fredag 5 oktober 2018

På åtta år har Sverige tagit emot 1,1 miljoner välfärdsmigranter enligt Löfvéns terminologi!

I Sverige har vår f.d. regering lyckats lura i folk, att vi nu har en restriktiv invandringspolitik, men verkligheten är en annan.
De första nio månader visar statistik från Migrationsverket att 95 766 uppehållstillstånd beviljats. Med samma takt skulle det vid årets slut landa på nästan 130 000 uppehållstillstånd.
De största kategorierna är anknytning (33 755), arbetsmarknad (30 505) samt asyl (14 970).
Med samma takt som hittills i år skulle år 2018 gå till historien som det tredje högsta mottagandet någonsin enligt Migrationsverkets statistik.
2016: 151 031  
2017: 135 529 
2013: 121 718
 
Sedan 2010 och tills nu, har Sverige tagit emot nästan 1,1 miljoner välfärdsmigranter enligt Stefan Löfvén.
 
Sverige är också numera världens tredje största mottagarland av kvotflyktingar. Kvoten de senaste två åren har utökats från 1.900 personer till 5.000 årligen.
Oskar Ekblad, chef för Migrationsverket: ”Tack vare insatsen i slutet av 2017 kunde vi överföra många kvotflyktingar i början av året och därefter har arbetet flutit på bra. Vi tror att vi kan fylla kvoten redan i november, säger så kallade "vidarebosättning", vilket massinvandringen av kvotflyktingar officiellt kallas.”
Hittills i år har Migrationsverket genomfört nio resor till bland annat Niger, Egypten och Turkiet. Ytterligare tre är planerade innan året är slut. Efter en så kallad uttagningsinsats i Niger i början av sommaren kommer ytterligare en sådan delegationsresa göras senare i höst. Danmark tar inte emot en enda kvotflykting efter beslut av regeringen. Ökningen av antalet kvotflyktningar skedde på order av den rödgröna regeringen!

2015 kom det ca 165.000 asylsökare. Det är inte samma sak som 165.000 beviljade uppehållstillstånd. Även om Sverige beviljar flest andel asylansökningar i hela EU, ligger vår bifallsnivå på ca 40%. De flesta andra länder i EU, ligger under 20%.

95.000 beviljade uppehållstillstånd är en katastrof. Även om det ingår gästarbetare, studenter och tillfälliga uppehållstillstånd i den siffran, är de flesta asylrelaterade, vilket innebär att stora tjocka släkten väntar på intåg. Migrationsverkets egna statistik för år 2015 ger vid handen att mer än 109000 beviljade uppehållstillstånd gavs under kalenderåret 2015.
Nu pekar verkets egna prognoser på en siffra om 130000 för innevarande år. Någonstans tycker man att dessa uppseendeväckande siffror borde debatteras betydligt mera, än vad som hittills varit fallet. Okunskapen om massinvandringens katastrofala effekter, är enorm bland svenskarna. Allt är medias fel, eftersom de inte drivit opinion mot massinvandring riktad mot våra ärade folkvalda i syfte, att få dessa att ändra på den inslagna Titanic kursen.

I år kommer vi att få ett tillskott på 130.000, varav bara ett fåtal lär vara egenförsörjande inom 10 år. Det är knappast för Sverige man gör detta och den folkliga förankringen är i bästa fall ljummen eller ingen. Inte heller handlar det om andras väl och ve, då det i förlängningen är en omöjlighet att hålla igång det här maskineriet. Detta är som bekant endast under ett år där man samtidigt låtsas som att problematiken tog sin början 2015.

Fler Svenssons borde fråga sig själva, om det finns andra intressen bakom den här utvecklingen som ibland beskrivs som en ostoppbar naturkraft. När både kommunister och globalister för en gemensam kamp, så finns det all anledning att vara orolig, inför vad som är stundande.

 
Sverige är inkörsport till hela Europa, eftersom vi fortfarande har den mest extrema invandringen per capita. Medan Sveriges politiska toppskikt tillsammans med namnkunnig media käbblar huruvida SD är för bruna, att samtala med, tar ”anständiga Tyskland” och bestämmer sig för en lagstiftning syftande till att begränsa tillträde till landets territorium för obildade tredjevärldsmedborgare. Så kan det gå.
 
Tysklands koalitionsregering tillkännagav i tisdags att de hade kommit överens om nya invandringslagar, efter flera månaders förhandlingar om invandringspolitiken."Människor utanför EU, som saknar högre utbildning eller ett konkret jobberbjudande, kommer inte få invandra till Tyskland." Lägg märke till formuleringen "utanför EU".

