tisdag 9 april 2019

OECD förslår att platser i friskolor skall lottas ut!

OECD har nyligen i en rapport föreslagit, att platser i attraktiva friskolor skall lottas ut, för att Sverige skall kunna vända den negativa PISA-trenden. OECD anser att det krävs omfattande reformer, om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan. Inte minst måste det fria skolvalet styras med fastare hand.
Det verkar som att även OECD är en vänsterorganisation numera tyvärr. Jag får ibland reklam på Facebook från dem där de propagerar för korta arbetsdagar och lång föräldraledighet eller om något flumskolesystem från Kanada.
 
Svenska föräldrar som har barn i skolan ser helt enkelt till, att försäkra sig om, att deras barn får en bra skolgång. Att ta bort den lilla möjlighet som OECD föreslår, att man skall lotta ut platserna, skulle leda till att föräldrarna, kommer att gå i taket. Man kan införa lottning för de som vill.

Att lotta ut friskoleplatser tjänar ingenting till om man vill höja betygen. För att komma in på den internationella engelska skolan, krävs det att eleven är överbegåvad eller normalbegåvad och att eleven måste lägga ner mycket arbete på läxor. Har man inte de förutsättningarna, kan det bli svårt att behålla sin plats i skolan. I åk 8-9 har eleverna 2-3 skriftliga prov i veckan. Att lotta ut platser till engelska skolan, med dom kraven, är en döfödd idé, om man tar i elever med dålig motivation, för att gå i skolan!
Grundproblematiken som inga politiker vill ta itu med, är kaoset på "vissa" skolor. Politikerna har äntligen vaknat och vill införa uppförandebetyg. Det är ett litet steg i rätt riktning, men det är mycket långt ifrån, att man skall få ordning och reda i den svenska skolan.
Enligt Foliehatten bör man införa:

Ett tydligt kontrakt med vilka ordningsregler som gäller och konsekvens om man bryter dessa. Detta skall undertecknas av föräldrar.
Tillåt relegering av elever fr.o.m högstadiet en termin i taget. Även om det råder skolplikt!
Tillåt speciella klasser för elever med problem.
Tillåt lärare att avisa elever med nödvändigt våld alternativt använda väktare.

Svart och vitt kan man säga att svenska skolsystemet är mer socialistiskt än Stalins? Stalin förstod, att man behövde plocka upp eliteleverna och sätta dem i elitskolor för att kunna konkurrera mot omvärlden i teknologi. Att Sverige ska kunna konkurrera med toppstudenter från Asien som är på vår gymnasienivå i matematik, redan på mellanstadiet, är en utopi! Vi har redan kommunistiska "brödköer" för att få bostad .. och nu utlottning för utbildning?

En elev
skall inte tillåtas förstöra 30 elevers skolgång som det är idag. Undervisningen blir inte bättre av, att elever kallar läraren för hora när hon inte bär slöja. Det tar liksom fokus från undervisningen och får läraren, att tänka på annat än undervisning. De störande eleverna måste få speciell hjälp separat. I speciell klass kanske på speciell skola, kanske till och med separerad från familj, för att få lugn och ro.
 
Man kan fråga sig varför
svenska skolmyndigheter och OECD inte riktar ljuset mot ett verkligt framgångssystem istället, Finlands skolsystem. De ligger år efter år i topp. Finska politiker anser, att skolor inte ska börsnoteras och de har ett totalförbud mot friskolor. Deras skola visar på resultat betygsmässigt som överträffar den svenska skolan med råge. En skola som erbjuder likvärdiga möjligheter för alla barn, även de nyanlända. En stats- och kommunägd skola utan inblandning av privata intressen som ska berika sig på på skattemedel. Inget system är idiotsäkert. Finland har tappat PISA-mässigt i takt med att landet tagit in fler och fler invandrare från Mellanöstern och Afrika.
Friskolereformen kommer säkert att bidra till en ökad segregation när skolan har möjligheter att välja elever utifrån deras bakgrund och föräldrars status!
 
Kunskapsförfallet i Sverige handlar nog inte om ägarformen till skolorna. Harvard som är privat och deras studenter, har en bra undervisning. Samma sak med Eton college i England.
Vad Sverige inte förstår är att vad som gäller är många timmar klassisk katederundervisning, mycket läxor, hårda prov/krav och stenhård disciplin. Det kanske inte låter så modernt i svenska sosseöron men det är sanningen.

Ojämlikheten i svenska skolan har ökat, enligt senaste Pisa-mätningen. En av indikatorerna på det är att klasskamraternas hemförhållanden fått större betydelse för enskilda elevers skolresultat. Men en ny forskningsstudie från Linköpings och Stockholms universitet pekar åt ett annat håll. Den visar att skolsegregationen, mätt i andel elever födda utomlands, i sig inte påverkar skolresultaten. I snitt har skolor med en hög andel elever som invandrat till Sverige sämre resultat än skolor med en lägre andel invandrade elever. Forskarna kom fram till att andelen elever med utländsk bakgrund på en skola inte hade någon effekt på enskilda elevers betyg i årskurs nio. Eleverna skulle alltså enligt studien sannolikt haft samma betyg om de gått i en skola med en högre eller lägre andel invandrade elever.

Att vara feministisk regeringspolitiker i Sverige, måste vara som att vara nära att drunkna i problem varje dag. På 60-70-talet kunde saker förbättras och problemens lösning fanns inom räckhåll. Men ingen politiker kan ärligt idag säga, att svensk skolpolitik eller sjukvårdspolitik, har en lösning i sikte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar