torsdag 25 oktober 2018

DN anser att SD är rasister eftersom de motsätter sig invandring!

Strandberg skriver i en artikel i DN, om de pågående regeringsförhandlingarna och där tar hon upp, att hon anser att Åkesson sänder samarbetssignaler, men att SD radikaliseras politiskt.
Strandberg: ”Sakta men säkert är svenskarna på väg att bli en minoritet i sitt eget land, sade SD:s partisekreterare Richard Jomshof under riksdagens allmänpolitiska debatt förra veckan.
SD har sedan 2011 tagit avstånd från att bedöma människor efter deras etnicitet. Partiet har talat om en öppen svenskhet, där även utlandsfödda kan bli svenskar. Nu citerar SD:s partisekreterare beräkningar som oftast återfinns på rasistiska internetforum i riksdagen.”

Hårda ord av Strandberg om Jomshofs uttalande i riksdagen! Foliehatten hade inte förväntat, att det skulle stå något annat i DN! DN tar varje chans att skriva något negativt om SD och vinklar det, in absurdum!

St
randberg synpunkter i artikeln är ett utmärkt exempel på vänsterjournalistikens sätt att misstänkliggöra fakta. Hade Strandberg gjort minsta lilla research, innan hon skrev sin artikel, hade hon hittat SCB statistik som stödjer Jomshof till 100%.
SCB:s statistik verifierar allt vad SD och andra "fascister och rasister" alltid har sagt och det kan inte massmedia som DN rapportera som fakta, istället vinklar och ljuger man. Enligt DN, diskuteras korrekta fakta, bara i andra media - "rasistiska internetforum!"

De undersökningar och beräkningar som gjorts om Sveriges demografiska utveckling är i många fall seriösa. Det är därför mycket märkligt, att Strandberg anser, att öppen SCB-statistik ska ses som "radikal politik" och "rasism!"
Siffrorna från ”Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar från SCB”:
2012 : 72,8%
2013 : 72,0%
2014 : 71,2%
2015 : 70,4%
2016 : 69,4%
2017 : 68,4%

Det framgår klart och tydligt, att svenskfödda med svenskfödda föräldrar minskar med cirka c:a 1 % per år. Om nuvarande tendens håller i sig, är det bara att räkna 18 år framåt i tiden, för att svenskfödda skall understiga 50%. Svenskarna blir då i minoritet. Siffrorna som SCB anger, tyder på att det sker någon gång, innan år 2040. En osäkerhetsfaktor är hur stor invandringen blir under dessa år. Om invandringen ökar gå det snabbare, om invandringen stannar upp, tar det några år till!

Om Strandberg hade läst SD:s partiprogram framgår det, att SD inte vill att invandringen skall förändra den nationella identiteten. Om alltför få, av de som immigrerar till Sverige och deras avkomlingar, inte väljer att anamma svensk kultur, det svenska språket och inte vill vara svenskar, kan de som är svenskar enligt definitionen "öppen svenskhet" med tiden bli en minoritet. Varenda vettig invandrare och svensk borde stå bakom detta självklara faktum.
 
Foliehatten tolkar Jomshofs uttalande, att han ser det som problematiskt och/eller negativt om svenska värderingar, svensk kultur, det svenska språket, trängs undan allt mer i svenskarnas eget hemland, vilket är en möjlighet eller till och med sannolikt. 

Om andra nu tycker att detta är helt oviktigt, så är det väl fritt fram för dem att tycka det, men då kan man samtidigt fråga sig, varför det finns behov av att i lagstiftning skydda andra gruppers särdrag? Om nu svenskar som folk, svensk kultur och "svenskhet" är oviktig, spelar det heller ingen som helst roll om allt "samiskt" försvinner!

I själva verket går det inte att helt skilja, på kultur och etnicitet. Ett land med alltför många påstridiga etniciteter, vilka har helt olika kulturer och ideologier, blir ett land med dålig sammanhållning, mycket våld och ohållbar politik. Idag finns inget land, där detta fungerar! Jugoslavien är ett praktexempel!
Bengt Nilsson , Ethno Press som tillbringat större delen av sitt liv i Afrika och beskriver detta på ett utmärkt sätt! Det finns många intressanta inlägg om rasism! Mycket läsvärda!

Någon skrev i en kommentar i en annan DN-artikel om nationalism: ”nationalstaten är viktig därför att den är den enda rimliga arena för långsiktigt demokratiskt arbete vi har och den enda som ger en god chans att få fram lagar som är i fas, med det allmänna rättsmedvetandet.”
Var och en har rätt till en nationalitet. FN Artikel 15:1
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
En nation, en stat. Därav: Nationalstat.

Om vi
i en snar framtid, måste komma överens med en majoritet (eller nästan majoritet) av invandrare som anser, att otrohet är ett brott, nästan lika grovt som högförräderi och att män och kvinnor inte kan umgås öppet och naturligt i stora sällskap med varandra, utan kontroll av kvinnorna via deras familjer, hur ska vi då någonsin kunna få fram vettiga eller progressiva lagar?
  
Familjen Bonnier fortsätter sin politiska agenda och de kommer aldrig att ge sig. Att DN:s chefredaktör har ett direkt politiskt uppdrag från ägaren och de som inte förstår det, måste tänka om. De som inte följer den utstakade vägen kan sparkas omgående.
Att Bonniers har George Soros och de övriga i globalistsfären som förebild, än demokratin i Sverige, är helt uppenbart.

Bonnier vill förvandla Sverige. Om detta är det inget tvivel om. Om denna förvandling är bra eller dålig,
finns det skilda meningar om. Det enda vi vet med säkerhet, är att det är ett experiment på svenskarnas kultur, framtid och liv. Det är just det Bonnier gör, visar förakt för demokratin, politisk intervention och hyllande av oligarkisk överstatlighet.

Bonniers äger DN och
de propagerar för massinvandringen och mångkultur. Varifrån massinvandringen kommer, är ingen hemlighet.
Det är många judar i Europa som sympatiserar med sig själva, inget konstigt med det. Deras strategi för att stärka Israel, är att försvaga Europa, med massinvandringen av muslimer som vapen.

1 kommentar:

  1. Förmodligen bara i Sverige som verifierbara fakta betraktas som "rasism"
    "Rasism" dett nu helt utslitna ord med allt flummigare innebörd.
    Jag har själv fått inlägg på FB innehållandes uppgifter från SCB raderade som "olämpliga"!

    SvaraRadera