söndag 28 april 2019

Elbristen i Sverige kommer att bli en mardröm för regeringen och Centern!

Tillhör man gruppen "klimathysteriker" behöver man ju inte bry sig om sånt trams som fakta. Det kan också räcka med att man har MP:s, C eller S partibok! Det kan skada saken eller att man rentav betraktas som "klimatförnekare ", om man ser verkligheten.

Det är inte lätt att värna om klimatet, samtidigt som man totalt struntar i fakta och konsekvensanalyser. Det är rätt svårt att räkna rätt, om man inte ens bekymrar sig att räkna överhuvud taget. Huvudsaken är, för de klimattrogna, att man tror att man räddar Jorden från att gå under. Stackars stockholmarna som nu råkat i klorna på dessa blådårar. Foliehatten förutsätter att riksdagshuset åker på samma elavbrott som resten av stan kommer att drabbas av, när man måste ransonera elen. Inser inte regeringen och C, att när det blir elbrist, kommer också priserna på el, att gå upp?

Regeringen har beslutat att höja skatten på kraftvärmen och konsekvenserna att detta beslut, blir att Värtaverken läggs ner. Man behöver inte vara Einstein för att begripa, att man måste stänga av eldelen i kraftvärmeproduktion, när skatten på bränslet plötsligt blir större, än vad man tjänar på elen. Oftast är det samma ägare till fjärrvärmenätet och då kan man ta tillbaka en del av el förlusten, på att höja fjärrvärmetaxan. 
Skåne har också drabbats av elbrist och det är samma anledning som i Stockholm.  Heleneholmsverkets 160 MW produktion av el, kommer nu också att stängs.

Nuvarande akuta elbrist i Sverige är inte skapad av några kraftbolag, utan av statens totala misskötsel av stamnätet. Lägger vi sedan till de planerade nedläggningarna av kärnkraft,
vid kommande årsskifte, av statliga R1 och R2, kommer situationen av bli kaosartad. Det behövs ingen forskning, för att begripa det, om man känner till skillnaden mellan energi och effekt som de flesta politiker inte har en susning om. Regeringens Baylan tror t.ex., att vind och sol skall ersätta R1 och R2. Då räknar han på vilken effekt vindkraften har och inte vad de producerar. I bästa fall är ca 20%!
Foliehatten anser att Baylan är en av de mest inkompetenta ministrarna som bara svamlar.
 
Stockholm Exergis VD Anders Egelrud
har gått ut och varnat:
För att minska de negativa konsekvenserna av den beslutade kraftvärmebeskattning och säkra fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme kommer vi minimera energiproduktionen från de anläggningar som träffas av skatten, vilket innebär att vår elproduktion minskar kraftigt.”

Enligt elbolaget Ellevio kan maxuttaget vara nått redan om två år och hota stora infrastrukturprojekt som tunnelbanan, bostäder och vägar hotas.
Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter på Ellevio, till DN: ”Varken elnät eller lokal elproduktion kommer att kunna möta Stockholms effektbehov.”

Stockholm växer så det knakar, men även Öresundsregionen. Befolkningen i bägge regionerna väntas öka med 20-30 procent till 2030. Samtidigt ska uppemot 300.000 nya bostäder byggas. Därtill kommer enorma infrastruktursatsningar i Stockholm: utbyggd tunnelbana, tvärbana och förbifart, liksom ett uppskalat vattenreningsverk.
Det Bergström på Ellevio försöker tala om, är att stamnätets kapacitet inte längre kommer att räcka till för att täcka stockholmarnas behov. Ännu mer eftersatt är Skåne. Där har politikerna lovat att bygga ut stamnätet efter Barsebäcks nedläggning. Hittills har inget skett!

Ellevia räknar med stora problem från och med 2021,om ingenting görs snabbt.
Henrik Bergström: ”Vi har inte sagt nej till någon anslutning ännu. Men vi kommer att tvingas ställa infrastruktursatsningar, industrier och bostäder på en kölista tills vi har kapacitet, om vi inte hittar lokala lösningar till 2021.” 

För stockholmarnas del kan konsekvensen bli högre elpriser och krav på minskad elkonsumtion. Elnätsföretagen kräver nu förutsättningar för en rejäl satsning på ett robust och utbyggt region- och stamnät. Denna utbyggnad är redan försenad, med närmare 10 år. Kostnaden är beräknad till cirka 200 miljarder enligt Svenska Kraftnät. Vem skall skall stå för notan, är inte svårt att räkna ut!

Vi har en regering som är så totalt oförmögen och inkompetent, att se konsekvenserna av sin politik, att Foliehatten blir totalt mörkrädd. Han undrar på fullaste allvar, om det är en bunke idioter som styr detta land? Är de så totalt blinda, att de inte kan se konsekvenserna? Hur många fler larmrapporter skall det behöva komma, för att de skall reagera? Kanske blir det den dag då riksdagshuset och Rosenbad inte får någon el och de får de gå i mörker. Vi har en regeringen som går i ständigt mörker, de är båda blinda och döva för verkligheten! Huvudsaken är, att Lövin & Co tror, att Sverige skall vara ett föredöme för andra länder, med sin klimatpolitik. I själva verket inser inte Lövin & Co, att de andra länderna tycker att den svenska regeringen, består av knallkorkar som så totalt missköter ett lands energiförsörjning!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar