torsdag 10 maj 2018

SFI där många inte lär sig svenska!

Socialdemokraterna började ladda den stora valkanonen, under sina 1:a maj tåg. Massa plakat med massa löften som bara är tomma ord och lögner! Det senaste löftet handlar naturligtvis om obligatorisk språkundervisning - ”alla som lever i Sverige ska kunna svenska.” Vet inte vilken gång i ordningen som den här typen av förslag tas upp inför en valrörelse. Är det inte Folkpartiet(Liberalerna), så är det någon annan. Nu blev det Socialdemokratiska Arabetarpartiet.
De asylsökande, nyanlända och invandrare som inte deltar i den svenskundervisning som samhället erbjuder, ett så kallat integrationsförslag: asylsökande, nyanlända och invandrare på socialbidrag ska tvingas gå svenskkurs eller förlora sina ersättningar. Någon som tror på detta? S planerar att införa en språkplikt som är en del av satsningar på integrationsområdet. Förslaget ska vara ett av de största i det paket som Magdalena Andersson och Ylva Johansson, kallar för ett "språkpaket för nyanlända och invandrare."

Frågan är om Löfvén ljuger eller att han inte blivit informerad om den katastrofala situationen på SFI, där många invandrare trots att det gått på SFI under många år, inte kan svenska. 
När man lyssnade på partiledardebatten i söndags och Löfvéns säkra uttalande, att efter genomgången SFI-kurs är de redo för arbetsmarknaden. Sanningen är att flertalet inte platser på arbetsmarknaden, för att de har för dåliga kunskaper i svenska.

Skolverkets statistik ger en dyster bild! Den visar att bara 65 % av dem som började på SFI 2014 hade slutfört någon kurs vid 2016 års utgång. Endast 9 % av nyanlända utan utbildning klarar SFI och att en femtedel i gruppen inte får godkänt i någon SFI-kurs , men kan ändå vara registrerade där i 2 år. 20 % hade hoppat av SFI-utbildningen eller tagit ett studieuppehåll under perioden. Ytterligare en femtedel hade inte fått godkänt i en enda kurs på SFI!

57 % hade klarat någon av kurserna med minst godkänt betyg. Men den största delen av dem, ungefär en tredjedel, hade bara klarat den allra enklaste första nivån, kurs A. Frågan är nu, hur länge ska nyanlända gå i SFI? Vilka ska förverkliga förslaget och vem betalar?

En undersökning som Lärarförbundet gjorde tidigare i år visar att lärarna inom vuxenutbildningen både på Komvux och SFI har för mycket att göra och att tiden inte räcker till. Endast 7 procent av lärarna anser att de alltid har tillräcklig tid för att planera och följa upp undervisningen.
Fyra av tio SFI-lärare uppger att de arbetar på en skola som tar emot nya elever en gång i veckan. Lärarförbundets ordförande varnade för bara ett halvår sedan, för att endast 7 % av lärarna på SFI och vuxenutbildningen hade tid för planering och uppföljning av undervisningen och de menade, att löpande inskrivningar av elever var negativt för undervisningskvalitén.
Trots gränskontroller tog Sverige emot 25 666 nya asylsökande förra året som nu ska slussas in i överfulla klasser med överbelastade lärare.

Tyvärr måste man dessvärre konstatera att invandrarna inte är särskilt krav- eller pliktkompatibla. Ingen SFI, oavsett intensitet eller utbildningslängd kommer ställa någon majoritet av invandrarna i sådant skick att självförsörja sig, hur enkla jobb man än lyckas krysta fram. Att hela 35 % överhuvudtaget inte klarat någon enda SFI-kurs efter två år talar sitt tydliga språk. Bara 9 % av de många analfabeterna klarar, att alls ta sig igenom SFI. De fortsätter alltså att efter åratals kostsamt tragglande vara analfabeter.
Det kan jämföras med den grupp SFI-elever som har en utbildning från sitt hemland i 13 år eller mer. I den högutbildade gruppen hade 44 procent klarat samtliga kurser i SFI. Bland de högutbildade klarar sig inte ens hälften igenom SFI-utbildningen!!!!!

 Med facit i hand från Skolverket, kan säga utan att överdriva, att det inte går särskilt heltoppenbra, för vår nya befolkning. De invandrare som överhuvudtaget lyckats prestera godkänt på något inom SFI-programmen, hade majoriteten alltså "bara klarat den allra enklaste första nivån". Dessa tänker sig Löfvén med så kallad positiv människosyn, att vanligt folk skulle vilja släppa in i sina hem eller på sina arbetsplatser, för att utföra enkla jobb. Det kommer givetvis inte ske. De som tvingas hålla till godo med denna oönskade arbetskraftstillskott, med sin språkförbistrade rotvälska, är försvarslösa åldringar och barn.

Synpunkter från flera lärare på SFI!
SFI behöver en reform. Idag har eleven rätt att läsa på SFI, så länge den inte har tillräckliga kunskaper i svenska.  Elever som gått 10 år på SFI, klagar på dåliga lärare och känner sig diskriminerade, eftersom lärarna hindrar dem, från att lära sig svenska. 10 år är inte gränsen, någon hade en elev som gått i 15 år och där gick gränsen. Då tyckte rektorn att vi borde dokumentera hans kunskaper och "stänga av". Ett halvår senare "återvände" eleven, eftersom den hade rätt att läsa på SFI så länge. Hur långt ska denna rätt sträcka sig?

Sluta med kontinuerligt intag på SFI och inför tydliga tidsramar som Lärarförbundet klagar på. Det beror mycket på hur en kommun implementerar det. Hos vissa får man börja nästa dag efter ansökan, i en annan kommun börjar man inom 2 veckor, i en tredje kommun inom 5 veckor. Det kontinuerligt intag går ut över kvalitén.

Inför en tydlig tidsgräns för SFI-studier. Sverige har haft ett väldigt generöst system, med att eleven har rätt att läsa på så länge att den inte har tillräckliga kunskaper eller visar några framsteg. Men ska man få plugga alfabetet i 5 år? Ska man ha rätt att gå på SFI om man kan knappt prestera 1 mening under 2 timmar på ett skriftligt prov som man gör femte eller tionde gången?

Inför obligatorisk närvaro på SFI. Idag är det kravlöshet. Det är läraren som ska anpassa undervisningen till varje elevs arbetsliv och vardagsliv. På alla kurser på SFI visar invandrarna intyg eller kallelser med glädje, bara de slipper gå på SFI. Handläggare på Arbetsförmedlingen(AF) och Socialen bokar tider hur som helst, eleverna ska få gå från lektionerna. Det är inte ett fall, utan ett system? Varför lägger man kravet på skolan att anpassa utbildningen, efter sådana privata affärer? Det hjälper nästan aldrig att träna med eleverna att säga "Jag kan inte. Jag har lektion. Har ni en annan tid?"

Avskaffa rätten att läsa på SFI, inför möjligheten. Den rätten har missbrukats stort. AF och Socialen hänvisar elever till SFI, ställer det som krav, men sedan? Du kan gå dit om du vill och inte har något annat "viktigt" att göra. Varje person som uttrycker sin vilja att läsa på SFI, bör motivera för sin handläggare varför just den ska få göra det och inte jobba svart eller sitta hemma med barnen.
Inför prestationskrav på SFI kopplat till bidrag eller ersättningar.
Inget medborgarskap utan ett språktest och detta språktest ska vara kopplat till SFI, precis som man gör i Finland. En invandrare kan bli svensk medborgare, utan att kunna skriva en mening på svenska.

Verkligheten är att SFI är ett stort skämt. På SFI kurserna är det inga krav på språktester. Massor av invandrare kan inte svenska efter avslutad SFI kurs. Dem pluggar inte efter " skolan! " De går på SFI och får närvaro, sedan går dem hem till sina förorter, där dom pratar sitt språk, med sina landsmän.

Tyvärr är det ett faktum, att man i många delar av världen, inte prioriterar kvinnornas utbildning. Därför är det främst kvinnor som inte är läs- eller skrivkunniga. I vissa av dessa fall har kvinnorna dessutom vare sig tid, ork och/eller intresse av att lära sig ett nytt språk, då de har växt upp med inställningen att de ska vara hemma och ta hand om barnen.
 
OECD har konstaterat att Sverige har den sämsta invandrarintegrationen av alla utvecklade länder i hela världen. De mäter bara arbetslöshet och språkkunskaper, inget fejkat PK-fluff om "jämlikhet!" Dessutom har Sverige världens mest ambitiösa hemspråksundervisning, sedan ett årtionden tillbaka. Det är ett katastrofalt misslyckade som Skolverket visar i sin statistik.

Nyckel till Sverige är, att man kan svenska, då ska man också ställa krav på de som kommer hit att de ska lära sig "grundsvenska." Det ska inte vara så, att man kommer hit, för att lyfta bidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar