onsdag 23 maj 2018

Sossarna har problem och behöver hjälp!

Den senaste tidens dåliga opinionssiffror skakar om sossarna rejält! De behöver eldunderstöd, för att nå ut med sitt budskap och nu kastar sig Hyresgästföreningen in i valkampen.
Hyresgästföreningen har i en krystad rapport skrivit att det går åt "rätt" håll!


Ännu mer intressant är att SVT, i stort sett varje morgon sedan en tid, pressat fram minst en positiv nyhet som kan direkt kan kopplas till invandringen. Man behöver inte vara blind för att förstå, att det handlar om en dikterad kampanj fram till valet.
Hyresgästföreningens Love Börjesson som är senioranalytiker: ”Segregationen inom boendet har minskat de senaste fem åren. Däremot är det väldigt segregerat inom vissa stadsdelar i storstäderna. Mångfalden i delar av storstäderna går att jämföra med landsbygdsområden. Men den övergripande bilden är ändå klar!
Intressant ställningstagande av Börjesson, att bor människor tillräckligt länge i det här landet, kommer de att blanda upp sig och det är precis, det som händer här. Givet är alltså, tillräckligt lång tid, så löser sig integrationen av sig självt. Ingen behöver göra något. Då är det märkligt att i vissa områden i Malmö(även andra städer) i de s.k. utanförskapsområden har det bott invandrare i över 30 år, utan att de har integrerats! Foliehatten undrar, hur många år menade Börjesson egentligen?

SVT skriver: "Enligt rapporten så kan vissa stadsdelar i storstäderna ses som problemområden, på grund sin bristande mångfald. Södermalm i Stockholm, Majorna i Göteborg och innerstaden i Malmö lyfts upp."
Intressant att Södermalm i Stockho
lm beskrivs som ett "problemområde", men inte Lidingö, Djursholm, Botkyrka och Upplands Väsby och förorter som Skärholmen och Angered. De beskrivs av Hyresgästföreningen som förebilder att efterlikna. "Dessa kommuner och stadsdelar har en hög blandning av människor med olika födelseländer", framför Jonas Nygren (förbundschef Hyresgästföreningen) och Love Börjesson (senioranalytiker Hyresgästföreningen) i SvD.
Nygren och Börjesson använder inte själva ordet "problemområde", det ordvalet är statspropaganda från statstelevisionen. Men Nygren och Börje
sson introducerar å den socialdemokratiska underavdelningens vägnar ett annat intressant ord: Mångfaldsbörda.
Att Botkyrka är en förebild och Södermalm ett "problemområde" kanske förvånar den, som inte har insett, att målsättningen verkligen är att ersätta den svenska befolkningen med människor från Mellanöstern, Asien och Afrika.
Ett bostadsområde där befolkningen huvudsakligen har sina rötter i Mellanöstern, Asien och Afrika är alltså en förebild
och ett bostadsområde där befolkningen huvudsakligen har sina rötter i Sverige är ett "problemområde", som socialdemokraterna ser det. Det är f.ö. en uppfattning som verkar delas av alla gamla riksdagspartier.
Täby
har ombildat allt sitt hyresbestånd i kommunen till bostadsrätter. Täby kommun har noll kommunalt ägda hyresrätter. Mindre städer har istället rivit sina kommunalägda hyresbestånd, för att slippa behöva rapportera till MV att dom har lediga hyresrätter.


SVT:”Medan det hyrda boendet ger möjlighet till en naturlig integration, fungerar det ägda boendet i motsatt riktning.”
S ser äganderätten sedan länge som ett problem och det är inte precis någon nyhet som Hyresgästföreningen och SVT påstår. Hyresgästföreningen berör, att svenska politikers unika invandringspolitik är en klassfråga!
Tidigare forskning har visat att så kallade mångfaldsvinster och mångfaldsbördor är ojämnt fördelade, oavsett om invandringen totalt sett är lönsam eller kostsam för samhället. Till mångfaldsvinsterna räknas bland annat inflödet av humankapital, förstärkningen av landets innovativa och entreprenads mässiga förmåga, samt ett ökat utbud av billiga servicetjänster. Detta är sådant som främst de resursstarka kan utnyttja.

Mångfaldsbördan omfattar ökad konkurrens om såväl arbeten och löneutrymme som offentlig vård, skola och omsorg. Detta bärs av dem som är resurssvaga. Invandring är med andra ord en redistributiv politik som förstärker rådande jämlikheter i samhället.
Hyresgästföreningen fortsätter:
Invandring är ett både oundvikligt och omistligt fenomen i samtiden. Sverige har råd med en generös invandrings- och flyktingpolitik. Samtidigt får invandringens och i förlängningen mångfaldens negativa konsekvenser inte ignoreras. Ett större problem än den totala nettokostnaden för invandringen är den resursomfördelning som följer i dess spår. Som det är nu ställs svaga grupper mot varandra. Skulle den generella bostadspolitiken nedmonteras och områden med hyresrätter reserveras för socioekonomiskt svaga grupper, får det förödande konsekvenser för integrationen mellan nyanlända och de som är födda i Sverige.
Vi föreslår därför:
Ett stopp för ombildning av hyresrätter i storstädernas inner stadsdelar eftersom det trycker ut mångfaldsbördan till resurssvagare områden i förorterna.
Gör om och utvidga investeringsstödet för nybyggnation.
Använd de allmännyttiga bostadsföretagen för att utveckla bostadsområden där alla ryms.
Åtgärda kunskapsbristen kring privatförmögenheternas betydelse för mångfald och segregation och återinför offentlig förmögenhetsstatistik på hushållsnivå.
Slå vakt om hyresrätten som en generell upplåtelseform för människor med olika bakgrund och inkomster.

Det går inte att slentrianmässigt skylla olika samhällsproblem på etnisk segregation. Med en aktiv bostadspolitik går det dessutom att motverka segregationen. Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige. I bostadsområden med hög andel hyresrätter möts människor och här pågår, varje dag, det som kallas för integration. Det är dags att dra nytta av det.

När Hyresgästföreningens rapport bl.a. mäter "i vilken utsträckning människor födda i olika länder finns i olika områden", så mäter man alltså, att Svensson blir en allt mindre del av Sveriges befolkning.
Vi hör det eviga tjatet om att det ska byggas "billiga hyresrätter".
Det går inte att bygga billigt i Sverige. Se
dan ska sossarna använda de kommunala allmännyttiga bolagen, men när andra styr i kommunen kommer privatiseringar att genomföras.

Det känns som Hyresgästföreningen spelar en match inför tomma läktare.
Det är ett skådespel ungefär som trandansen. Rituella formler som upprepas. Sverige ska blandas. Mångfald och social blandning är bra. Hyresrätten är bra för där kan folk från olika kulturer mötas. Känns det bekant? Idealiseringarna och skönmålningarna står som spön i backen.

Verkligheten talar dock ett annat språk. Det är skillnad på vad man säger och vad man gör. Faktum är ju att boendesegregationen speglar skillnader i inkomster, attityder och plats i behovstrappan. Den ökar faktiskt. Det var länge sedan det räckte med varmt och kallt vatten, toalett inne och ett kylskåp för att folk skulle vara nöjda. Var det på 50-60-talet?

Slaget står inte längre i miljon programområdena utan i äldre förorter med äldre flerfamiljshus med hyresrätter, typ Farsta och Jakobsberg eller Fruängen-Västertorp. Här sker hela tiden ett utbyte av folk där svenskar flyttar ut eller dör bort (många etniska svenskar där är pensionärer) och invandrare flyttar in. Inom en 10-15-årsperiod tror jag de nämnda områdena helt har ändrat karaktär. En snabb koll på den etniska sammansättningen på  skolgården i Västertorp och ett par skolklasser man möter i tunnelbanan i det närliggande Hägerstensåsen, antyder cirka 40-50% är utrikes födda

Någon skrev lyriskt i Sydsvenskan, så var det Dan Eliasson i sin egenskap av generaldirektör för M
V 2007-2011, att invandringen var fantastisk positiv för Sverige. Några meningar senare i samma text så framhöll skribenten, att Sverige måste få hjälp av andra länder "att bära denna börda". Lite motsägelsefullt.

TT kommer med en märklig sifferexercis om nyanlända & deras arbetande.
Över 60 procent av deltagarna i förberedande utbildningar för nyanlända är fortfarande inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter fyra år. OK, så 40% är inte inskrivna.
Av dem som inte är inskrivna har knappt var tredje fått ett jobb. Ok, 13% av totalen har jobb.
Av de 60 procent som fortfarande var inskrivna efter fyra år har nästan var fjärde någon typ av anställning. Varför skulle man vara inskriven om man har anställning? Hittepåjobb
för 1,6 miljarder?

1 kommentar:

 1. "Sossarna har problem"?
  Måtte vara årets understatement.
  Det är ett parti i upplösning. Vi kan nog vara helt eniga om att Steffe helt tappat kontrollen över partiet, han ÄR trots allt statsminister, en av landets två enda excellenser och då är det hans förb-e skyldighet att leda landet!
  Vad vi ser (nog mest INTE ser) är de falangstrider som härjar inom (s) och då sannolikt även en intensiv kamp om den reella makten där sidoorganinsationerna inkl SSU och den religiösa delen lägger sig i.
  De stadigt sjunkande opinionssiffrorna är nog rätt störande, de också. (s) är ett parti där majoriteten av väljarna lever på bidrag (de 79%-en Herr-/Rosengård är ingen tillfällighet! De arbetande, de som betalar Partiets alla ekonomiska utsvävningar, de röstar inte (s).
  Mediafolket vrider sig i plågor över att "migration" hamnat överst på intressanta valfrågor-listan.
  Svenska folket har börjat märka vad som hänt, migrationen ger problem i skolan, white flight i bostadsområdena, 50 spänn för ett tandläkarbesök upplevs inte som någon högre grad av rättvisa. Överraskningssex, både i grupp och enskilt ökar påtagligt, sen får Sarnecki tycka vad han vill.
  Kan fortsätta med vården, allmänna kriminaliteten med inbrott/rån, polisbristen etc..
  Samarbeten mp Muslimpartiet har väl varit sådär för (s), mest små symbolfrågor, flygskatter, sänkt moms på cykelreparationer är nog ingen valvinnare heller..
  Må (mp) avlida i frid.
  Jag kan fortsätta....

  SvaraRadera