torsdag 13 december 2018

Det är de rödgröna politikerna som skapat elbristen i Sverige!

I början av veckan bjöd Eon in kommuner, politiker och lokala energibolag till ett krismöte. Med mötet ville Eon sprida kunskap om Skånes hotande elbrist.
Eons presschef Johan Aspegren: ”Läget är kritiskt. Det behöver många få veta. Vi kan inte tillgodose de behov ni har!”
Aspegren fortsätter: ”Vi har ett begränsat antal ledningar i stamnätet i Skåne. Svenska kraftnät lovar att ordna situationen till 2027, men det är jättelångt till dess!”

Det är i Skånes större städer som elförbrukningen ökar mest. Hushållen blir fler och allt mer energislukande. Effektbristen i Skåne kan liknas vid ett villahushåll som vill köpa en elbil för att minska klimatutsläppen. En snabbladdning till bilen innebär att elförbrukningen ökar kraftigt och att maxeffekten i villans elcentral måste öka från 14 kW (blå säkring) till 63 kW (kopparfärgad säkring). Men det är inte säkert att elbolaget godtar höjningen. Förutom en blivande elbrist, är det också problem med ledningarnas kapacitet!

En rad storsatsningar kräver mer effekt och kan i teorin äventyra Skånes energiförsörjning. I Helsingborg har Scandlines tagit en ny laddningsstation i drift för HH-färjorna som kräver en maxeffekt på 10 MW, lika mycket som behövs i ett helt samhälle som Hjärup, Rydebäck eller Ödåkra. I sommar elektrifieras bussar, något som på sikt kräver ett ökat effektbehov på 2-3 MW.
I Lund kräver spårvägen en ökad effekt på 5 MW, men de stora energislukarna är forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Max IV kräver vid full drift ett effektuttag på 18 MW, motsvarande tio procent av Lunds stads effektbehov. ESS kräver en effekt på minst 40 MW, vilket motsvarar 25 procent av Lunds behov.

Nu har verkligheten kommit ikapp, den under många år förda fundamentalistiska ”klimathysterin” som ersatt förnuftet i Sverige. Elbrist är ett faktum i Sverige!
Det enda som kan få verklig fart på våra renläriga politiker, är om vi får tillräckligt många återkommande mörkläggningar i Stockholms innerstad, så kanske vi äntligen får rejäl tillnyktring av energipolitiken.
En bra bevis på renlärigheten såg vi med MP i (el)ledningen. MP vet hur viktigt det är med el. Ett bevis på det är, satsningen på elcyklar. Köpte du en elcykel för 30000, så får man tillbaka 7,500 kronor.
Ett annat problem med de gröna förespråkarna är, att de inte har en aning eller förstår skillnaden, mellan installerad effekt och levererad effekt.

Kraftsamlingför framtidens energi” är en slutrapport från Energikommissionen. Den blev enormt hyllad av alla politiker och media, för att man var ense om innehållet, men varken politiker eller media förstod, att rapporten inte hade grep om konsekvenserna.
Det märkliga är, att man tror att kärnkraften kan ersättas med el från vind, sol och biobränslen i kraftvärmeverk och att konsumenterna skall förmås spara el. Ännu märkligare blir det, att det i rapporten inte föreslås någon annan ny produktion.
Det är häpnadsväckande, att det politiska beslut som togs, om en förtida avvecklingen av fyra kärnkraftsaggregat var känd av Energikommissionen, men man saknade kompetens, för att inse följderna eller så vågade man inte, gå emot den politiska viljan.

Effektreserven 2017/2018 består av Karlshamn med kapaciteten 562 MW och bortkoppling av Holmens Bruk AB, Vattenfall AB och Rottneros bruk, totalt 185 MW.

Reinfeldt avreglerade elmarknaden och det märkliga inträffade att politikerna inte såg till, att det finns en myndighet som hade ansvar för den långsiktiga planeringen och tillgången av el, utan detta ligger direkt hos politikerna. Politiker med bägge fötterna fastcementerade i klimathysterin, kan resultatet inte bli annat än – elbrist! För driftsäkerheten svarar Svenska Kraftnät.

Regeringen får årligen en rapport om kraftbalansen under det gångna och det närmaste åren. I årets rapport redovisas för denna vinter(beroende på kylan) en effektbrist på 400 till 2 000 MW. När Ringhals stoppas ökar den med 2 000 MW.
Innan avregleringen av elmarknaden hade vi gott om gasturbiner samt Stenungsunds fyra kraftverk som numera är nerlagda eventuellt, med undantag för det fjärde verket i Stenungsund.

Tyskarna hade i december 2017 installerat 55000 MW i vindkraft och 43000 MW i solceller, totalt 98000 MW i vind och sol. Som max producerades 43000 MW (43%), som medel 21000 MW (21%) och som minst 1300 MW (1.3%).

Lite tragiskt eller komiskt är att det just är Eon som driver ett projekt i byn Simris utanför Simrishamn, där Eon ansåg, att det förnybara skulle ersätta el från svensk elproduktion. Det tragiska i sammanhanget är att man fått in mycket pengar. 25 miljoner från EU och åtskilliga miljoner från Energimyndigheten och Eon har lurat många bybor, att satsa pengar i verkningslösa solceller.
De gröna förespråkarnas övertro på det förnybara el och vind, har med detta projekt, fått en rejäl dödsstöt, då de inte klarar av och kommer aldrig att kunna ersätta vanlig svensk elproduktion.
På Klimatupplysningen har man följt produktion under 14 dagar under tiden 12-25 november. Medelvärde för elproduktion och förbrukad el.
Producerad el från solceller 226 kW/dygn
Producerad el från vindkraft 3814 kW/dygn
Förbrukad el i byn Simris 7757 kW/dygn
Tillskott från Elnätet 4059 kWh/dygn
Siffrorna visar att vind och sol endast kan försörja Simris med 48% av behovet under 14 dagar. Resterande 52 % fick täckas upp av el från fasta elnätet.
En intressant fråga: Varför startade Eon detta projekt? Eon lever på att sälja el och ta hutlösa avgifter för nätet och med projektet, få kunderna självförsörjande?
Frågan är nu! Kände Eon till att Simris aldrig skulle bli självförsörjande och på detta sätt, kanske få bygga kärnkraft igen?

Den gångna vintern var mycket kall och toppförbrukningen hade vi i början av februari. Elförbrukning var på drygt 25 000 MW.
13 100 MW vattenkraft,
8 600 MW kärnkraft,
2 600 MW övrig värmekraft + ospecificerat,
500 MW vindkraft
200 MW import
Solceller 0

Elbrist är inget nytt fenomen i Sverige. 1970 hade vi förbud för viss elanvändning under ett par månader i början av året och en sparkampanj. Orsaken var en kombinationen av två torra år i rad, fel på ett par nya oljekraftverk, samt en kall vinter med snabbt växande elförbrukning.
 
Politikerna har bestämt att senast 2020 skall ytterligare två kärnkraftsaggregat Ringhals 1 och 2 stoppas. Då försvinner 2 000 MW och lägg till de 2000 MW som saknas idag. Kvarstår sex kärnkraftsaggregat, men vi kan få problemen om ett eller två tas ur drift. Driftreserven brukar alltid förutsätta att största enhet skall kunna falla bort, i detta fall Oskarshamn 3 på 1 500 MW. Men man måste även räkna med att något ytterligare aggregat kan vara avställt längre tid för reparation eller ombyggnad.

För alla sunt tänkande människor, är det totalt obegripligt, att elförsörjningen skall försämras på detta sätt helt i onödan, när klimathysteriker för bestämma.

De fyra kärnkraftsaggregaten som stoppades i förtid, varav två ägs av staten, skulle kunna drivas i ytterligare ett par decennier efter komplettering av utrustningen.
Alla skulle bli vinnare om aggregaten skulle återstartas. Det skulle ge lägre elpris och alla energislukande satsningar som pågår runt om i landet, kan förverkliga sina projekt. Miljömässigt skulle det också innebära, att kolanvändningen i andra länder inte ökar ungefär lika mycket, eftersom Sverige kan exportera överskottet
Foliehatten anser att svenska folket skall kräva av politikerna att beslutet av nedläggningen av kärnkraftsaggregat i Ringhals skall stoppas och att de skall drivas vidare. Dessutom skall man kräva att minst ett av de två Oskarshamnsverken som stoppades, återstartas genom statens försorg.
  
Kärnkraften står för en säker elförsörjning som vi är vana vid i ytterligare minst ett par decennier, med stabila låga priser. Alla energislag skall bära sina kostnader och därför skall alla subventioner till vind och sol upphöra. Det är vi konsumenter som betalar detta via våra elräkningar, helt i onödan.

Foliehatten ser ett ljus i tunneln med den nya M+ KD budget, där man tagit bort flera onödiga kostnader som berör klimatet.
Klimathysterikerna har redan gått ”bananas” på nätet över denna budget!

3 kommentarer:

 1. Återigen denna totala frånvaro av konsekvensanalys!

  SvaraRadera
 2. Jag blev också lyrisk vid läsningen av budgeten. Äntligen ett steg i rätt riktning på många fronter. Inte en dag för tidigt. Marrakechavtalet är dock ett moln på himlen.
  Har SD kraften att neutralisera det?

  SvaraRadera
 3. Från Tyskland på 70-talet:
  "Kernenergie was?
  Energie hab' Ich in Stöpsel.."
  (Denna dekal fanns att köpa)

  SvaraRadera