onsdag 24 oktober 2018

Kalle Anka regeringen hemlighöll EU:s kritik om gränskontroller till efter valet!

Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller. Flera olika källor anger, att Schengen-rapport hemlighållits av den rödgröna regeringen inför valet. En stor skuld till att Sverige har sämst gränskontroller, kan man lägga på Morgan Johansson.

En mycket intressant fråga är: vem beslutade att EU-rapporten skulle hemlighållas till efter valet? Det måste finnas ett namn, en person bakom detta beslut. Och den personen måste förklara sig. Foliehatten skulle inte alls bli överraskade om det inte är ansvarig minister tillsammans med högsta chefen som är ansvariga för detta beslut. Tyvärr kommer sanningen aldrig ut, vem som som bär ansvaret för detta beslut!
Att hemlighålla en så viktig rapport, om Sverige är eller bör vara olagligt. Man döljer viktiga fakta, för att kunna vinna
riksdagsvalet, är det en form av valfusk?

Rapporten "Evaluation of Sweden in the field of management of the external borders" är en svidande kritik och totalt underkännande av Sveriges gränskontroller. Hela Sveriges uppbyggnad och organisation kring hur gränskontrollerna genomförs, blev totalsågad.

Enligt
EU:s inspektörerna är svenska kontroller dåligt bemannade, arbetsmetoderna kritiseras och de som ska utföra arbetet saknar rätt utbildning. Personal har bland annat inte tillräcklig utbildning för att kunna upptäcka falska pass.
Sturup,Malmö airport saknar personalen kunskap om förfalskade dokument, ändringar i lagstiftningen, hot- och riskindikatorer.
Värst är situationen på Arlanda, Sveriges största flygplats med fler än 26 miljoner resenärer per år.
En stor del av gränskontrollanterna på Arlanda är av utländsk härkomst! Även om de är svenska medborgare, får det inte finnas minsta misstanke, att man av släktskap eller lojalitet kan släppa in någon som inte ska släppas in.
De riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister utnyttjas inte vid gränskontrollen och orsaken är att personalen känner inte till dem.

Noterbart är, att det endast var TV4 som tog upp rapporten om de usla gränskontrollerna i Sverige. SVT hade enbart inslag om att man fått påbackning av granskningsnämnden för fel som begåtts, för drygt ett år sedan! Kan SVT:s feghet och döljande bero på, att de var rädda för att fällas för påhoppet på Åkesson i partiledardebatten!

Ingalill Hult, kommissarie och superintendent på gränspolisen skriver i ett dokument, från maj 2018: ”Schengen rapporten är ännu inte offentlig och kommer förmodligen inte bli det förrän i höst.”
Ingalill Hult är aktiv socialdemokrat och stod på partiets lista till kommunfullmäktige i Lidingö.


Återigen ser vi en statlig t
jänstemän som agerar partipolitiskt och det är inget annat en en skandal och Hult måste skiljas från sin tjänst. Det är typiskt för socialdemokrater att hemlighålla en rapport som visar på sanningen, folk kan ju rösta fel annars! Vad blir nästa steg i hennes ”hänsynstagande?” Att inte kontrollera identitet och varor som passerar gränsen för att det är ”känsligt?”

I en artikel i Kvällsposten träder gränspolisen Ulf Rydström, huvudskyddsombud i tre år fram och berättar, att han och andra har försökt få till stånd förbättringar internt. Eftersom Rydström inte fick någon gehör för sina förslag, såg han ingen annan utväg än att gå ut i media och signalera att detta är en situation, främst på Arlanda som han är orolig över. Det handlar om rikets säkerhet!
Dagen efter avsattes han.
Rydström: ”De försöker skrämma kritiker till tystnad!”

I Sverige har poliser rätt att prata med medier med stöd av reglerna om meddelarfrihet, som är grundlagsskyddad. Alla har rätt att ta kontakt med massmedier, journalister eller författare för att lämna uppgifter för publicering.
Sverige har dessutom sedan den 1 januari 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser, den så kallade visselblåsarlagen.

Ekots granskning visar att stora delar av gränskontrollverksamheten bryter mot EU:s regler, något som omedelbart måste åtgärdas.
EU-kommissionen
rapport: "Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer."
Delar av problemen som gränskontrollverksamheten brottas med har uppmärksammats tidigare av
media, bland annat om hur personal på Arlanda flygplats inte känner till de profileringslistor och riskindikatorer som finns för att exempelvis upptäcka återvändande jihadister.

EU-inspektörerna
anser att de olika myndigheterna som ansvar för yttre gränskontroller - Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen, saknar en gemensam struktur och genomgående enhetlighet i sättet att arbeta.
Enligt Patrik Engström, chef för gränspolisen, har Sverige sedan 2000 prioriterat annat än yttre gränskontroller.
Engström: ”Det är alltid lätt att i efterhand vara efterklok. Om man ska vara efterklok nu så är det så att inför den stora omorganisationen 2015 så försvann den här frågan från dagordningen. Och där gick möjligtvis en möjlighet till att göra någonting bättre lite om intet.” Enligt Patrik Engström kommer det ta fem år att åtgärda samtliga problem.


Enligt siffror från Migrationsverket fick 299 personer sina visum till Sverige, upphävda 2017. Det är den högsta siffran sedan 2010.
David Lindstrand, rättslig expert på Migrationsverket: ”Sannolikt är det så att fler personer fastnat i de gränskontroller som polisen haft under de senaste åren.”

Tittar vi på siffrorna från Migrationsverket så ser vi att endast sex(6) visum upphävdes 2010. De två senaste åren har den siffran ökat markant och fram till slutet av augusti i år har 139 personer beviljats visum på felaktiga grunder.

Enligt David Lindstrand är den vanligaste orsaken att visuminnehavarna inte kan styrka uppgifterna de uppgett i sin visumansökan. Han menar att en Schengenavisering är mer som ett förhandsbesked, där gränspolisen sedan kontrollerar att den inresande uppfyller kraven för visumet.
 
Det man fundera över är om Sveriges gränskontroller är urusla med avsikt! Vill de styrande krossa nationalstaten Sverige, så att Sverige förvandlas till en provins eller zon i den planerade federationen EU som lyder under den planerade världsregeringen i FN som är tänkt att styra över planeten?
Att gränskontrollerna är under all kritik hemlighölls före valet. Att Sverige genom FN:s migrationsavtal tänker skriva under sin egen dödsdom fört
igs också före valet,  men förtigs även efter valet.
Stefan Löfvén kommer att skriva under avtalet i november, eftersom vi inte kommer att få en regering innan dess!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar