tisdag 9 oktober 2018

Klimatpropagandan i SVT har aldrig tidigare varit större!

Igår fick vi bevittna en sällan skådat orgie i klimathysteri, så vinklad och oseriös! Foliehatten blev direkt mörkrädd, över vilken frossa om världens undergång. Vi kan sluta existera enligt våra ”granskande” journalister, om vi inte gör något radikalt omgående. Snacka om fullständig faktaresistens. Det är inte bara SVT som ”går fullständigt i spinn”, utan det gör också MSM!
 
Det alla kan fundera över, är de granskande journalisternas kunskaper i klimat och energifrågan? Det är ganska lätt, då vi har en journalistkår som med få undantag, är naturvetenskapliga och tekniska analfabeter. Hur skall man exempelvis kunna granska energifrågan, då skillnaden mellan energi och effekt samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra vida överstiger deras kompetensnivån?
 
Men vad handlar denna hysteri egentligen om? Det handlar om en rapport från IPCC och den handlar om eventuella konsekvenser av en eventuell uppvärmning.

Det SVT och MSM talar väldigt tyst om och rent ut sagt inte nämner med en bokstav, att det inte är någon vetenskaplig dokument, utan en politiskt framförhandlad sammanfattning, om en ökad halt av koldioxid orsakar en katastrofal uppvärmning, en Summary For Policymakers (SPM), av en kommande full rapport från IPCC.

Det man inte heller talar om är, 1,5-2,0 graders uppvärmning och är utgångspunkten är 1800-talet, inte idag. Eftersom vi redan har upplevt c:a 1,1 grad sedan dess så handlar det alltså om 0,4-0,9 graders ytterligare uppvärmning. Eller hur varmt det skulle bli om du kör några mil söderut i Europa.
Det inte media heller talar om är att fram till mitten av 1800-talet rådde den ”lilla istiden.” Klimathotsalarmisterna berättade igår om att att ”klimatförändringarna har redan drabbat oss”. Hur då drabbat oss? Vi har ett bättre klimat nu, än under lilla istiden. Det kan dock snart bli kallare igen, eftersom solen visar tecken på att gå in i ett tillstånd med svag solaktivitet.

I rapporten står ”Human activities has caused 1,0°C of global warming since preeindustrial time” med en osäkerhetsintervall av 0,8-1,2 °C. För några år sedan sa man att huvuddelen av uppvärmningen sedan 1950 var antropogen ,dvs tex 0,37 °C av de 0,55 °C uppgång sedan 1950. Närapå en tredubbling?

Det vi fick bevittna igår var ett budskap om att ”jorden håller på att brinna upp”. Samma välkända personer fick stort utrymme i massmedia och helt okritiska journalister fick sprida sitt budskap. De behöver inte heller riskera att besväras av motdebattörer som kan nyansera och tolka budskapet och ställa besvärliga motfrågor.

Tänk om SVT och MSM hade öppnat och studerat en oberoende undersökning av uppvärmningens effekter, nämligen av NIPCC (Non Governmental Panel on Climate Change), hade budskapet varit helt annorlunda. Länkar till både IPCCs och NIPCCs SPM:er finns här och reaktioner på rapporten. 

Några fakta som NIPCC förmeddlar i sin rapport:
Fossila bränslen kräver väsentligt mindre ytarea än förnybara energikällor, och sparar dyrbara vildmarksområde från exploatering. Energitätheten hos fossila bränslen gör det möjligt för mänskligheten att möta sitt behov av energi, mat och naturresurser, samtidigt som man använder mindre yta och sparar dyrbara vildmarksområden. År 2010 utnyttjade fossila bränslen ungefär samma yta som används för förnybara energikällor, men levererade 110 gånger så mycket kraft.

Fossila bränslen levererar billig, riklig och tillförlitlig energi som är nära förknippad med centrala faktorer för mänsklig utveckling och mänsklig välfärd. Det finns ett starkt positivt förhållande mellan låga energipriser och ekonomiskt välstånd. Ekonomiskt välstånd är i sin tur avgörande för människors hälsa och välfärd. Vind- och solkraft är oförmögna att leverera den prisvärda, rikliga och tillförlitliga energin som levereras av fossila bränslen.
 
Att minska användningen av fossila bränslen för att uppnå drastiska minskningar av koldioxidutsläppen skulle medföra enorma ekonomiska svårigheter. Att minska växthusgaser till 90 procent under 1990 års nivåer år 2050 skulle kräva en minskning med 96 procent av världens BNP, vilket minskar BNP per capita till 1200 USD från 30 600 USD nu. Per capitainkomsten skulle ligga på ungefär samma nivå som i USA och Västeuropa omkring 1820 eller 1830, före den industriella revolutionen.


Klimatforskaren PhD John McLean har avslöjat häpnadsväckande uppgifter i temperaturdata som finns i HadCrut4. Databasen är en av de viktigaste källorna för olika klimatmodeller hos IPPC.
När det framgår att år 1906 representerade uppgifterna i databasen endast hälften av jorden och inte förrän runt 1950 nådde man 50 % i täckning av södra halvklotet. Med så lite data kan man inte räkna ut årliga medeltemperaturer för jorden i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. Underlaget är så svagt att det blir nonsensuppgifter.
 
Ändå går IPCC ut med uppgifter där de påstår sig veta hur mycket temperaturen ändrats sedan mitten på 1800-talet. Sifferexercisen kopplad till den s.k. Parisöverenskommelsen är också baserat på detta. FN bör vara tacksamma över att McLean tydliggjort de allvarliga bristerna och faktafelen. FN har ju hoppat på klimatlarm tåget, och det är förödande för den organisationen, när alla inser att larmet hör ihop med falska och oanvändbara temperaturdata.
Nu har de möjligheten att stoppa det hela innan det gått för långt. IPCC är byggt på ett träsk av temperaturdata. Ingen tror på lögnare som avslöjats och det gäller även klimatlögnare. Dödsklockorna klämtar högre och högre för klimathotsalarmismen.

Majoriteten av våra riksdagsledamöter har all anledning att dra öronen åt sig. Av ren självbevarelsedrift bör de distansera sig från klimatlarms nojan och hålla klimathotsfanatikerna i riksdagen på armlängds avstånd. De har ju också en egen utredningstjänst som kan förse dem med både Mc Leans rapport och NIPCC:s rapport. Om inte annat bör det gå upp för dem att pratet om konsensus i klimatforskningen är rappakalja.
Även i Sverige löper vi risken att ha undermåliga data i SMHI:s temperaturserier och att de överdriver senare års temperaturnivåer. Mest påtagligt är det för Uppsalas temperaturserie, men också för Kirunas temperaturserie. I Kirunafallet fick man krypa till korset och erkänna att den + 3,5 C var felaktig.

Det vi fick bevittna igår var inget än en skandal av totalt okunniga personer som hade en sällan skådat orgie! IPPC sammanfattningen, är inget annat än ett fake dokument!

1 kommentar:

 1. "Vind- och solkraft är oförmögna att leverera den prisvärda, rikliga och tillförlitliga energin som levereras av fossila bränslen."
  Där håller jag inte riktigt med..
  Har sett uppgifter om att solceller i Sahara skulle mer än väl kunna försörja hela Europa med en av mest förädlade och lättomvandlade energiformerna, elenergi....
  Och haken med detta är?
  Vi vet ju att sol och vind är synnerligen opålitliga energikällor, iaf i värt land.
  Sahara har ju en tämligen stabil soltillgång.
  Men, vi skulle, fortfarande, bli helt beroende av arabers godtycke och ev välvilja.
  Den politiska stabiliteten i dessa stater kan bara med mkt god vilja betraktas som annat än "mindre god".
  Så problemet ligger - fortfarande - hos opålitliga araber/muslimer !
  Som säkert skulle vila ha rejält betalt för detta..

  SvaraRadera