onsdag 23 maj 2018

MP vill ha klimatskatt på livsmedel!

Klimat köttskatt för att rädda oss eller miljön? Räcker det inte med upplysning, så vi själv kan avgöra vad vi stoppar i oss. Det var köttätandet som gav oss våra stor hjärnor. Att vara vegan eller vegetarian har stora risker. Forskningen från Graz: Vegetarianer har mer cancer, astma och psykiska sjukdomar än de som äter kött.
Sverige importerar frukt och grönt för 10 miljarder, men producerar bara för 2,1 miljarder. Det som vi importerar skall komma hit på något sätt! Utsläppen är ganska stora. Ett tips till MP! Inför skatt på transporter av grönsaker och frukt!

Det man kan fundera över är, om MP är utsläppta från ett dårhus eller från en plats för förståndsmässigt efterblivna. Inte ens i sin vildaste fantasi kunde Foliehatten föreställa sig, att så mycket strunt kommer ut, från människor som uppenbarligen inte har minsta tillstymmelse till naturvetenskaplig utbildning. Det börjar bli rejält tröttsamt, med alla ”klimatexperter” som får hejdlöst med utrymme i MSM och SVT. Även om man försöker undvika att se eller läsa skräpet, kan man ibland, inte undgå att se vansinnet!

Här en lektion för MP!
Eldar man upp havre som biobränsle, då kallas det för förnyelsebar energi och kretslopp. Det sägs reducera CO2-utsläppen och rädda jorden från klimatförändringar. Det man glömmer är att hela havrens kolväteinnehåll blir CO2.
Om en ko äter upp samma havre, kallas det för klimatpåverkande CO2. Att det sedan ger lägre CO2-utsläpp och binder en del av kolet i gödsel och jordförbättring, samt ger kött och mjölk, spelar tydligen ingen roll! Naturen är alldeles fantastisk och har uppfunnit en egen maskin som gör detta effektivare, snabbare, skördar själv, driften är 100% biomassa och omvandlar delar av denna biomassa till kött och mjölk. Naturmaskinen kallas för ko.
Förbränningen är inte 100% i naturmaskin! Biomassan blir mjölk och kött, kol binds i gödsel. Gödsel används av EKO-odlare och till jordförbättring.
Det CO2 kon släpper ut och även de små mängderna marknära metan som snabbt bryts ner till CO2, tas med hjälp av fotosyntesen upp av växter och bli ny biomassa. Som kon sedan äter upp. Detta kallas för kretslopp. När en ko förbränner biomassa och släpper ut förnyelsebar kretslopp-CO2 kallas kon för en klimatbov och måste förbjudas eller påföras klimatskatt.
Det är nu alla MP får problem med verkligheten! Det spelar ingen som helst roll vad man gör med biomassan, eldar upp den i ett värmeverk eller låter den passera en ko. CO2-utsläppen blir lika stora oavsett och är förnyelsebar kretslopps-CO2 och sägs inte ha någon klimatpåverkan då det tillhör kretsloppet.
Varför vill då MP införa en klimatskatt på kött eller begriper det inte sammanhanget?

En gymnasieelev i Vara kommun har skrivit om biologisk mångfald som är mycket intressant och mycket läsvärd! En uppsats som på ett fantastiskt sätt beskriver det som alla MP inte förstår. I uppsatsen finns också kritik mot den köttguide som SLU har givit ut och det pinsamma i sammanhanget är att forskaren bakom denna guide, missat något väsentligt som denna gymnasieelev skriver om!

Miljöpartiet vill utreda antibiotikaskatt för kött och klimatskatt på livsmedel med störst klimatpåverkan. Fredrik Hedenus, veganen som skämde ut Chalmers, var den person som kom med ursprungsförslaget, om att införa köttskatt. Hedenus var också en av initiativtagarna till ”one tonne life” där en familj skulle prova att komma ned till ett ton CO2-utsläpp på ett år.

Vattenfall var också med i projektet samtidigt som deras kolkraftverk i f.d. Östeuropa släppte ut mer än dubbelt så mycket CO2 som hela Sverige släppte ut totalt.
 
Dessutom fick Foliehatten en smärre chock, när han tittade på TV. Vattenfall stämmer in i klimatkören och försöker att påtvinga barn, att delta i klimatkyrkans domedagsstämningar. Vad har Vattenfall för syn på det uppväxande släktet?
Foliehatten trodde i sin enfald att Vattenfall var ett ”energibolag” som har till uppgift att förse oss med energi, men nu förstår han, att dom också tillhör klimatkyrkan och gör allt för att befästa sin ställning som rättfärdig medlem i klimatkyrkan. Staten äger Vattenfall och det är ganska troligt, att detta sker på order från de rödgröna khmererna!
Här är lögnen inte lögn utan påverkan av ”den rätta läran” är det som gäller. Det gäller att skrämma de små barnen till medlemskap i en religiös sekt, där det fria ordet eller fri tanke inte finns. Denna indoktrinering börjar redan på Dagis! Är det någon som känner "vibbar" från en annan hemsk tid?

Miljöpartiet driver på för ytterligare klimatpolitik. I partiets klimatfärdplan från mitten av februari beskrivs att man bör göra en översyn av skattesystemet "inom livsmedelskedjan i syfte att hitta effektiva vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan.
Två alternativ som bör utredas är en antibiotikaskatt i konsumentledet för kött och införandet av en klimatskatt på de livsmedel som har störst klimatpåverkan. Intäkterna från dessa skatter bör återföras till det svenska jordbruket, för att kompensera för viktiga ekosystemtjänster och att svensk köttproduktion generellt har mindre klimatpåverkan och högre djurvälfärd än jämförbara länder." 
En forskningsstudie finansierad av Naturvårdsverket, pågår just nu på SLU, för att undersöka om en klimatskatt kan minska matens klimatpåverkan. Bland annat tittar forskarna på en klimatskatt som beskattar lamm- och nötkött högre, än till exempel kyckling.
F! Är inne på samma linje som MP och de vill beskatta animaliebaserade produkter, rött kött med 20 kronor per kilo.'
Adam Hjort, Fi, miljö- och klimatpolitisk talesperson: ”Som det ser ut nu står vår livsmedelskonsumtion upp till 20 procent av våra utsläpp och om vi ska kunna uppnå Parisavtalet så behöver vi förändra mycket av våra vanor och vår konsumtion samt produktion. Konsumtionen av framför allt rött kött är ett stort problem. Det finns många goda växtbaserade alternativ.”

På Jordbruksverkets hemsida, kan man läsa den konsumtion som ökat mest i Sverige är inte rött kött utan vitt kött, fågel som exempelvis kyckling. Konsumtionen av vitt kött har ökat med över 15 kilo per person och år sedan 1990. Nötkött har också ökat men inte lika mycket utan ca 9 kilo per person och år. Konsumtionen av griskött har ökat med ca 5 kilo sedan 1990 men har legat på ungefär samma nivå sedan 1995. Vad gäller kött från får, häst, ren och vilt finns ingen eller mycket liten, ökning.
Det verkliga problemet är i så fall inte djuren utan hur djuren föds upp. Landsbygden behöver djur som håller landskapen öppna
och då gynnas artrikedomen. Ingen vill äta kött från den intensiva köttproduktion som nu sker i djurfabriker. Vi har ju matats med att äta Svenskt kött för att djurhållningen, är mer reglerad här. All vill gärna äta djur som har mått så bra som möjligt under sin levnad och då bland annat fått beta gräs. Köttkonsumtionens klimatfarlighet lider av samma problem som allt som kommer ut är aktern på den klimatscientologiska skutan. Det är illaluktande kolföreningar som när den når politikers näsvingar kan orsaka stor skada på miljön.
Eko-odling kräver naturgödsel - kogödsel. Är man för s.k. eko-mat är man sålunda för stor djurhållning.

Foliehattens uppfattning är att det är vi själva som har bäddat för just detta genom vår (alltför) stora tilltro till det politiska systemet. Denna tilltro får oss, att vara tysta i frågor, där folk i andra länder massdemonstrerar och spärrar av gator och motorvägar. Att politiker, media och de stora organisationerna som styr detta landet alltid vet bäst, tycks vara en allmän åsikt i Sverige.
När dessutom en samlad politikerkår, MSM och SVT säger att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att vi kan påverka detta genom att äta mindre kött, då är detta en odiskutabel verklighet för svenska folket.
Måste vi nödvändigtvis få diktatur innan flertalet vaknar?
Foliehatten önskar att man kunde beskatta miljöpartisternas mentala miljöförstöring. Man leker med elden om man ger miljöpartister makt.

1 kommentar:

  1. Bra hatten , köper detta , du är för påläst o smart för att inte genomskåda sd

    SvaraRadera