fredag 7 juni 2019

Mångkultur är inget att eftersträva säger Nyamko Sabuni!

Det börjar äntligen hända något i kampen om partiledarposten hos L. Fram till för ett par dagar sedan, har alla tre kandidater hållit god ton och varit fulla av respekt för varandra. Man kunde lätt ha fått den uppfattning, att det inte spelade någon som helst roll, för den framtida inriktningen, vem som blev vald.
Efter gårdagens utspel/bredsida av Nyamko Sabuni, kommer kampen och temperaturen att höjas ordentligt. Sabuni vågar vara totalt icke-PK och positionerar sig nu tydligt som en partiledarkandidat som står för en restriktiv invandringspolitik och föga överraskande, är det invandring/integration som utgör den definitiva skiljelinjen, mot allas vår floskeldrypande Ullenhag. Hon gick till angrepp mot Ullenhag som i sin tur tycker, att det hårda tonläget mellan kandidaterna är olyckligt.
Några citat av Sabuni: ”Mångkultur är inte något att eftersträva. Visionen om det mångkulturella samhället måste begravas. Att i dag, med alla problem som finns kopplat till utanförskap och segregation, gå in och liberalisera flyktingpolitiken är helt fel väg att gå.”
H
on tar även avstånd från de generösare regler för anhöriginvandring som Liberalerna varit med och förhandlat fram som en del av JÖKEN som nu ska införas, om några veckor.
Sabuni fortsätter att säga: ”Det riskerar att leda oss tillbaka till det som hände 2015-2016. Återigen naiva politiker som i stället för att göra rätt från början kommer behöva stänga gränserna i panik för att vi snart får en ny våg med flyktingar. Det har ju visat sig att omkring hälften av de som sökt asyl i Sverige under senare år inte har asylskäl. Det är en gigantisk siffra av människor som vi ska hantera och bekosta. Många miljarder av våra biståndspengar går till att finansiera detta flyktingmottagande i Sverige. Det är pengar som borde gå till de 70 miljoner flyktingar, många kvinnor, barn och äldre, som är kvar i närområden.”
Sabuni tar upp Rosengårdsrapporten som hon tog fram som minister och som presenterades 2009. I rapporten varnades det för radikaliseringen av ungdomar i utsatta områden, men i stället för att fokusera på problemen som lyftes fram i rapporten, blev det istället utskälld av media och politiker.

Sabuni: "Erik och många andra på hans håll fortsätter att blunda för de här problemen, men man gör bara de här ungdomarna en otjänst. Och nu är också problemen mycket värre. Nu är det polisinsatser som behövs."
Lite märkligt att det är en liberal partiledarkandidat som säger detta. Det är otroligt uppfriskande, att det fortfarande finns några få individer, inom det översta politiska skiktet med skinn på näsan och integritet nog, att inte lägga sig platt för stolligheterna som hela 7-klövern och media, har drivit fram.
Är det röstfiske, populism eller är det äntligen en politiker som vågar se verkligheten och förmedlar den? Har hon med detta utspel försatt sina chanser? Frågan är om den liberale väljaren och partimedlemmen, är överens med hennes synpunkter? Helt klart är att Sabuni är en frispråkig politiker. Nu får partifolket avgöra om hon ska bli partiledare eller inte och det skall bli mycket intressant att se, vilken ståndpunkt de har i invandringsfrågan!

Sabuni torde bättre än de flesta känna till mångkulturens avigsidor där hudfärgscentristiska svärmerier och radikalislamistiska praktiker fått fäste, med tanke på det formidabla skräckkabinett av Sverigefientliga aktörer hon har i den närmsta familjekretsen. Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil som bror och svägerska måste rimligtvis driva fram radikalisering, i en eller annan riktning, vad gäller just hållning i migrationspolitiska frågor och synen på värdet av manifest mångkultur.

Det är helt
OK för en icke-svensk att säga detta, men inte för en svensk. Så sjukt har Sverige blivit. När Kindberg sa något liknande offrades hon. När Billström sa något liknande drog Reinfeldt honom i örat. Invandrare får säga att vi får minska och öka, en svensk får inte säga att man bör minska invandringen. När SD säger det är det fel, brunsmetas de direkt. Media får svårt att brunsmeta Sabuni. Brunare än hon är, är svårt att vara.

Nu får säkert vår färgstarka liberal och partiledarpretendent förklara för populasen, vad hon menar med sitt utspel. Blir hennes utspel L:s nya linje eller kommer L att fortsätta massinvandringen som man är överens om i Jöken?  Frågan kommer säkert upp, om L kommer att lämna Jöken och gå till den nya högern!

Ekot skriver nyligen i en rapport: ” Sverige har svårare än andra nordiska länder att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Det slås fast i en ny forskningsstudie som Ekot har tagit del av. I Sverige är sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda större än i våra grannländer. Sverige har klart flest utomeuropeiska invandrare, och enligt den nya studien är det ännu svårare för lågutbildade invandrare att få jobb i Sverige än i Finland, Norge och Danmark.”
 
L hade chansen att visa godhet, antirasism och politisk korrekthet och Sabuni var ett upplagt val, dessutom verkar hon vara hyfsat skarp. Och igår, så säger hon plötsligt helt "fel!"
Frågan är om L kommer att rösta fram Ullenhag som kommer att fortsätta den lallande linje som Björklund lagt upp eller kommer L, att välja Sabuni och bli ifrågasätta som främlingsfientliga och rasister? Mången delegat
kan få magsår, för mindre!
Ett är i alla fall säkert, om
Erik Ullenhag tar hem det här, så blir vi av med L i nästa val. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar