köpkraften. Undrar om inte kronförsvagningen är ett tidigt tecken på att Sverige inte längre är särskilt attraktivt som land för ”big money.” Framtidsutsikterna är för dåliga. Valutakursen fungerar lite som en aktiekurs. Med migrationshaveriet har Sverige vinstvarnat, rätt kraftigt.

Migrationspolitiken är som ett schackbräde och man kan inte göra ett drag direkt från "öppna era hjärtan" till att tro på en lyckad ”integration” och då återstår bara "repatriering!"

YouGov har gjort en ambitiös undersökning av hur den europeiska befolkningen uppfattar saker och ting. YouGov gör vad de kan, för att mildra chockverkan av resultatet, men det går inte så långt, att man mörkar fakta, man nöjer sig med att blanda korten lite i själva presentationen.Undersökningen visar, att en jordbävning ser ut att vara i antågande och det inte bara i Sverige, utan inom EU i stort.

Resultatet är en rejäl hästspark i ”skrevet” för etablissemanget som förbigår undersökningen, med största möjliga tystnad. Verkligheten i Europa är, att kontinentens befolkning inte vill ha mer invandring och är minst lika rädd för islamistisk terrorism som afromuslimska kvinnor i Sverige, är för koloniala blickar.
Det som befolkningen för länge sedan har insett, är att immigration är den avgjort viktigaste ödesfrågan för människor i samtliga undersökta länder, utom i Spanien och Polen. I Spanien är det arbetslöshet ses som det största problemet och Polen är det terrorhotet, men Spanien och Polen håller immigration som näst viktigaste fråga.


Foliehatten inser att vi står inför ett fundamentalt vägval, antingen tar Europas politiker ansvar för sina egna medborgares välgång och säkerhet eller fortsätter EU på den inslagna humanitära massinvandringsvägen. Då måste EU införa en diktatur, för att kunna fortsätta EU-projektet. Så stor är diskrepansen mellan folkets uppfattning och den förda politiken.

Löser inte EU dessa frågor, kommer EU att gå i graven. 
 

Utanför inlägget:

För MP måste YouGovs undersökningen vara en rejäl kalldusch för den intensiva klimatskrämselpropaganda som de för. Det är bara ett land (Tyskland) som anser, att miljöfrågan är på topp tre som en viktig EU-gemensam fråga. När det kommer till själva Tyskland, är miljöfrågan däremot inte särskilt prioriterad. På EU-nivå anser svenskarna att miljöfrågan är femte viktigast, men för Sveriges del kommer det upplevda behovet av svensk miljövård först på delad åttondeplats, intressant nog tillsammans med behovet av inhemskt terrorskydd.

1 kommentar:

  1. Här är vår enda politiker vi kan hoppas på
    https://youtu.be/MoUJ1ueS6ho

    SvaraRadera