söndag 14 april 2019

Är 5G livsfarligt för hälsan?

5G är på gång att installeras i Sverige och Umeå vill bli först ut! 5G masterna kommer att placeras med en mast per 300 meter för att effektivt täcka områden.
Mycket intressant är, att när 5G är utbyggt, hävdar tekniker, att bredband som man skickar i fiber, inte behövs. Det går att använda 5G istället. Nu hävdar kritiker, att man gräver ner pengar helt i onödan och att det är bortkastat! Skall bli intressant att se, om detta verkligen stämmer. Överallt i Sverige håller man på att gräva ner fiberkablar och 5G, är kanske fullt utbyggt tidigast om några år! Trots allt är fiber, ändå en bra investering. Fiber har den fördelen att du väldigt enkelt kan byta ut utrustningen på bägge ändarna och i princip, få obegränsad kapacitet även i framtiden.
 
De senaste veckorna har två länder Belgien och Schweiz infört restriktioner och skälet är, att man vill invänta resultat av utredningar av hälso- och miljökonsekvenser. I veckan röstade kantonen Vauds parlament för ett moratorium för utbyggnaden av 5G-nätet och den belgiska miljöministern Céline Fremault stoppade en 5G-utbyggnaden i Bryssel, där hon gjorde klart, att stadens invånare inte är några försökskaniner.
 
Vad är då problemet med 5G? Det finns cirka 22000 studier och forskningsresultat som påvisar negativa hälsoeffekter av strålningen från 5G. Trots att 90% av forskningen visar på negativa effekter, väljer ändå flera ländernas strålsäkerhetsmyndigheter, att blunda för detta faktum. Foliehatten utgår ifrån, att strålsäkerhetsmyndigheter inhämtar och sammanställer all forskning som berör eventuella faror med 5G tekniken.
 
5G kommer att använda frekvensbanden 3,4–3,8 GHz och 24,25–27,5. Alltså inte samma frekvensband som 3G och 4G.
2,45GHz för konsumentmikrovågsugnar. 0,915GHz för "industriella" mikrovågsugnar. Frekvensen är tämligen ointressant. Det intressanta är hur mycket effekt som strålas ut. Problemet med 5G, är att det uppges vara svårigheter att kontrollera strålningen från 5G och hälsoriskerna förenade med det nya nätets starkare strålning, Enligt uppgift har Strålmyndigheten i Sverige, godkänt användningen av 5G, utan testning. Sverige har fortsatt att hålla fast vid föråldrade och otillräckliga rekommendationer från ICNIRP på 10 000 000 mikroW/m2 (61 V/m) som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter.

2001-2002 när 3G kom, har det varit en markant ökning av hjärntumörer. Från 2001 till 2016 har antalet hjärntumörer ökat med 167%. Man borde i.a.f. undersöka, om det finns ett samband.
I en ny statistik från Socialstyrelsen 2017, behandlades sammanlagt 8 917 patienter i den specialiserade öppenvården för malign eller benign tumör i hjärnan eller i centrala nervsystemets hinnor eller för tumör av okänd natur i hjärnan.

Hjärntumörer av ”osäker natur” som ökar mycket rapporteras vanligen inte in till cancerregistret som därför blir underrapporterat. De flesta tumörer som inte undersökt av patolog och därigenom fått en klar diagnoskod rapporteras inte in till cancerregistret. 5G appellen, vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsoeffekter av 5G-utbyggnad
och begär, moratorium.
Gammelmedier är ganska tysta om detta, då de är beroende av reklam från mobilindustrin och staten är tyst, eftersom de inte ska störa mobilindustrin i Sverige.

Här är några symptom på att du är strålförgiftad enligt Strålskyddsmyndigheten.
Huvudvärk
Sömnsvårigheter, sömnrubbningar
Onormal trötthet, utmattning
Koncentrationsproblem, minnesstörningar, yrsel
Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtrusningar
Stresskänsla, ökad irritation, aggressivitet
Nedstämdhet, ångest
Tinnitus
Hudutslag

Det har bedrivits mycket forskning om eventuella risker med strålning från mobiltelefoner. Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att vi kan lugnt fortsätta att använda våra mobiltelefoner. "Strålskyddsstiftelsen" är bara en bland många andra bakåtsträvande lobbygrupper som klimatalarmisterna, vaccinmotståndarna m.fl. som har tagit som sina livsuppgifter att sprida skrämselpropaganda. Skillnaden är, att det inte kommer att hända något med klimatet under vår livstid, medan den ökade strålningen(om det nu kan bevisas) från mobilnätet, kan avläsas i statistiken, där ökningen av hjärntumörer, är väldigt stor.
 
Om man följer den statistik som finns, kan cirka 800000 nya fall av cancer att upptäckas, det är nästan 8% av befolkningen, för endast en cancertyp. Om vi räknar med andra cancertyper och neurologiska problem plus depressioner, sömnproblem o.s.v. som detta skapar så kan man räkna ut, att det kanske finns ett samband, men ingen har lyckats bevisa detta. Det som är mycket sorgligt, är att se, att till och med småbarn numera får hjärntumörer.
 
Det finns idag ingen seriös undersökning, ”med tyngdpunkt seriös” som kan påvisa, några faktiska faror med 5G.
Kärnkraft är ett bra exempel på hur den hysteriska grönmuppsfalangen saboterat utvecklingen. Hade inte kärnkraft påklistrats allehanda stigma, så hade vi varit mycket längre framme än vi är idag, inklusive säkerheten. Den senaste generationen kärnkraft, äter i princip upp det avfall vi har lagrat, djupt ner i berggrunden och detta bränsle räcker i flera hundra år framåt.
 
Om de okunnigt gastande grönfanatikerna fått råda, kommer utvecklingen att flytta bakåt. Titta bara på idiotkommentarer med att införa 5G, då kan staten spionera på oss.
Teknisk utveckling är ett måste, om vi skall ha en framtid på denna planet och 5G, är knappast en extrem förändring. Naturligtvis under en viss kontroll dock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar