fredag 21 december 2018

70% av de anställda på Jämställdhetsmyndigheten fick problem med hälsan efter 10 månader!

Det har kommit mycket häftig kritik från alla feminister och flera partier, att Jämställdhetsmyndigheten skall läggas ner, efter det att M och KD budget antogs i riksdagen. Problemet är att Jämställdhetsmyndigheten inte verkar syssla med jämställdhet, utan snarare vara någon sorts uppfostringsprojekt, med en ganska extrem identitetspolitisk vänsteragenda.
Hans Rothenberg, moderat riksdagsman från Göteborg: "Vi kommer minska utrymmet med 40 miljoner kronor till myndigheten för 2019 och det blir inga pengar för 2020. Det innebär att man får ett år på sig att avveckla verksamheten.
 
En myndighet som skulle se till, att allas möjligheter, skyldigheter och rättigheter garanteras, skulle ha ett visst värde, om man gjorde på rätt sätt. Å andra sidan borde alla privata och offentliga organisationer sträva mot det målet ändå, då det är det som leder till bäst utfall i längden.

Myndigheten invigdes så sent som den 1 januari i år, med säte i Göteborg. Trots att den nya Jämställdhetsmyndigheten som har drygt 50 anställda, varit i gång mindre än ett år, är det mycket märkligt, att en stor del av de anställda, är kvinnor.
Myndigheten har varit väldigt "chefstätt!". De har, enligt hemsidan, "ett femtiotal anställda." Av dessa femtio sitter nio stycken i ledningsgruppen. D.v.s. man har närapå en chef på fyra-fem underlydande. Foliehatten gissar att åtminstone samtliga i ledningsgruppen, inte bara kommer att få lön under uppsägningstiden, utan även någon form av avgångsvederlag.
Tittar man på deras hemsida står det: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.”
Att denna myndigheten överhuvudtaget kom till, är ett verk av den rödgröna regeringen. I grundlagen framgår det, att myndigheter inte ska verka politiskt och folkuppfostrande. Ännu en gång visade den avsatte regeringen sin inkompetens!
 
När Jenny Sonesson granskade myndigheten, såg hon att det bara satt kvinnor på chefsbefattningar och i ledningsgruppen. Det var därför mer än pinsamt, att på en myndighet som har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem, bara hade kvinnor i toppen, samtidigt som man på hemsidan skriver att jämställdhet handlar om jämn könsfördelning. Efter Sonessons publicering om detta förhållande i GP, ändrade man snabbt som attan på hemsidan och plötsligt, fanns också en man med i toppen!

Företagshälsovården gjorde en kartläggning av hälsotillståndet. Det är ett skrämmande resultat som redovisas! En myndighet som inte ens funnits till, mer än i ett år, uppger 70 procent av personalen, att de mår så dåligt och att de befinner sig i riskzonen för ohälsa? De lider av sömnproblem och stress som kan leda till utmattning. Enligt undersökningen lär det också förekomma mobbning och trakasserier på den nya myndigheten i Angered. Om de hade fått fortsätta med sin verksamhet, hade det säkerligen krävts rejäla (ekonomiska) insatser för att hålla personalen flytande.
De hade svårt att hålla sams internt och det är mycket roligt, med tanke på, vad de håller på med! Foliehatten dristar sig att påstå, att när jämnstarka feminister försöker dra jämt, blir det ett enormt kackel, likt en hönsgård! Med tanke på hur illa det står till med myndighets Sverige, måste Foliehatten säga, att detta beslut var ett av extremt få som var både positivt och moraliskt rätt.
Dessa feminister har lekt tillräckligt länge med skattemedel. Myndigheten var varken jämställd eller hade någon funktion, annat än att skapa osämja.

Listan över svenska myndigheter som kan läggas ned omedelbart, utan inverkan på samhället är gigantisk. Massa tramstjänster som har besatts av sossar i ”allmänhetens tjänst”, för att de har rätt partibok i bakfickan. Det finns många myndigheter som slösar med skattemedel, på märkliga kulturprojekt, bistånd etc.

Sverige är ett litet land som har 344 olika myndigheter som sysselsätter 223.000 personer, där många sysslar med saker som inte behövs. Man kan ju fråga sig, om det är rimligt? De flesta av dessa myndigheter, har ingen vanlig person någonsin hört talas om och de har ingen som helst aning om vad de gör. Sverige har alltså fler myndigheter, än vad vi har kommuner!
Lista på statl
iga myndigheter

Det borde finnas krav på att regeringar ser till, att myndigheterna arbetar effektivt med sina frågor, istället för att varenda ny regeringen, skall inrätta några nya myndigheter och flytta runt på andra myndigheter.
 
Den största myten feministerna sprider är att kvinnorna inte "tilläts ha en karriär förr." De flesta svenskar hade förr en "karriärer" som gruvarbetare, fabriksarbetare, sotare, bönder (extremt tungt jobb förr, men även kvinnor var pigor, vilket alla som sett Emil i Lönneberga känner till), smeder, skogshuggare, murare osv.
Vi pratar om extremt tunga jobb som fick många, att dö innan de fyllt femtio. Männen slet dag och natt till döds, för att försörja sin familj. Barn, fattiga och psykiskt sjuka såldes även som "slavar" under "slavaktioner" i Sverige, där den som erbjöd sig betala minst, för att ge dem uppehälle, fick dem.
Spännande karriärer hade ett fåtal människor i överklassen.

Feministernas påstående om det manliga privilegiet är en lögn, privilegiet mannen hade, var att arbeta sig själv till döds, för sin fru och sina barn eller att dö i något av överklassens meningslösa krig.
Felet feministerna gör vid en jämförelse mellan könen, är att jämför med de mest framgångsrika männen och då drar de slutsatsen, att män är privilegierade. Om de istället hade jämfört män och kvinnor som har median framgång och sedan dragit slutsatsen, över vilka som är mest privilegierade, hade resultatet blivit ett annat. Män hade kanske fortfarande i vissa avseende varit mer privilegierad, men skillnaderna är betydligt mindre. Median kvinnan är nog mer privilegierad, när det gäller sex, eftersom de har större chans att lyckas "ragga upp" de mest framgångsrika männen, än vad median mannen har, med att lyckas ragga upp en rik kvinna.
Detta känner naturligtvis även feministerna till, men det passar inte deras patriarkala världsbild och ignoreras därför.

1 kommentar:

  1. Haha ,, sunt förnuft bloggen , hatten , du skriver så bra o underhållande , ett rent nöje att läsa ,,

    SvaraRadera