De nya lagarna är inspirerade av Kanada-modellen och skulle göra det svårare för de fattiga och outbildade att immigrera till Tyskland. Den tyska regeringen förbehåller sig rätten att stänga för invandring av vissa yrkeskategorier. De tyska sossarna lyckades inte, få igenom en speciallagstiftning som låter batikhäxornas "toy boys" att stanna. Only in Sweden.
Framsynt av tyska regeringen att peta in klausulen, om att utlänningar ska kunna utestängas från vissa yrken om det anses lämpligt ur Tysklands synvinkel. Det ska fortfarande vara möjligt att söka asyl, for "those who have a legal right". Tiderna förändras, liksom synen på ”den andres” rätt att förse sig av andra ”andras tillgångar”, utom i Sverige.

För svensk del kan det bli problem. De outbildade och de som inte kan utbildas kommer söka sig till Sveriges generösa bidragssystem. Detta kommer göra, att de arbetande svenskarna, får ett än högre skattetryck över sig och fler människor som slår dank och lever på skattebetalarnas pengar.
När sedan Tyskland börjar dra in på sina bidrag till de som redan finns i Tyskland, så kommer även dessa att söka sig till Sverige. Vi får en våg av outbildade och obildbara från Tyskland till Sverige. Ett slags våg inom EU. Folk kommer söka sig till de länder som det är gynnsammast att bo i, utan att behöva arbeta. För Sveriges del kan det bli rena katastrofen efter Tysklands beslut. Sverige bör omgående skapa liknande lagar, om än hårdare än tyskarnas.

Sveriges BNP växer på grund av offentlig konsumtion, baserad på en växande befolkning.
Socialism har inte fungerat någonstans. Baksmällan som väntar det svenska folket kommer omkullkasta hela landet.
För första gången i historien görs bostadsrätter om till hyresrätter, för välfärdsmiganterna. Man skyller på en svikande bostadsrättsmarknad. Därmed överför man kostnaderna på den kommunala skatten och på kommuninnevånarna. Ett stort grattis.
Enligt Sydsvenskan revolterar flera skånska kommuner mot den tvingade lagen om fördelning av välfärdsmigranter. Fördelningen ansvarar Länsstyrelsen för och kommunerna anser att det inte finns några lägenheter om det går också ut över den svenska befolkningen som söker lägenheter.
Svensk Fastighetsförmedlings och SBAB:s statistik vittnar om en dyster situation för en ung person som går i tankar på att köpa bostadsrätt. Värst är det för unga kvinnor mellan 25 och 29 år då snittlönen för denna grupp, i de 20 kommuner som granskats, ligger på 16 000 kr i månaden. Här är dörren helt stängd till bostadsrättsmarknaden.
Samtidigt anser man det inte är några problem, att ta in 100000 invandrare varje år, många som inte arbetar eller arbetar mot låg lön, kommer att  beviljas amorteringslån ska få förtur bostäder.

Enligt vår tidigare statsminister Löfvén skulle vi ha en restriktiv invandring. Det skulle vara de hårdaste immigrant lagarna i EU. Nej, de enda vettiga länderna i EU är Italien, Ungern, Österrike och Tjeckien.  Cirka 14 000/år skulle vara en normalnivå. Dessa uppenbara grova lögnerna är det ingen som ifrågasätter, utan det är "business as usuel"! Inga reaktioner från oppositionen som även de skall begränsa invandringen enligt uttalanden. Politikerna lurar skjortan av oss. Helt otroligt att inte svenska folket reagerar! När en politiker fattar ett beslut, betyder det inte att han fattar det...
 
Skall alla "välfärds-migranter" ha rätt till anknytning/anhörig-invandring av släktingar, så talar vi om minst 1 miljon muslimer som i de flesta fall är outbildade som kommer att invandra inom 10 år.

Sveriges migrations-lagar måste ändras drastiskt, annars kommer Sverige gå under som välfärds-nation
inom 10 år, med nuvarande takt. Vill verkligen svenskarna detta, eller förstår de ej vart vi är på väg?

1 kommentar:

 1. Då svensken i gemen enbart tänker så långt näsan räcker (iofs kallas vi "långnäsor" av kineserna..) så är 130 000 inte så mycket. Det är ju bara under ETT år.
  Men, det kommer ett år till, ytterligare ett år och ett år till...SÅ fortsätter det.
  Om vi tänker lite längre:
  2030, om tolv år är det 12x130 000, dvs minst 1.6 miljoner, tillkommer under tiden av dessa födda barn.
  Är det någon som inbillar sig att Sverige då kommer att ha kunnat behålla sin väl fungerande svenska kultur? Sin välfärd?
  Vi har ökat från 7 miljoner till tio på nolltid..
  Spännande tider kommer.
  Var fanns frågan "Hur ser du ditt Sverige om tjugofem år" i valdebatten?
  Den ställdes aldrig..
  Sveriges migrations-lagar MÅSTE ändras drastiskt!
  ..och folket MÅSTE upplysas om vad som sker.

  SvaraRadera