torsdag 27 december 2018

Polisaspiranter har problem med kompetensen!

I en artikel i GP skriver man om det stora bortfallet av sökande, med utländsk bakgrund vid antagningen till polisutbildningen.
GP: ”23% av de sökande som lämnar in en godkänd ansökan har utländsk bakgrund men när utbildningen startar har de krympt till 9%. Det största bortfallet sker vid momentet "problemlösnings- och personlighetstest."

Den sökande genomgår en rad tester som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, när den sökande inte klarar testerna kan man konstatera att vederbörande inte passar in i polisrollen.

Foliehatten vet ej om han skall gråta eller skratta när han ser att en representant från polisens HR-avdelningen säger: ”Jag tror att vi tappar enorm kompetens om vi inte lyckas med att rekrytera folk med invandrarbakgrund i tillräckligt hög utsträckning.”
Har denna polis tänkt på, vad han säger? Hur kan man tappa kompetens genom att sålla bort inkompetens? Måste vara julens värsta paradox!
En mer välvillig tolkning skulle kunna vara, att det idag är för mycket inkompetens bland de sökande och att de vill ha fler kompetenta sökande. I vart fall med utländsk bakgrund, vilket möjligen kan vara rasism, i vart fall i andra sammanhang.

I övrigt förstår Foliehatten inte alls språksvårigheter som ursäktande skäl till varför de misslyckas. Många av de sökande lär vara födda och uppväxta i Sverige, vilket visar ännu tydligare hur mycket det skiljer i kunskaper, när de inte ens klarar av att lära sig fullgod svenska och ha ordentlig svensk ordförståelse, trots den fördelen. Men det är bara att gå ut i en förort och lyssna när de pratar svenska och hur få ord de använder. De talar till och med med en kraftig brytning i många fall!
Det var precis innan jul som läkare med utländsk bakgrund ondgjorde sig över frågor och uttalanden som "välkommen till Sverige", "var kommer du ifrån" och "du har så vackra mörka ögon." Är det då inte mer kränkande att tillskriva utländsk bakgrund gruppegenskaper som gör dig mer kompetent?

Målet är att 30-35% av de sökande ska ha utländsk bakgrund. Foliehatten brukar inte ha särskilt svårt att formulera sig, men han finner trots detta, inte ord för att uttrycka hur bisarrt detta uttalande faktiskt är.
Att använda lämplighet eller att värdera etnicitet som ett mål i rekrytering, innebär problem för sossarna! Hur står det i relation till deras "allas liks värde?" Vidare kan man spekulera i hur de mäter utländsk bakgrund, vilket ofta är benämningen för "född utomlands” eller med en eller båda föräldrar födda utomlands? Fyller man alltså i, var ens föräldrar är födda vid ansökan och anses det acceptabelt? Sedan kan man även fundera över, vilken kompetens deras etnicitet ger dem som svenskar saknar.
 
Foliehatten minns med fasa hur SVT nyligen tog avstånd från Åkesson, när han sa, att alla automatiskt inte är svenska med svenska värderingar och kompetens, när de inte får hjälp att omfamna dessa? Det är självklart enbart politiskt hyckleri från maktens sida , där "god" rasism är acceptabelt, men det känns ändå som att det finns ett behov av att klart och koncist kunna uttrycka exakt hur snedvridet det är.

Man poängterar dock att man inte vill sänka kraven ytterligare då en stor del av jobbet trots allt handlar om att läsa och skriva.
Utbildningens krav på att kunna skriva och läsa, kan inte vara speciellt höga, när man ser att många polisrapporter kryllar av stavfel och felaktiga meningsuppbyggnader. Det är kanske också en ovilja att sänka dem ännu mer, när man uttrycker sig så. Kanske för att de ändå drar gränsen strax innan analfabetism, möjligen av rädsla att annars gå samma väg som lärarutbildningen.
Det handlar säkert om språksvårigheter. Att de inte förstår en enkel text med vägledning och instruktioner. Att förstå skillnaden mellan olika ord. Man måste även förstå att samma ord kan betyda olika saker beroende på sammanhang. Detta är naturligtvis även för att inte sedan ha problem att tolka lagtext eller instruktioner.

Tidigare hade man IQ-test, när polisaspiranter hade krav på sig att ha lite innanför pannbenet. Idag har makten bestämt att nu måste Sverige anpassa sig efter våra nya medborgare. Detta gäller inte bara polisen, skola, universitetet, försvaret och anda myndigheter.
Makten har sett till, att kraven har sänkts överallt. Detta har bidragit till lägre standard eller så måste man börja exkludera folk. Vi har ju redan börjat med könskvotering. Makten anser att alla ska med och att alla ska få en chans och samma möjligheter.
 
Det är väldigt spännande det här med rekrytering av invandrare, både av privata och statliga företag. Man anser ofta att dessa invandrare, har något magiskt som inte kan mätas med vare sig betyg från skola, personlighetstest eller tidigare relevanta erfarenheter. Det är exempelvis många privata företag som övergett sina absoluta krav på 5-årig högskoleutbildning och kompletterat det med "motsvarande erfarenhet" som inte alls kravspecificeras.
Man skriver alltid: "Vi tror på att mångfald gör oss till ett bättre företag!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar