tisdag 9 oktober 2018

Kommer FN:s agenda 2030 att genomföras?

Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration.” Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt. De ska få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas.

Rebecca Svad, kansliråd i Enheten för migrations- och asylpolitik på Justitiedepartementet: ”Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december.”

Den
rödgröna regeringen utsåg 2014, ”fifflaren” Ardalan Shekarabi att vara ansvarig och behjälplig i utarbetandet av FN:s Agenda 2030. Agendan har en tonvikt på en utökad och fri migration till EU och Sverige.
FN har som mål att 2030, att vi skall ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar, samt fri migration i en värld utan gränser. Den rödgröna regering tillhör de som svalt allt. Frågan är hur EU kommer att ställa sig till FN:s krav? Kommer de att överlämna makten till FN?

FN:s förslag till migrationsramverk
läggs nu fram för undertecknande av medlemsländerna den 10 december i år. Frågan som Foliehatten ställer sig är, vilken regering Sverige kommer att ha den 10 december? Hur kommer den nya regeringen att agera i samband med det planerade undertecknandet? Kommer kanske till och med tillsättandet av en ny regering att fördröjas, att Löfvén skall kunna avsluta sitt deltagande i arbetet, med bibehållen gloria på huvudet?

Som tur är, kommer varken Ungern eller USA att skriva under detta avtal. Foliehatten tror aldrig att Kina, Ryssland och andra stora länder kommer att lämna över någon makt till det svårt korrumperade FN! Innan den 10 december kan det bli ännu fler länder som ställer sig till dessa två länder.

Funderar på det där med FN:s "världsregering" och en värld utan gränser. Hur ska detta gå till och gäller det hela jordklotet? Och allt det andra som låter så fiiiint. Hur i helvete ska det gå till.

Sverige har jobbat i så många år med att avveckla välfärden och montera ned nationalstaten, så det här lilla steget kommer inte kännas nämnvärt, dessutom måste vi förbereda för klimatflyktingar. Förespråkar man globalism utan att tillhöra den yttersta ”eliten”, så är man svagbegåvad. EU är Europas hyena och att ”allt till alla” är en utopi som faller på sin egen orimlighet.

 

All FN-lagstiftning rörande denna fråga är förhållandevis ointressant för Sverige, då en oerhört liten del av de som söker skydd i Sverige, gör det på FN:s flyktinggrund, istället får man asyl som alternativt skyddsbehövande, vilket innebär att detta inte kommer träffa i någon större utsträckning. Problemet med FN:s definition är att den är oerhört snäv, den täcker endast minoriteter som flyr från en majoritet (något förenklat) och således inte exempelvis krigsflyktingar. Man måste således göra skillnad på den juridiska termen "flykting" och den allmänspråkliga termen "flykting". Det enda som kommer hända är att kvotflyktingar, får det aningen lättare, samt att våra migrationsdomstolar kommer få jobba, då många söker flyktingstatus.

Sverige
har redan idag har i stort sett exakt det ultraliberala invandringssystem som står beskrivet i FN-dokumentet, förutom att det gäller för alla invandrare och inte bara för vad FN kallar "flyktingar." Därav asylkaoset, den skyhöga invandringen, de skenande höga penging överföringarna till migranternas ursprungsländer som pågår hela tiden. Det är därför svårt att se, hur detta ramverk på något egentligt sätt, skulle påverka Sverige, då det system som beskrivs i rapporten är exakt samma system vi kört, de senaste 10-15 åren.

Att "censurera media" och liknande, så är det en total feltolkning av Samhällsnytt. FN har inte någon möjlighet att inverka på enskilda nationers yttrande- och tryckfrihetsgrundlagar. Dessutom är svensk press, redan exakt så restriktiv och lögnaktig som FN-dokumentet förespråkar! "Åsiktskorridoren!"
 
Det kan vara värt att fokusera på det exakta ordvalet i dokumentet: "...stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media."
Där
"public funding" betyder skattemedel. Nya medier ska inte få uppbära presstöd, precis som idag. Det är väl bara Nya Tider som får presstöd av alla nya medier i Sverige. Och det var ju mer eller mindre ett misstag från statens sida. Det verkar därför ytterst osannolikt att fler nya medier nånsin kommer få uppbära presstöd i Sverige i framtiden.

FN:s agenda förändrar ingenting, eftersom Sverige redan har samma sinnessjuka system som ramverket förespråkar, under åtminstone de senaste 10 åren. Det säger för övrigt ganska mycket om samtliga svenska politiker och hur de sitter i knät på FN, till en sån grad, att de hoppat genom ringar för att i princip införa ramverket, redan innan de skriver på det (vilket de garanterat kommer att göra, oavsett vilka som än leder Sverige om ett par veckor(månader), det är redan uppgjort). Någon praktiskt förändring mot idag, kommer det däremot inte att medföra. Läs gärna dokumentet och se om ni ser nån skillnad i texten mot hur det redan är just nu.

Det står också tydligt i texten att den är "non-legally binding".
Det innebär att FN inte har någon möjlighet, att juridiskt tvinga enskilda stater att driva igenom någonting.

EN intressant fråga att fundera är!  Hur går det här ihop med FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter?
Enligt FN har ursprungsbefolkningar den kollektiva och individuella rätten, att inte utsättas för folkmord och kulturellt folkmord.
Definition av kulturellt folkmord enligt Wikipedia: "Ett kulturellt folkmord utförs inte genom att döda, utan åsyftar snarare en process med massiv invandring av främmande etniska grupper så att den i området tidigare dominerande gruppen förvandlas till en alltmer försvinnande folkspillra."
 

Varför tror ni den helt ”galna”extrem liberalen Cecilia Wikström i flera år attackerat EU och gång på gång skuldbelagt EU, att de måste ta ansvar och hjälpa "nödställda!"
Wikström: ”Ingenstans ska människor lämnas skyddslösa. Speciellt inte i EU, en av världens rikaste kontinenter. EU, med 28 medlemsländer, ett starkt civilsamhälle och mer än 500 miljoner medborgare, måste ta ansvar och hjälpa nödställda. Människor vi inte ser måste omfattas och nås av vår medmänsklighet.
Enligt siffror från UNCHR är fler människor än någonsin, 65,3 miljoner, i dag på flykt undan krig, konflikter och förföljelse i världen. Ungefär 40 miljoner av dem är internflyktingar i sina egna hemländer medan över 21 miljoner av dem befinner sig i ett främmande land, där de söker humanitärt skydd.”
Se till att rösta bort denna person i EU-valet nästa år!

 

Varför tror ni Stefan Löfven i flera år i varje "toppmöte" attackerat EU med "solidarisk fördelning?" EU ska alltså förstärka Frontex installera 10000 gränsvakter stoppa människosmuggling illegal invandring ekonomiska migranter
Detta ska alltså korrupta FN gå emot?

Foliehatten anser att FN:s agenda 2030 bara är ett papper! EU-vännerna har börjat tröttna på migranterna från Afrika och MENA. Det gäller hela Europa.
Dessutom kommer
aldrig Polen, Ungern, Italien, Österrike, Tjeckien, Slovakien och några till, att släppa in migranter, inte ens kvotflyktingar(Danmark). Polen har för övrigt släppt in ukrainare, det är ju inga problem. Det gäller att förse Turkiet och Grekland med pengar så får dom ta alla.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar