onsdag 16 maj 2018

Vakna upp svenska folket och se till att rösta bort MP och S!

Sveriges utsläpp av koldioxid är bara 0,01%. De åtgärder som den rödgröna regeringen genomfört med att förbättra klimatet, är totalt verkningslösa och helt onödiga. Alla skatter vi påförts, med täckmanteln miljö, är till för att täcka det stora svarta hålet i budget – massinvandringen!

Först skrämmer Löfven
& Co upp dig, med falska hot om klimatet. Att hoten är falska förstår den som har sina sinnen i behåll. Sedan kommer regeringen med förslag på meningslösa åtgärder, för att komma tillrätta med det falska klimathotet. Det finns en moralisk fråga också. Ska skattebetalarna betala klimatterapi för att folk på grund av okunskap får ångest, inför de falska klimathoten? Alla dessa satsningar där miljard efter miljard tas ut av skattebetalarna handlar inte om klimatet, utan makt och röstfiske. Att koldioxidutsläpp kommer att höja temperaturen väsentligt är inte bevisat utan bara en hypotes.

De rödgröna använder skattemedel för sin egen propaganda via Naturvårdsverkets (NV) bidrag. Skattebetalarnas pengar är bara en del av den stora bidrags- och subventionsströmmen från regeringen. Regeringen gömmer mycket av pengarna i olika organisationer. Ofta saknas insyn i dessa. Du kan se bidragen här!

Med den skräckpropaganda och sagor som S och MP och MSM sprider, vilka hemska saker som kommer att inträffa med klimatet framöver, blir en del människor så oroade över detta och får klimatångest. Men det finns botemedel mot detta! Gå i terapi!
NV har beviljat 1,5 miljon till ett projekt. Men du kan testa dig själv om du har klimatångest! 
Till Malmö kommun har NV beviljat bidrag om 2,4 miljoner för kurser i ”klimatsmart mat”.

Givetvis påstår NV att ”klimatklivet” sparar 850.000 ton CO2 per år. Men jämför man med Vattenfalls kolkraftverk i Moorburg,Hamburg så släpper de ut 8.700.000 ton CO2 per år. Det är tio gånger större utsläpp än den samlade minskningen från NV ”satsningar!”

Bakom detta står MP, men även S som har lika stor skuld. S hade kunnat stoppa detta totalhaveri! Frågan är om S är lika klimatgalna eller är det makten som berusar och då tappar man allt förnuftet? Gåtan att folk röstar på dessa partier, med den politik de för som de själva inte tror på, är obegriplig. Hur i all friden är detta möjligt i kanske det land i världen, där klimathots tron bland våra politiker närmast nått jihadistisk karaktär? Hur hänger det vidare ihop att vi gång på gång ger våra röster på en politik som allt tyder på att vi är kallsinniga till – klimatpolitiken?

Gång på gång har vi den senaste tiden kunnat bevittna, hur MP fått igenom sina frågor eller att förslag skall utredas, amnesti för ensamkommande, höghastighetståg, flygskatt, miljözoner i städer, subventioner till biogas, vägskatt, subventioner till elbilar, elcyklar, subventioner till solceller och bensinskatt

MP handlar inte i eget intresse, dom räddar osjälviskt vår värld från undergång. Ofödda generationer kommer att tacka MP för sin existens, utan MP:s oförtrutna arbete hade mänskligheten gått under på grund av alla miljögifter, global uppvärmning och brist på höghastighetståg. MP vill ju bara rädda oss från undergång.
Ska det vara så svårt att förstå, att MP är inget miljöparti. De är ett globalistiskt massinvandringsparti. De olika miljöavgifter och miljöskatter de hittar på, är bara till för att kunna fortsätta finansiera massinvandringen. För MP är inget skäl för litet, för att beviljas PUT och de har nu fått gott sällskap av C med sitt ja till amnestin. Foliehatten känner också till flera MP som är mycket aktiva i, att gömma så kallade ”papperslösa” och aktivt stöder ”vistårinteut!” Är man ett miljöparti, så borde man inse, att varje invandrad individ ökar trycket mot svensk miljö och ökar förbrukningen av naturresurser i landet.

MP anser att det är ett nödvändigt steg, att det ska bli ett stopp för att sälja fossila drivmedel 2030. Målet om stopp för försäljning av fossilbaserad bensin, diesel och flygbränsle till 2030 innebär ett högre mål än vad som finns i det klimatpolitiska ramverk som regeringen har fått igenom i riksdagen. Men det räcker inte för att få ner utsläppen från lastbilar, flyg och bilar så mycket som krävs. Trafiken och resandet måste också minska.
Isabella Lövin:Det är klart att det är ett tufft mål, men vi måste också ha tuffa mål för att vi ska klara omställningen.” Lövin är nog den värsta hysteriska politiker som finns i riksdagen. Verkligheten finns inte på hennes karta!
Det är bara en av de 142 åtgärder som MP listar i sin klimatfärdplan för att klara Parisavtalet om klimatsatsningar. Åtgärderna ställer en hel del krav på medborgarna vad gäller konsumtion och levnadssätt. Men det behöver inte alls bli jobbigt, säger Lövin.
Lövin: ”Färdplanen är ett instrument för ett bättre liv, ett hållbart liv. Ingen vill gå tillbaka till klorblekt papper eller ozongas i sprayburkar.”
Åtgärderna spänner över allt från matsvinn till energisparande, övergång till förnybar energi, arbetstidsförkortning och återbruk. Men det är transportsektorn som pekas ut som den viktigaste att få styrning på.

En annan totalt galen miljöfantast är
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för partiet samt ordförande i riksdagens trafikutskott:
"El och biogas är det bästa för en cirkulär ekonomi. Men om ekvationen ska gå ihop måste mindre energi användas totalt sett. Vi har ingen möjlighet att resa så mycket som nu."
Hon säger att MP bejakar resande, men det måste ske med "mindre kol i lasten". Nya höghastighetsbanor för tåg är ett måste, till exempel. Kostnaden är inget problem!
Bland förslagen finns en vägslitageavgift för tunga transporter, full moms på flygresor, successivt höjd flygskatt samt ett system med utauktionering av landnings– och starträttigheter. Regionala flygplatser i norra Norrland och på Gotland ska undantas, men åtgärderna ska också resultera i att Arlanda inte byggs ut.
  
Ena dagen vill de sänka effekten på dammsugare. Andra dagen blir det att subventionera elbilar, elbåtar och elcyklar.
Vi är nog många som sakta glidit fram i elbåtar på små sjöar i Österrike och njutit. Men inte sjutton behöver båtuthyrarna skattebidrag, för att deras verksamhet ska var lönsam. Om man köper en elmotor till båten, lovar MP att skicka med ett par åror då?

Vad ska den rödgröna regeringen göra, när man kommer på att uttjänta batterier är en större miljöbov än fossila bränslen? Ska man köra samma floskler som vanligt, ”Vi var naiva”?
Lösningen är väl inte att skapa nya miljöproblem, man tar hand om de befintliga och koldioxid är
inte ett miljö- eller klimatproblem.

M är inte mycket bättre än MP och S. Med deras senaste slogan – Lika för alla!
Maria Malmer Stenergard, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet gillade inte att en riksdagsman
från M gick och lyssnade på internationella klimatkonferensen i Mölndal i februari(kritisk). Under DDR var det förbjudet att lyssna till radiostationer från Väst.

Det är självklart, att vi skall vara sparsamma med Jordens resurser. Men att basera den sparsamheten på en myt, lögnen om koldioxidens fasor, är inte rätt sätt att gå tillväga. Vem skall vi tro på?
Den samlade eliten av världens vetenskapsmän som säger 0 – 2 grader?
IPCC som säger 1 – 2,5 grader?
Sveriges regering som har antagit 3 – 8 grader?
Johan Rockström, Regeringens rådgivare, som säger 8 grader?
Johan Kuylenstierna v.ordf. i Regeringens klimatkommission som säger 10 – 15 grader?
Var så god och välj.

2 kommentarer:

 1. Jag välkomnar en seriös forskning om klimatet där forskare förutsättningslöst ser på alla aspekter som kan ha påverkan på klimatet. Inte som nu, där forskare uppmanas att bevisa att koldioxid är den drivande växthusgasen för att politikerna ska få en skatteko. Det är inte förutsättningslös och seriös forskning.
  Värt att påpeka är att vattenånga är den allra mest drivande växthusgasen. Jämfört med koldioxid där halten i atmosfären är 400 ppm så är halten vattenånga i atmosfären 30 000 ppm. Det är ju inte utan anledning som forskarna inte fick i uppdrag att bevisa att vattenånga har störst påverkan på klimatet, för hur ska man beskatta vattenånga?

  Vad som egentligen borde diskuteras och läggas mer fokus på är de akuta miljöproblemen på jorden: nedsmutsningen av luft, land och hav, skogsskövling, utfiskning och andra naturvärden. Tyvärr har klimatdiskussionens höga ljudnivå gjort att de akuta miljöproblemen kommit i skymundan. Det är att misshushålla med våra begränsade mänskliga resurser när de ägnas åt drastiska, obehövliga och ekonomiskt sanslösa åtaganden för att minska koldioxidutsläppen.

  Klimatet har alltid varierat och det vore både enklare och billigare att ta hand om dessa variationer om de befinns vara till nackdel. Vi kan ju också konstatera att även om den måttliga temperaturhöjning, som IPCC prognostiserar blir verklighet, så vore det positivt för jordens matproduktion.

  Solen är en källa för nästan all energi som påverkar jorden och har troligen en stor betydelse för klimatvariationerna. Solfläckarna och dess variation påverkar solens magnetfält som i sin tur påverkar den kosmiska strålningen som når jorden och bildandet av moln. Dock kan man inte hävda att solfläckarna är enda orsaken till klimatvariationer, men korrelationen med den globala temperaturen är mycket bättre än koldioxidens korrelation till klimatet. Enligt de som forskar om solens aktivitet så har vi just inlett färden mot en liten istid, som kommer att bestå 20-30 år innan det vänder.

  SvaraRadera
 2. Tack för dina dina intressanta synpunkter tompas11!
  Vad jag förstår kommer mycket vattenånga från de vulkanutbrott som vi får då och då! Tror inte MP kan beskatta detta!

  SvaraRadera