tisdag 18 juni 2019

Vindflöjeln Ebba Bush Thor!

Först röstar KD och Ebba, ja till JÖK-regeringens förslag om anhöriginvandring och sedan vill hon, att Sverige minska sin invandring till samma nivå som Norge och Danmark. Det skulle i princip innebära tvärstopp, för all anhöriginvandring. Det rakt motsatta, till vad KD, just röstade i riksdagen.
Ebba fick säkert kalla fötter, när hon upptäckte, att väljarna började fly, när KD sa ja till anhöriginvandring. Det visar hur mycket man kan lita på vad hon säger. Det är en sak att säga en sak. En annan att leva upp till det, vilket KD åter bevisat att de inte gör.

I Expressen försöker Ebba förklara: Sverige är Nordens folkrikaste land. Det är därför fullt rimligt att Sverige har ett mottagande som i reda tal är högre än grannländerna. Det är däremot inte rimligt att det svenska mottagandet per capita är mer än tre gånger högre än i samtliga andra nordiska länder. Så är dock fallet i dag.”
Ebba avslutar artikeln med att uppmana Löfven att ge den parlamentariska utredningen om migrationen breda direktiv så att så att Sverige kan få en hållbar, human migrationspolitik som är i harmoni med vår närmaste omvärld.
Sannolikheten för att Löfven ska göra det är dock låg, eftersom JÖK-partierna redan gjort upp om utredningens direktiv.

Ebba Busch Thor och Hans Eklind skriver detta, samtidigt som partiet röstar för generösare regler för familjeåterföreningar. Foliehatten finner det väldigt konstigt att man ena stunden klagar över kostnaden för integration, för att i nästa andetag välkomna en hel drös med nya människor. Foliehatten förstod att detta utspel skulle komma, då hon fått otroligt mycket skit från svikna väljare på hennes Instagramkonto, efter det att KD röstade, för ökad anhöriginvandring. Ulf Kristersson kom med liknande utspel, trots han nyss varit på möte hos Bilderberg! Är den nya ordern från Bilderberg, att ljuga om att man vill ha minskad invandring och att rösta mot mer invandring i riksdagen, såvida man inte riskerar att hamna i majoritet.

KD:s och Ebbas politik har varit som en vindflöjel! KD har svingat vilt sista tiden. De tycker allt och ingenting verkar det som. Alla med lite i skallen begriper att KD ljuger!
Först utplåna sin kärnpolitik och svika sina kärnväljare.
Hålla avstånd till SD.
Eventuellt öppna för samarbete med SD "i frågor där vi tycker lika!"
Stora rubriker om att begränsa invandringen. Då stack KD rejält i opinionen, till historiska nivåer.
Röstade för öppna gränser och anhöriginvandringen.
KD straffas hårt i opinionen.
KD vill ha samma invandring som övriga Nordiska länder.
Ebba kan fortsätta gå i Pridetåget.

KD tycks i vart fall ha fattat, att samordning med EU innebär att vi får anpassa oss till EU:s nivå, inte att EU ska anpassa sig till Sveriges nivå. Det är mer än de flesta svenska politiker förstått. Samtidigt rimmar det illa, med att KD vill anpassa Sverige till EU-nivåer samtidigt som man skapar incitament för flyktingar att välja just Sverige, istället för något annat EU-land. När du kan få uppehållstillstånd trots att du saknar flyktingstatus, samt att det är lättare att få hit familjemedlemmar, så säger det sig självt, att det inte är anpassat till EU-nivåer.

Man kan undra hur Ebba tänker! När Foliehatten lyssnade på Ekots lördags intervju med Ebba för en tid sedan, pratade hon lyriskt om hur stolt hon var, över Sverige och vilket perfekt land det var, för en troende muslim att verka och leva i och hur mån hon var om att bibehålla förutsättningarna för detta. Det man kan fundera över, vilka intressen Åkesson egentligen har, när han så gärna vill samarbeta med henne. Kan det vara så att SD vill komma till makten och då får man vika sig för KD:s vurm för muslimernas levnadssätt, med bl.a. böneutrop! Foliehatten kan inte tolka Ebbas uttalande, på annat sätt!
 
Foliehatten kan lugnt påstå, att KD:s och Ebbas kappvändande, inte inger förtroende. Att behöva ”pudla” innebär ett ständigt misslyckande, för en politiker som hon/han bär med sig hela vägen, även efter avslutad politisk gärning.
Pudlandet i sig, är sekundärt i frågan. Det som kan vara mycket intressant, att få kännedom om, är hur KD:s ledning resonerade sig fram till beslutet om anhöriginvandring. Det verkar inte vara något konsekvenstänk, ett drag som samtliga svenska politikers har.
En annan intressant fråga är, hur skall KD finansiera sin stora satsning på sjukvården? Det är en fråga som KD:s ledning inte, gett svar på.
En annan frågan är mer generell, men lika given, är det inte på tiden för politiker i Sverige, att först och främst sträva efter att tillgodose behoven(höja pensionerna) för invånarna i Sverige och sedan, om resurser finns, börja tänka, utanför landets gränser.
Ebba känner väl till, att dessa resurser är uttömda i Sverige, men hon orkade inte stå emot MSM och en liten skara gammaltestamentliga i partiet.
Kan det vara så, att Ebba Bush Thor inte har vaknat och bara fiskar i opinionsdammen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar