söndag 16 december 2018

FN-avtalet ger en ny världsordning som ger kapitalisterna möjlighet att konkurrera ut arbetare i alla länder mot varandra.

Proletären av alla ger sin syn på det nyss ingångna FN-avtalet om migration. De anser att migration är ett hopplöst tecken i en hopplös värld! Ett självmordsavtal!
Det är märkligt att vänstern och liberaler som anser sig företräda mångkulturen, brännmärker alla pursvenskar som har en avvikande åsikt i migrations- och mångkultur frågan. Det är bara de andra, invandrarna som får ha och förväntar sig ha andra kulturella yttringar mot barn kvinnor och assimilering som då tolereras helt utan kritik. Men skulle Hanif Bali påtala deras enorma hyckleriet med dubbla standarder brännmärks han, dessutom hårdare, just för hans ursprung.
Det finns mängder av människor som reagerar på hyckleriet och funderar, varför inte alla ser detta lika tydligt som de gör. Vad är det för problem folk har som inte reagerar på detta systematiska hyckleri? 
 
Sverige skrev under FN-avtalet, utan någon som helst officiell debatt, Den debatt som förekom hittade man på alternativ media.
Proletären anser att dokumentet som FN antagit vid mötet i Marrakesh är ett försök att sanktionera den världsordning som ger kapitalisterna möjlighet att konkurrera ut arbetare i alla länder mot varandra.
Proletären skriver att avtalet är en dröm för direktörer, storbolag och den politiska eliten. Dokumentet handlar inte om flyktingmottagande eller asylrätt, utan om ekonomisk migration.

Med tanke vilka Proletären företräder, måste det ha varit mycket svårt för dem att publicera den här artikeln och faktiskt medge, att migration inte handlar om "flyktingar! " Istället handlar det om fattigdom eller snarare relativt fattigdom i de länder, varifrån de ekonomiska migranterna kommer ifrån. Det är därför det strömmar afghaner till Sverige. De vill få ett bättre liv. 

Man kan också notera att Proletären förstår ordet "överkvalificering." Västvärlden har spenderat groteskt stora summor pengar, för att utbilda människor i tredje världen till jobb som inte finns. Det finns en rätt spännande pensionerad professor i pedagogik vid namn Göran Linde (tillhör Birgitta Ohlsson falangen i L) som faktiskt medger rakt av, att utbildningspolitik inte fungerar som metod för ekonomisk utveckling. Effekten är nästan noll. Så varför utbilda befolkningen i tredje världen? Ja, varför socialiserad utbildning överhuvudtaget?

Proletären slår huvudet på spiken när de skriver: ” Den utbildade arbetslösa ungdomen och den stora gruppen utblottade halvproletära i megastäderna utgör en ständig källa för folkliga resningar, men är också en god rekryteringsgrund för fundamentalistiska religiösa grupper. Att skicka dessa utomlands, samtidigt som hemsända pengar från migrantarbetarna mildrar den värsta fattigdomen utan att belasta statskassorna, ligger helt i de lokala eliternas intresse.”
 
I boken "Migrationens Kraft" av Norberg och Segerfeldt, argumenterade de för problemet. Invandrarna skickar hem pengar till sina familjer som sedan lyfter sig själv ur "fattigdomen." Detta är dock helt drivet av just nedskickade pengar. Det handlar inte om någon ekonomisk utveckling i den bemärkelsen att till exempel afrikanska länder börjar producera något. Istället får de "gratis pengar" som strömmar in. Pengarna går till ökad konsumtion. Så länge konsumtionen fortsätter växer också Afrikas ekonomier - men de växer inte på grund av att de har blivit bättre på att konkurrera med väst men på grund av pengar utifrån. Stänger du av kranen av så kallade "flyktingar" stänger du också av delar av tredje världens ekonomier.

Veronica Palm deltog i TV4 morgonstudio och där säger och skryter hon, att SAP har fimpat svenska bönder och svensk arbetarklass för "anti-nationalism!"
Proletären anser: ”Den proletära internationalismen handlar om en kamp gemenskap mellan arbetare och fattiga människor i de olika länderna. Att inse att vi har gemensamma intressen av att bekämpa den nuvarande ordningen och ge stöd till varandra i denna kamp. Och där internationalismen – ordet kommer ut latinets ”mellan nationer” – betyder motsatsen till Peter Sutherlands globaliseringsideologi. Istället krävs en internationalism byggd på det arbetande folkets intressen. Byggd på arbetare och fattiga människors rätt till värdiga och trygga liv i sina hemländer. Byggd på alla nationers jämlikhet och lika värde. Mot alla former av nationellt förtryck, vare sig detta utövas av den egna nationen gentemot andra eller av andra gentemot den egna.”

I sin artikel omdefinierade Proletären begreppet "internationalism" till en form av samarbetsvänlig nationalism. För att komma från dem är detta rätt stort men där har faktiskt proletären fel. Det är sant att internationalism innebär "samarbete mellan nationer" men detta beror på att begreppet "internationalism" härstammar från en annan tid.
Foliehatten funderar vad de övriga i vänstern säger om Proletärens halshuggning av FN-talet? Proletärens synpunkter måste vara som en iskall hink som hälls över deras åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar