tisdag 16 oktober 2018

Vi har mindre än 10 år på oss att rädda planeten och domedagen är nära säger Johan Rockström!

Johan Rockström är vår främste ”desinformatör” i klimatfrågan och han får alltid fritt spelrum i SVT. Där får han fortsätta att sprida sina infantila idéer om klimatet och människans påverkan på klimatet. Han är lobbyist, opinionsbildare och från honom får vi bara höra skrämselretorik. Allt Rockström säger är rena spekulationer, ”om” och ”det kan” och ”vi riskerar!” Han anser sig vara en auktoritet , utan utbildning i ämnet och är förbrukad för länge sedan i vetenskapliga kretsar.
 
Rockströms senaste skrämmande uttalande och domedagsprofetia baseras sig på FN:s klimatpanels IPPC:s rapport, där man varnar för allvarliga konsekvenser, om uppvärmningen blir + 2 C istället för +1,5C. Vi har mindre än 10 år på oss att vidta drastiska åtgärder.

Klimatalarmisternas taktik förändras aldrig. Miljörörelsen i Sverige är en storsvensk rörelse som tror att Sveriges ställningstagande styr,
vad som skall ske i världen. De lider av kronisk storhetsvansinne! Att peka på diverse tidsgränser är populärt för att skrämmas och då inte minst vad gäller klimatet. Vi kan se, att andra och inte bara IPCC, har varnat och utfärdat domedagar.

Prins Charles av England sa 2009, att vi bara hade 100 månader att "undvika att lämna över en förgiftad kalk till våra barn och barnbarn." När de 100 månaderna gått ut förra året, förlängde Charles tiden fram till år 2050.
Nobels fredspristagare Al Gore utfärdade också tioårs-varningar 2006 och 2008.
Den 25 januari 1972 fanns denna rubrik i DN: FN:s Miljövårdschef varnar: "Vi har år på oss att hejda katastrofen." Det har nu gått 46 år och uppenbarligen funkar detta fortfarande som rubrik i tidningen.

I sin nya 728-sidiga rapport beskriver FN:s IPCC de olika tragedier vi kan förvänta oss, i den tvetydiga "närmaste framtiden", om vi inte lyssnar till deras ord.

Översvämningar och misslyckade skördar skulle skapa massor av ”miljöflyktingar” som hotar att skapa politiskt kaos, säger Noel Brown, chef för New York-kontoret för FN: s miljöprogram eller UNEP.
Havsnivåerna kommer att stiga upp till tre(3) meter när uppvärmningen smälter isarna på polerna. Maldiverna och andra önationer kommer att försvinna och en sjättedel av Bangladesh kan översvämmas och tränga undan en fjärdedel av de 90 miljoner som bor där. En femtedel av Egyptens jordbruksmark i Nilens delta skulle översvämmas och minska landets matförsörjning.

Men för att dessa ”underbara” saker
inte ska hända måste mänskligheten omedelbart och drastiskt förändra sitt levnadssätt. Användningen av fossila bränslen måste snart upphöra. "För vissa människor är det här utan tvekan en livs- eller dödssituation ", säger en av rapportens ledande författare Natalie Mahowald från Cornell University.

Bland de knäppaste förslagen
i USA, för att begränsa användningen av fossila bränslen krävs det att man inför en hög bensinskatt före år 2100. Den föreslagna skatten utgör 27 000 dollar per ton utsläppt koldioxid, vilket blir cirka $ 49 per gallon.

Dr John McLean har i en nyligen genomförd granskning, visat att många av de uppgifter som FN:s politiska klimatpanel IPCC använt, för att komma med denna alarmerade rapport är totalt felaktiga och direkt lögnaktiga.
The New American  täcker den felaktiga datasituationen här.
FN vill att vi ska tro, att IPCC är en grupp vetenskapsmän som inte gör annat än att studera klimatet och ge ärliga rekommendationer om hur man logiskt och bäst går vidare i dessa frågor.

IPCC är en politisk organisation sammansatt av FN. Vetenskapsmännen som de anställer, är inte oberoende av IPCC:s agenda. Och IPCC: s agenda är samma som för FN:s världsregering: “Kontroll över allt mänskligt beteende!”

Tidpunkten för publicering av rapporten är också noga vald och är ett politiskt ställningstagande för vänstern i USA. Dokumentet släpptes en månad före USA:s terminsval. Det ger vänster(demokraterna)kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen, kommer att begravas av medskyldiga nyhetsförmedlare.
De människor som faller för skrämseltaktiken förstår inte, att denna “vetenskap” är så involverad med en politisk organisation(FN) och agenda och att den är helt värdelös.

Foliehatten har observerat att samtliga Public Service företag ägnar en enorm frenesi åt, att rapportera om värmerekorden nu i oktober. Foliehatten tror inte att PR kommer vara lika intensiva i sitt rapporterande, om köld- och snörekorden kommer att slås om några månader. Kanske skulle de rapportera detta, om det kan förklaras med,att orsaken är människans köttätande.
 
Något att fundera över! 0,2% av koldioxidomsättningen på Jorden är mänsklig påverkan, resten är naturligt. För det första, varför är mänskligt liv inte naturligt.
400 PPM är dock bara en knapp halvpromille av atmosfären. De 100 PPM som vi ökat CO2 halten sedan 1800 talet är bara en tiondels promille. Av dessa tiondels promille är det bara 1,2 % som Sverige ansvarar för.
Det innebär att drygt 99 % av CO2 halten i atmosfären, kan vi ej påverka, eller?
En följdfråga: Finns det någon beräkning hur mycket ökningen av CO2 med ca 100 PPM sedan 1800-talet, fördelas mellan mänsklig aktivitet respektive ”naturligt?”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar