tisdag 11 december 2018

Den dystra läsningen om migranternas egenförsörjning!

Sverige har tagit emot över 2,3 miljoner migranter sedan 1980 och statistik från flera olika källor är en dyster läsning, när det gäller, att snabbt få de nyanlända i arbete.
Svenska folket är inte medvetna om, att knappt 7% av de bortemot 2,3 miljoner som fått uppehållstillstånd sedan 1980 är flyktingar (konventions eller kvot) enligt Migrationsverkets egen statistik och runt 40% är anhöriginvandrare.

Flyktingkonventionen från 1951 som utvidgades att omfatta hela världen i evinnerliga tider genom New York-protokollet från 1967, att flyktingar får inte behandlas sämre än andra utlänningar. Konventionen säger också att flyktingar ska anpassa sig och följa lagar och regler.
Status som flykting upphör egentligen, när flyktingen väljer att lämna första säkra land, så vill Foliehatten påstå, att sysselsättningsgraden bland flyktingar är noll procent (0%), om inte pension räknas som sysselsättning. De sista regelrätta flyktingarna formellt sett, är de finländska krigsbarnen och de som Bernadotte hämtade i de nazityska koncentrationslägren.
 
Utrikes födda som grupp i allmänhet och utomeuropeiskt födda i synnerhet, har betydligt lägre löner, dålig utbildning/kvalifikationer, än genomsnittet i samhället och generar därmed betydligt lägre eller inga skatteintäkter. De bär inte ens sina egna kostnader, än mindre de för alla sysslolösa inom gruppen. Dessa kostar dessutom mer än en genomsnittlig svensk, då de behöver mer stöd och åtgärder, tolkhjälp, sjukvård, tandvård och allt vad det är, plus att de är betydligt mycket mer kriminella, vilket är en stor belastning för samhället.

Statistik om hur snabbt migranter kommer i arbete, är en skräckläsning. Alla riksdagspartier borde känna till detta och ändå får vi ständigt höra, att det gäller att få de nyanlända i arbete snabbt! Det är inget annat än en ren lögn och stor desinformation.

Färska siffror från Arbetsförmedlingen visar att endast 5 procent av nyanlända som får ett så kallat instegsjobb går vidare till ett arbete som inte är subventionerat. 40 procent får istället en annan bidragsanställning. SvD kallar det för bidragsfest för arbetsgivare,

Riksdagens utredningstjänst publicerade i feb 2016 en undersökning om asylinvandrares deltagande på arbetsmarknaden.
För den som inte orkar läsa igenom rapporten, kommer här ett nerkortad sammanställning.
Asylinvandrare och anhöriginvandrare i åldrarna 20-64 år.
Anställningar och företagande.
I rapporten har man omvandlat till heltider = två halvtider blir till en heltid,
fyrtio timm
ar per vecka = blir till en heltid.
Efter 8 år i landet
har 25% rvärvsarbete.
Efter 15 år
i landet har strax under 34% förvärvsarbete.
Låt det sjunka in.

I officiell statistik räknas den som får ersättning
=bidrag för tjänst utförd med minst en timme per vecka som sysselsatt. Även SCB har också gett ut statistik och det första Foliehatten la märke till, var det fantastiskt oprecisa språket. Att en svensk myndighet uttrycker sig så oprecist och vagt, bör stå i direkt konflikt med språklagen. Den nyfikne som läser statistiken från SCB, kan inget annat än, förfäras i sin ensamhet. Framförallt diagram är det 4.1 där det framgår att gruppen "Snabbt i arbete" som för övrigt inte ens definieras som att dom fått arbete, till största delen är européer och amerikanare.
Ett exempel SCB:s oprecisa språk: ”Knappt 60 procent av de som invandrade av flyktingskäl har haft förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla under stora delar av sina 15 första år i Sverige.”
Intressant benämning med snabbare för övrigt. Snabbare i denna kontext är alltså mindre än 15 år. Hur i hela friden kan det ta 15 år, att sin egen försörjning och skaffa sig någon form av arbete med lön? Anmärkningsvärt att arbetsföra människor ens, kan få bidrag under så lång tid. Dessa personer borde skämmas över, att endast vara en belastning och inte tillföra vårt samhällen något!

Statistiken som SCB presenterar, är enbart ett luftslott. SCB är ett verktyg för att vrida och vända på statistiken, så det kan presenteras hur ”makten” vill det ska presenteras. 1 timmes SFI per vecka räcker för man skall ha ett " arbete ". Enligt rådande statistik. SCB siffrorna är helt uppåt väggarna. Skulle de räknat fast anställning, 100% arbetstid, så hade nog enbart ett fåtal räknats in i gruppen sysselsatta.

Den stora migrationen, är för att göda det vänsternarrativa perspektivet ytterligare. Som om import av lågutbildade, kriminella, kulturellt avlägsna och strikt religiösa islamiska personer, någonsin kan bli en vinst för ett högteknologiskt samhälle. Som bäst går det jämt ut, men inte ens det sker.
Sossarna och övriga vänstern har
infört så mycket särlagar och skattefinansierade tjänster för invandringen och trots detta har det inte haft någon effekt. Dessutom, hur många jobbar inom det migrationsindustriella komplexet? Ett jobb som betalas med skattemedel som enbart existerar för att Sverige har en absurt hög invandring? Eller invandrare som arbetar i kiosker och pizzerior där det mer en gång har visat sig, att nästan alla fuskar med moms, kassan, skatter, svartjobb och dylikt?

Massinvandringen har aldrig blivit utredd ordentligt. Man väljer noggrant ut vissa delar där man kan putsa siffrorna för att skaffa sig mandat för dårhuspolitiken. Eller så uttrycker man sig obegripligt för att ingen ska orka sätta sig in i frågan, ungefär som MV:s prognoser och sifferrapporter. Man krånglar medvetet till det. Likväl med 100% i arbete, är det inte nödvändigtvis en bra affär för riket Sverige, då dessa personers beskattningsbara inkomster är så pass låga, att grupperna inte på långa vägar
eller aldrig, kan bli nettogivare till vår gemensamma skattekista.
Snarare är det 5-10% som arbetar och 90-95% som går på bidrag.
Norska arbetsförmedlingens statistik
är mer ärlig. ”Flyktninger når aldri samme sysselsetting som resten av samfunnet.”

Ann-Marie Pålsson(i riksdagen för M) ger i Sydsvenskan, dagens riksdag en rejäl och sanningsenlig känga. Det är en skandal att partierna(utom SD) har sopat detta under mattan: hur skall invandringen finansieras?
Pålsson: bara i år 122 410 personer, enligt Migrationsverket. Befolkningsökningen blev dock bara 800 000 som följd av att cirka 600 000 personer utvandrat. Detta mer än något annat förklarar varför trängseln är stor i klassrummen, varför vårdköerna vuxit sig långa och varför bostadsbristen är skriande. Våra välfärdssystem har helt enkelt inte hunnit anpassa sig till denna, närmast extrema, befolkningsökning.
Sällan eller aldrig diskuteras hur den offentliga sektorn påverkas av den befolkningsökning som följt i invandringens spår. Självklara frågor som behovet av mer resurser och hur dessa ska finansieras har noga undvikits. Men det minsta man kan begära av våra folkvalda är att de åtminstone på ett övergripande plan vet vilka konsekvenser den beslutade politiken får och att de meddelar detta till väljarna, oavsett om de förordar en generös eller en restriktiv politik på detta område.
Men hur ska de kunna göra detta när de inte vet vad de beslutar om, som Riksrevisionen påpekat.”

Är det någon som tror att förutom SD, att de andra partierna vill ta tag i frågan?

Inser inte de sju partierna, att det måste betraktas som en fantasifull siffra, att av de största invandrargrupperna i Sverige är arbetslösheten permanent minst 80%. Svenska skattebetalare tvingas tillhandahålla livstids arbetsfri försörjning för dessa individer. Det vore för övrigt mycket enkelt att lösa alla invandringsrelaterade problem i ett slag genom att stoppa samtliga transfereringar av skattebetalarnas pengar till de ekonomiska migranterna samt slopa allt tillhandahållande av skattefinansierade varor och tjänster. Invandringen skulle bli självreglerande, då långt färre migranter från fjärran länder skulle "investera" i den långa och dyra resan till det ”Höga och kalla Norden”, med förhoppning om att "investeringen" skall betala sig genom att "någon annan" tvingas tillhandahålla livstids arbetsfri försörjning, för det är väl knappast klimatet som lockar?

1 kommentar:

  1. Initierad kuslig beskrivning av massinvandringens konsekvenser.
    Frågan lyser som neon på himlen hur våra politiker är funtade som låter denna utveckling pågå och nu har sponsrat den ytterligare med Marrakechavtalet.

    SvaraRadera