onsdag 12 juni 2019

Det är inte längre självklart, att man sjunger ”Den blomstertid som nu kommer” på skolavslutningen!

Denna vecka har vi skolavslutningar runt om i landet och lastbilar kör runt med glada studenter som firar, att äntligen har jag tagit studenten! Hittills har Foliehatten inte sett eller hört talas om några olyckor där studenter skadat sig allvarligt, vilket är bra. Det enda som man kan notera, är att tiggare klättrat upp på lastbilsflaken, för att samla pantflaskor!
 
Den bistra sanningen är, att svensk skola massproducerar misslyckade skolgångar och slussar ut ungdomar som inte kan eller har kunskaper om något, på en av världens mest kvalificerade arbetsmarknader. Så har det varit länge. Tidigare i veckan skrev kinesiska ungdomar bl.a. prov i matte och Foliehatten är helt övertygad om, att det skulle vara ytterst få som skulle klara av att få godkänt i matte, om de skulle tenta av detta.

Som om detta inte var nog med de dåliga kunskaperna, föreslår S-märkta tankesmedjan Tiden
, att betyget underkänt ska tas bort i grundskolan. Samtidigt ska inte matematik anses vara ett kärnämne, att det inte krävs minst godkänt för att få behörighet till gymnasiet. Detta ska göra det lättare för barn till lågutbildade och ensamstående med ekonomiskt bistånd samt nyanlända. Förra året var andelen som gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet 15,6 procent, flest pojkar.

Göran Persson låg bakom den totalt misslyckade flytten av huvudmannaskapet för skolan från staten till kommunerna. En reform som aldrig borde genomförts. Redan från början påpekades det att kommuner med dålig ekonomi, aldrig skulle komma att klara av, att satsa lika mycket som rika kommuner på skolan.

Idag är det ganska uppenbart att många kommuner inte förmår att ta hand om skolan. Kommunsektorn kommer att sakna 38 miljarder år 2022. Även om staten bidrar med mer pengar och skatterna höjs, så kommer det inte på långa vägar att räcka för att mätta det kommunala slukhålet. Nu måste skolan också så fort som möjligt frigöras från den kommunala vanvården. Det som behövs nu är politisk handlingskraft och inte utredningar som drar en våt filt över frågan. Lärarnas riksförbund har redan insett att det brinner i själva fundamentet.
 
I en debattartikel i Expressen ställer ordförande i Lärarnas riksförbund frågan var pengarna tar vägen (vad kostade/kostar invandrarbarn och afghanernas amnesti som lärarna sedermera stödde, när de mirakulöst skulle bli gymnasister vid vuxen ålder?) Nu tror kommunerna att staten ska rädda dom. Som att be satan om hjälp, när Gud inte hör bön. Och så undrar man varför skolan inte fungerar. Konsekvenserna och kostnaderna av dessa volymer, har nu kommit upp på bordet.
De nedskärningar som i stort sett alla kommuner nu ägnar sig åt riskerar i stället att ge skolorna en dubbel bestraffning. För om de kommunala besparingsplanerna sätts i verket så drar staten in bidraget för ökad likvärdighet i skolan och stålbadet för lärare förvärras. Det betyder att de elever som har allra mest behov av insatser inte bara lämnas lottlösa, utan också får ta stötarna av besparingspolitiken. Därmed får de ännu sämre förutsättningar att
gå utan skolan med godkända betyg.
Kommunala slukhål, brinnande fundament och kommunal vanvård eller för att hjälpa ordförande att sammanfatta läget, mångkultur i dess mest rena, svällande och okontrollerade form. Handikapporganisationerna, pensionär
sorganisationerna, lärarna med flera har alla varit med i antirasistkampanjer, öppet hatat SD och bedrivit kurser för att bekämpa partiet, man har marscherat för generösare invandring än det ena och än det andra.

De flesta har inte klart för sig, att den svenska enhetsskolan enligt grundskolereformerna, är i allt väsentligt en kopia på den östtyska Einhetsschule gjord av kommunisten Stellan Arvidsson som senare blev ordförande i Förbundet Sverige-DDR.
Enhets
skolan infördes 1962 och mer eller mindre, byte namn till grundskolan 1972. Innan enhetsskolan hade vi parallellskola. Det är det system som Tyskland, Schweiz och Österrike fortfarande har. En av de bärande idéerna i enhetsskolan var, att alla elever skulle hanteras i samma skolsystem, läroplan, skolor och klasser. Oavsett mognad, intellektuell förmåga och intresse. Läraren fick den otacksamma uppgiften att differentiera sin undervisning, så att alla elever skulle lära sig något, oavsett vilken nivå och mottaglighet de hade.

De skulle också betygsättas relativt, ett tänkt genomsnitt av landets elever. Tidigare hade svenskt skolsystem delat upp eleverna efter folkskolan till yrkesskolor förberedande till arbetsliv och realskolor förberedande till gymnasium, studentexamen och eventuellt högre utbildning. Så fungerade också de flesta skolsystem förr och en del också nu.

Inkludering kom först efter 2000 och var något nytt i Sverige och det var framdrivet av progressiva pedagoger och ivrigt påhejat av Folkpartiet/Liberalerna. Inkludering handlar om att placera barn som definitivt inte klarar av, att gå med andra barn i samma skola. Om det finns assistenter är detta ett mindre problem, men sådana finns inte alltid att tillgå. Vidare, många av de här barnen kan inte koncentrera sig och frågan är, om någon kan det i ett svenskt klassrum idag.

Aristokratiska konservativa bär också sitt ansvar eftersom det var de som drev på för socialiserad utbildning i syfte att hålla befolkningen i schack. Det var de som startade massutbildningsvansinnet. Den amerikanska historiken och vänsteraktivisten Carlton J. H. Hayes skriver själv om hur skolan måste tas över genom bland annat ersätta konservativa lärare med liberala lärare på 1920-talet för att krossa den konservativa ordningen. I USA lyckas liberaler och socialister i början av 1900-talet få in en fot i utbildningssystemet. Efter 1945 står det dem fritt att göra vad de vill. I Sverige dröjer det tills Olof Palme blir skolminister innan de verkliga utrensningarna började, men processen hade som sagt redan påbörjats långt tidigare.

Idag har vi facit, skolan har fallit sönder i olika delar på grund av kommunister, post-marxister, liberaler, socialdemokrater och socialister och kunskapsnivån på elever som klarar av att gå ut med godkända betyd, sjunker som en sten, i jämförelse med andra länder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar