tisdag 2 oktober 2018

Det är mer än pinsamt att Carina Bergfeldt och SVT inte kan dölja sitt hat mot Trump!

Carina Bergfeldt har i flera reportage de senaste veckorna i SVT:s Rapport och Aktuellt riktat anklagelser mot Trumps kandidaten till USA högsta domstol Brett Kavanaugh.
 
Bergfeldt: ”Men han är omstridd - sexövergreppsanklagelser mot honom samt en radikal abortpolitik skuggar hans kandidatur.”
Alla dessa reportage av Carina Bergfeldt baseras på rent önsketänkande, vinkling och framför allt hat från hennes sida. Hon vill att Trump skall ha problem och därför vinklar och förvanskar hon verkligheten.
Anklagelser om sexuella övergrepp och förklarande, att nu var minsann Donald Trump i stora trångmål. Bergfeldt ifrågasätter inte på minsta sätt anklagelserna som är mycket lösa. Man kunde riktigt se hur hon ”njuter”, av att få sätta dit Trump!

Hela SVT:s satsning på rapportering om detta, är mycket tveksamt. Foliehatten undrar hur detta, kan ha så stort nyhetsvärde, annat än för svenskar med stort intresse för USA:s inrikespolitik.

För bara ett par veckor sedan verkade det som Trumps nominering av domare Brett Kavanaugh till Supreme Court var en helt självklar sak. Han svarade på över 1200 frågor ställda av medlemmarna i senatens domstolskommitté.
När man tittar närmare på utfrågningarna, är det lätt att se, att attackerna mot Kavanaugh är ett desperat försök, att sabotera bekräftelsen av en domare som anser att abortlagen Roe versus Wade, inte är “avgjord lag."
Vad vi ser är
en kris och panik från demokraterna, de som anser att abort är OK (och det är nog alla). De är så rädda för att en avgörande omröstning kommer att begränsa Supreme Courts abort rättspraxis, att de är villiga att förstöra livet och karriären för en kvalificerad domare.

Anklagelserna mot
Brett Kavanaugh har tjänat som en allt överskuggande distraktion, från hans verkliga åsikter och tendenser vad gäller The Constitution.
Tittar man på hur han dömt tidigare, framgår det att han stöder Second Amendment (vapen), men att han gladeligen kör över det Fjärde (söka och beslagta) och han är inte så förtjust i det Första heller (yttrandefrihet), men ingen pratar om det. Istället är vänster och höger inblandade i wrestling och en låtsas rättegång.

Enligt Kavanaugh är det helt OK, för polis och regering att spåra personer, spionera på dem och gräva i deras privatliv, utan fullmakt.
Vid flera tillfällen har Kavanaugh stött beslut om att Staten har rätt att spionera på sina medborgare utan arrestorder.

Vänstern
(demokraterna) kräver att Kavanaugh ska avrättas p.g.a. påståenden om sexuella övergrepp  och högern(republikanerna), attackerar de påstådda offren. Senatorer som ser bakom distraktionen, försöker göra sina kollegor uppmärksamma på det faktum, att Kavanaugh är en förkämpe, för polis och övervakning.

Via Bergfeldts reportage har vi fått insyn en potentiellt tragisk konfrontation som är som den värsta såpopera.
Först påstod en
kvinna att domare Brett Kavanaugh antastade henne för länge, länge sedan.
Kvinnan som anklagar är en aktivist långt ut på vänsterkanten.
Hon namnger sex vittnen och alla sex förnekar, att ha sett vad hon hävdar inträffade.
New Yorker, en gång en värdig publikation ... har publicerat detta dravel som om det var trovärdigt. Givetvis hävdar demokraterna, att det automatiskt diskvalificerar Kavanaugh från Supreme Court.

Nästa kvinna som trädde fram, Christine Blasey Ford hävdade, att Kavanaugh utsatt henne för sexbrott.
Allt utspelads i amerikansk TV mellan Ford och Kavanaugh och det avgörs av vad publiken uppfattar, snarare än verkligheten. Frågan är inte om han gjorde det. Det är snarare om hans förnekanden är mer trovärdiga, än hennes påståenden. Kommer den allmänna uppfattningen att bli, att Ford var mer trovärdig eller att Kavanaugh var mer trovärdig?
Det finns inga regler här. Ford har ingen laglig skyldighet att bevisa sina påståenden, och Kavanaugh har ingen laglig skyldighet att bevisa, att de är felaktiga.
Ford som anklagar Kavanaugh, vet inte när eller var det hände, bara att det hände. Hon kommer också med krav, på att FBI skall göra en undersökning av detta potentiella brott och vill inte vittna inför senaten utan en massa förbehåll.

För den som följer händelsen och inte är partisk för demokraterna, är det rätt uppenbart, att det handlar om förhalning i förhoppningen, att demokraterna skall få majoritet i omröstningen senare efter senatsvalen, alternativt rena trakasserier i hopp om att Kavanaugh skall avsäga sig nomineringen. Att FBI skall undersöka anklagelserna är också löjligt, eftersom detta inte är ett federalt utan ett statligt brott.

Hela denna löjligväckande fars har sänts i flera inslag i SVT.
Många (65 stycken) kvinnor har gått ut offentligt och sagt, att Kavanaugh är en hygglig man och de inte känner igen detta alls. Män som ger sig på kvinnor gör det ofta upprepade gånger....host...Bill Clinton, men i Kavanaughs fall har det tydligen bara hänt en gång. Eller troligare noll gånger.

Åklagaren som utfrågade Ford säger att hon ifrågasätter vissa viktiga inslag: "Jag kan inte tänka mig att någon polis tar emot ett klagomål från en kvinna som inte kan ange datum och plats för en händelse som inträffade för 36 år sedan. Hon skulle bli utskrattad på polisstationen. Fallet avslutat!"

Foliehatten blir så trött på alla dessa vänsterradikala pk-feminister. Allt handlar bara om att försöka stoppa en konservativ domare från att bli utnämnd, man ser inte, att de själva blir till allmänt åtlöje, när de inte har minsta kött på benen, för det de försöker anklaga honom för. Gråt och tandgnissel är inte bevis. Det kan lika gärna vara att hon som var ”fyllekåt” och han fysiskt fick freda sig, för att han inte var intresserad, om det ens hänt.

Det finns nog en hel del fall av våldtäkts- och antastnings anklagelser som egentligen bara är hämnd, för att man fått nobben och känner sig tillintetgjord. Den senaste tidens #Metoo drev, har radikalt sänkt Foliehattens tro på, sunda rationellt tänkande människor.
 
Foliehatten hoppas personligen att flera av de anklagade vänsterprofilerna, där en del är otrevliga dryga ”svinpellar”, stämmer trosorna av de kvinnor som anklagat dem för våldtäkt, när det inte har hänt.
Finns det inga bevis, inga vittnen, inga anmälningar gjorda för 36 års sedan, det Kavanough anklagas för, då  han var ett tonårs glin, inser alla, att det är en såpopera av värsta slag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar