lördag 22 december 2018

Att vara läkare och inte kunna kommunicera med patienter på svenska skapar problem och SVT kallar det för rasism!

SVT har tillsammans med Sveriges läkarförbund genomfört en enkätundersökning med hundratals invandrade läkare som enligt undersökningen, vittnar om den rasism de utsätts för, av svenska patienter.
För att få en bild av hur läkare utsätts för etnisk eller religiös diskriminering av
svenska patienter, skickade SVT Nyheter och Läkarförbundet ut en enkät till 16 996 yrkesaktiva läkare. Av dessa svarade 2 266 personer på enkäten och endast 505 personer instämde i påståendet: ”Jag har blivit utsatt för kränkande behandling på grund av min etniska eller religiösa bakgrund av patienter eller deras anhöriga!”

Den som läst statistik, inser på en gång, att av svarsfrekvensen går det inte, att dra några som helst statistiska slutsatser. Men som vanligt ser SVT, den vinklande institutionen, rasism i allt. Det verkar vara ett tema, SVT försöker bygga upp ett case, för den utsatte rasifierade, mot den rasistiske svensken. När invandrare kränker läkare på sitt eget språk, då är det helt ok! De finns inte i (S)(V)T:s värld.

Foliehatten undrar också varför statens största propaganda central, väljer att presentera det som ett stort samhällsproblem?
Det känns lite märkligt att SVT väljer att göra en stor sak av detta, då de själva skriver om undersökningen: ”Kränkande behandling är svensken som blir utsatt för mångkulturen och inte kan göra sig förstådd i sitt egna land!” Det är kränkande om något.

Rasism kan ta många former
och frågan är om inte läkaren Amy Bruta,  är ute på svag is?
Amy Bruta
anser att hon har utsattes för kränkande kommentarer av patienter vid upprepade tillfällen. Trots att hon flera gånger uppmärksammade arbetsgivaren så hände ingenting.
Amy
Bruta: ”Det är viktigt att arbetsgivare börjar erkänna att det här förekommer och har ett förhållningssätt till det .”
Vad är det då Amy har problem med? Amy Bruta: "Jag kan få höra att jag har vackra mörka ögon eller hår. Att jag är välkommen till Sverige och de hoppas att jag ska trivas."
Foliehatten undrar om inte Amy Bruta lyssnat för mycket på feminister! Det är bara i bananrepubliken Sverige man kan bli kränkt och tycka att det är rasistiskt, att få en komplimang för ens mörka ögon/ hårfärg. Hur kan man sakna den självinsikten och vara så osäker? Det här kan verkligen inte vara ett problem.

De som följer vad som händer i Sverige, har de senare åren kunnat konstatera, att vi har haft ett antal fall med både sjuksköterska och läkare som fått legitimation, på mycket tveksamma grunder. Är det då konstigt, att man är försiktig och ifrågasätter, när man möter en läkare som knappt förstår vad man säger?
Foliehatten skulle tro, att majoriteten av den äkta rasism, istället riktas mot svenska läkare i sin utövning. Eftersom det inte går att vara rasistisk mot en svensk, så stryks detta. Foliehatten kan tillägga att han själv, på VC i Svalöv träffat en polsk läkare som pratar godkänd svenska och som han har högt förtroende för.

Att man vill byta till en svensk läkare eller en läkare som behärskar det svenska språket ser Foliehatten som en helt normal sak. Det finns otroligt många läkare som knappt klarar av, att göra sig förstådda på svenska. Att man då ska kunna ta information om eventuellt allvarliga sjukdomar eller försöka förklara sina åkommor är snudd på omöjligt. Om man införde ett språktest för läkare som praktiserar inom den svenska vården, så skulle förvisso läkarbristen bli enorm, men dom som fanns skulle i alla fall gå att förstå. Om man sen väljer att se det som rasism, får stå för dom.

Foliehatten undrar om inte SVT snubblar rejält, när de som vanligt försöker försvara en ”sjuk” ståndpunkt när de hänvisar till Socialstyrelsens krav. Samtidigt påpekar SVT, att det är arbetsgivaren som har ett stort ansvar att se till, att den som de har anställt får möjlighet, att få ytterligare språkutbildning.

Foliehatten tycker att SVT:s och Socialstyrelsens krav, säger allt. Om det finns ett språkkrav, så ska det kravet vara, så pass högt ställt, att det inte behövs vidareutbildning i språket. Hur det än är, måste en läkare kunna kommunicera med en patient och förstå vilka krämpor, patient har!
Foliehatten undrar varför inte SVT passade på att kontrollera de inblandades språkliga kunskapsnivåer?
Läkaren eller sjuksköterskan måste behärska svenska ordentligt. Det är ett rimligt krav, eftersom det kan vara livsavgörande vid beskrivning av symptom, resonemang kring behandlingsalternativ och så vidare. Dessutom har man som patient rätt att vara skeptisk till viss utländsk vårdpersonal med tanke på hur utbildningskvaliteten varierar mellan olika länder. Det förekommer också fiffel med examina och liknande.
Umeå universitet har för fjärde gången genomfört kunskapsprov för läkare från länder utanför EU som är kravet för att få svensk läkarlegitimation. Av 73 deltagare blev endast 8 (11%) godkända. Frågan är om inte anlända läkare kunskapsmässigt är sämre, om provets utformning ändrats påtagligt eller om det överhuvud taget är ändamålsenligt. Resultatet förväntades vara ungefär som tidigare, men blev mycket sämre. Det är snarare skandal att det är såpass få som klarar, ett så enkelt test när de får massa tid på sig att förbereda.

Det är ingen heller som känner till, hur många invandrare som köpt sin examen i hemlandet eller vad läkarutbildningen faktiskt bestod av för delmoment och hur höga krav på kunskap som sattes upp, eftersom många har stora svårigheter att i Sverige klara av och känna till, det mest grundläggande som läkare bara ska kunna. Vissa läkarutbildningar i Mellanöstern är på samma nivå som en sjuksköterskas i Sverige. Så det går inte att lita på trots samma yrkestitel.
Egyptiska läkarutbildningen är tvåårig. Sedan kommer de hit! För några veckor sedan sändes i SVT ett program, om hur man för 7000 kr köper ett sjuksköterskeexamen i Polen och Rumänen. 100 sådana jobbar i Sverige, TV-reportaget talade om åtminstone fem.

I vänsterklassens tankevärld, är det bättre att bli felbehandlad och dö, än att bli rasist och ifrågasätta läkare som inte kan tala svenska eller peka på brister i deras kompetens. Svenska kvinnliga läkare i yrket får möta rasismen indirekt, eftersom de blir bortsållade direkt av muslimer som väljer eller kräver en muslim eller en manlig läkare.

Foliehatten tycker att SVT gör bort sig igen! Vilket skitunderlag att larma på!
17 000 läkare fick frågan.
2300 läkare svarade.
500 hade blivit rasistbehandlade.
Vilket skämt till underlag.
Maktens megafon och PK-isternas och kommunist MP:s högborg SVT, valde dock att panikrapportera.
Har den där journalisten Claes ifrån Der Spiegel redan börjat på SVT?  Har Claes redan haft kurser i hur man gör fake reportage?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar