lördag 13 april 2019

Kvinnans jämställdhet har gått för långt enligt migranter!

Svenskars värderingar och sociala normer har genomförts i många studier, men vilka värderingar migranterna har, undersöktes för första gången i Sverige av Institutet för framtidsstudier och projektledare var Bi Puranen.
6500 migranter från 54 kommuner deltog i studien som genomfördes förra hösten. Bi Puranen, projektledare och docent i ekonomisk historia: ”Men på området sex- och samlevnad har det däremot inte skett så stora förändringar. Till exempel i synen på homosexuella, abort och sex före äktenskapet. De som kom tidigt från Iran och Turkiet uppger ingen acceptans för hedersförtryck medan Eritrea, Somalia och Afghanistan ligger högre, vilket tyder på att vi skulle behöva jobba riktat med de här frågorna.” 
 
Det man kan fundera över är, varför vågade inte Bi Puranen ta med den gamla arbetskraftsinvandrarna och vad de anser om Sverige, då och nu? Studien sträcker sig bara ifrån 2007 - 2018 och speglar väl knappt 10 % av den röstberättigade och myndiga befolkningen.

Puranens studie avslöjar att feministerna har mött sin över”man” här. Det ligger djupt i deras kultur att männen står överst, de kommer inte att låta svenska feministkvinnor att ändra detta. Dessutom så värderar feminister Islam högre än feminismen, så det är ett brutalt underläge, de har satt sig i. Det första steget feministernas bör ta, är att inse att feminism och Islams värderingar av kvinnan, inte går ihop.

Skjuter sig inte migranterna själva lite i ena foten, med att säga att kvinnors jämställdhet har gått för långt. Skulle det inte vara så, skulle deras kvinnor inte få mycket till bidrag för sina barn, barnafödande och övriga stöd och istället skulle mannen få ansvara för allt eller få mindre bidrag totalt sätt. Sedan skjuter de sig också i andra foten, med att påstå, att kvinnor får för mycket inflytande politiskt för deras skull, kvinnorna vurmar mest för männen, i alla lägen. Politiker och media ger migranterna konstgjord andning, så det är nog ingen fara.
 
Bi Puranen säger till Ekot: ”Lågutbildade, äldre och män känner sig mer hemma i Sverige än högutbildade, yngre och kvinnor. Många migranter upplever också att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige. Jag skulle tro att det tar en eller två generationer innan man kommer fram till (den nivån Sverige är). Men man rör sig och det är det som är det viktiga.”
Piranens uttalande är faktiskt ganska roligt och hennes slutsatser är anmärkningsvärda och Foliehatten blir full av skratt när han läser denna kvasivetenskapliga genusrapport! Ingen koppling till verkligheten någonstans!
Studien är rent trams. 6500 utfrågade av ca 3 miljoner med utländsk påbrå. Dessutom är det rena spekulationer från "Bi Puranen" för det stämmer inte alls. I Danmark har man forskat mycket mer på det här, än i Sverige och danskarna har kommit fram till, att den invandrargeneration man har störst sociala problem med är, 2-4 generationen som är mycket mer kriminella och bidragsberoende än den första generationen.
Puranen påstående att det tar två generationer för integrera sig, är anmärkningsvärt. Är hon blind och varför har hon inte gjort en research och då hade hon med all säkerhet hittat, mängder av studier som har kommit fram till helt andra slutsatser! Inser hon inte, att det är andra och tredje generationerna som vurmar mest för ”IS” och många har åkt ner till Kalifatet! Bi påstår att vi inte har några parallella samhällen! Vi har minst 63 No-Go-zoner och det är nog i ärlighetens namn, ännu fler!

Bi Puranen: ”Man blir mer och mer frihetlig i sina värderingar. Så man närmar sig, utan att komma fram till den nivån där Sverige är. Det tar nog lite tid. Jag skulle tro att det tar en eller två generationer innan man kommer fram till det. Men man rör sig och det är det som är det viktiga.”

Nu har verkligen Bi satt ”griller i huvudet" på Foliehatten! Undrar vad Bi menar med "frihetlig i sina värderingar" och vad betyder det? Svenskarna är knappast värst frihetliga när det gäller att medborgarna ska ha stora friheter som yttrandefrihet, utbildning, vetenskaplig verksamhet m.m. ska få vara fri från politisk direktstyrning, rätten för medborgarna att konsumera olika saker som de vill (läkemedel, alkohol, narkotiska preparat) och så vidare. Foliehatten antar att det är, ett kodord för PK, samt att Bi menar, att det brukar ta två generationer för att lyckas hjärntvätta invandrare till det?

Det framgår av studien att "kulturkrockar på grund av invandring är dessutom något som oroar en ökande majoritet.” 2016 var det 67 procent som svarade att de helt eller delvis instämmer i påståendet: "Det händer allt för ofta att invandrare har seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället".
Studien visar även, att svenskar ser betydligt ljusare på utlänningar som flyttar hit för att plugga eller jobba, än de som kommer som flyktingar eller anhöriginvandrare.

Som väntat är folks syn på migration mycket olika beroende på faktorer som partisympatier, utbildningsnivå, kön och ålder. Till exempel är kvinnor mer positivt inställda till invandring än män. Studien pekar på en tydlig förändring mellan 2014 och 2016, att kvinnor som grupp blev ”ännu mer positiva till invandring efter den stora flyktingvågen än före. "

Foliehatten skulle även vilja se siffrorna och vilken syn migranterna har på homosexualitet! Vad gäller hedersförtryck var det endast hälften som tog avstånd ifrån det (sades det på P1, studio Ett).

Det var ett väldigt kvittrande i Studio Ett, när Bi Puranen och den kvinnliga programledaren kvittrade av glädje över hur positivt det vara att lågutbildade såg det som så positivt att få bo i Sverige och anledningen förutsattes av någon anledning vara, att här fanns möjligheter att studera. Mest nöjda av alla över detta verkar somalierna ha varit, en grupp som mer än någon annan präglas av bidragsberoende.
En mer given förklaring är, tycker Foliehatten, att man som lågutbildad eller analfabet, kan skapa sig ett tryggt liv, för att man får bidrag utan några krav på motprestation. Som en betald semester utan slut. Det är inte vad som gjort Sverige rikt. Gör din plikt och kräv din rätt. Försörjningsstödet och flerbarnstillägget är passiviserande och destruktiva bidrag som bidrar till fortsatt bidragsberoende. Att Bi Puranen inte inser, att kraven på deltagande och arbete är alldeles för låga, för att få livstids försörjning och det är som en magnet för andra.

Bi Puranen tillhör de utvalda som år efter år får fortsätta plundra skattebetalarna med hiskeligt dyra meningslösa projekt som inte löser några problem. Undrar hur mycket klirr i kassan detta gett henne? Ett tidigare jobb hon gjorde var, för svenska försvaret. Det var ett kritiserat projekt som kostade försvaret 101 miljoner kronor. En del av miljonerna har plöjts ner i en lyxkåk på Franska Rivieran, det kunde Realtid avslöja. Artikeln är full av smaskiga detaljer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar