fredag 7 juni 2019

Moderaterna kan inte bestämma sig vilken fot de skall stå på i mångkulturfrågan!

Mångkulturfrågan är ett problem för M och de har anlitat två integrationspolitiska experter och rådgivare, Hamid Zafar och Eli Göndör.
De ska hjälpa M, att staka ut framtidens vägval. Enligt Foliehattens sätt att se, är det ett stort svaghetstecken. Poängen med ett politiskt parti är just, att kunna driva idédebatt och staka ut framtidens ideologiska vägval, utan att behöva famla efter halmstrån och dra in alla möjliga profeter, när man inte själv vet ut eller in.

Båda är välkända profiler med starka åsikter om integration. Zafar i sin roll som rektor där han tagit itu med snällismen inom skolvärlden och fått elever att prestera genom att ställa krav och belöna gott uppförande. Herrarna har publicerat sin analys av integration och kultur i en artikel på Timbro:
”Att införa slöjförbud i skolan riskerar att få helt andra konsekvenser än de önskade. Försöken att bekämpa hederskultur behöver bygga på en bättre förståelse av problematiken. En flicka som tvingas bära huvudduk kommer inte att bli mer positivt inställd till majoritetssamhället om skolan försöker tvinga henne att ta av den.”

Artikeln är en stor polemik mot det moderata kommunalrådet i Staffanstorp, Christian Sonesson och M:s lansering av slöjförbud i Staffanstorps skolor. Foliehatten undrar om inte artikeln är ytterligare en brandfackla i den interna strid och drev mot Staffanstorp och Christian Sonesson, med syfte att försvaga hans ställning i den interna maktkampen inom M som står främst mellan Kristersson-Dousa på ena sidan och Sonesson-falangen på den andra sidan.
 

Zafar och Göndör lyfter fram i artikeln att de fruktar en flykt från slöjfria kommunala skolor till slöjtillåtande religiöst färgade privatskolor. Men inte bara det. De hävdar att själva slöjbärandet är grunden för integration och anpassning. Genom att tillåta slöjor och kanske lite annan hederskultur, så blir kulturkrocken mjukare, för de kroppar som färdas mellan nationer och kulturområden.

De fortsätter: ”I nästa led förflyttar sig flickan mellan två miljöer som har motsägelsefulla förväntningar på henne och ställer motsägelsefulla krav på henne. Hemmet och skolan. Hemmet vill att hon ska bära huvudduk; skolan vill att hon ska ta av den. Flickan blir stridsäpplet mellan två olika positioner. Förenklat går det att jämföra med skilsmässor där parterna använder barnet för att bekämpa eller skada varandra. Men det är flickan som förflyttar sig mellan de olika miljöerna som är offret för båda sidors krav. I detta fall spelar det ingen roll att båda sidor dessutom anser sig göra det för barnets bästa.”

Skall man följa Zafar/Göndörs tankebanor, så ser de flickan som tvingas ta av sig slöjan, att det kommer att bli ett slagfält, där invand hederskultur möter frigjord universalism och de anser för att bespara flickorna detta öde, så ska vi låta flickorna få stanna kvar i hederskulturens trygga famn, tills föräldrarna känner sig rotade i det nya landet.

Ledarsidorna snappar upp Zafar/Göndors tankegångar i artikeln:
”Men Zafars och Göndörs positionering är lika klargörande som intressant inför valet 2022. Ett tydligt och tidigt besked till väljarna. De undertecknar denna position som experter i moderaternas integrationspolitiska råd och det är rimligt att anta att detta postkoloniala förhållningssätt blir moderaternas integrationspolitiska hållning. M går därmed i samma riktning som S för Tro och Solidaritet gjorde 2011, men istället som ett samlat parti. Positionerna är identiska och sammanfaller i praktiken till 100 procent. M goes Tro och Solidaritet. Fullt ut. Religiösa symboler och handlingar är att betrakta som kulturella snuttefiltar för annars vuxna och myndiga människor och skall få tillåtas i skolmiljön oaktat om de är ett uttryck för förtryck eller inte. Och effekterna av detta förhållningssätt är väl kända.”
 
På twitter går Hanif Bali på defensiven, försöker skademinimera och framhåller att Zafar och Göndör minsann inte är några talesmän för M.
Bali: ”De sitter med i en extern referensgrupp och du skriver som om de vore partiledningen själva. De är ju inte ens medlemmar. Vadan detta för propagandistisk utfall? ”
Ridå och mycket pinsamt för Bali, när han blev upplyst av Ledarsidorna att de är medlemmar i M!

Det kan istället vara passande för Zafar och Göndör om de skrev vad etniska svenskar har för plats i Sverige. Invandrarna är idag så pass många, att de inte kan "integreras" eller "assimileras." Klockan slog 12, för 25 år sedan. Istället bör diskussionen handla om hur vi kan leva tillsammans. Det hade varit bra om Zafar och Göndör argumenterade för att avskaffa socialiserad skola och sjukvård. Istället för att argumentera, att varje folk inom det här territoriet några kallar för Sverige, skall få leva, på det sätt de vill. Göndör/Zafar tycker, att man skall få odla sin särart.
Foliehatten undrar, hur kan vi svenskar få odla vår?

Om man skall ta med sig något från vad M vill/tänker om mångkulturen, så har M stora svårigheter med, att bestämma sig, på vilken fot de skall stå på. Det är så många paradoxer och intellektuella krockar, att de vet varken ut eller in. Liberalismen är en fruktansvärt korkad ideologi, när den sätts i sitt sammanhang. Foliehatten kan ärligt talat inte förstå hur M fortfarande kan gå runt och kalla sig för liberaler.
Var det inte Merkel som sade att "mångkulturalismen" var över för tio år sidan? Vad Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson menar, är alltså inte mångkultur i den bemärkelsen, att de är emot ett mångetniskt och mångreligiöst. De är emot människor skall få inskränka individuell friheter. Detta kallas för liberal kritik av mångkulturalismen. Debatten är primärt akademisk och är säkert 30 år gammal nu. 
Fråga Nyamko Sabuni vad hon tycker om progressiva som byter kön på sitt barn, omskärelse av pojkar eller "kosherslakt", så kommer hon byta fot och hävda att det inte inskränker några ”liberala” värden men ”slöjan,” den är hemsk och förtryckande. Detta är en inom liberal diskussion och egentligen fullständigt irrelevant, givet vart vi är på väg.

1 kommentar:

 1. Så sjukt blir resultatet när man själv får formulera problemställningen. " En flicka som tvingas bära huvudduk kommer inte att bli mer positivt inställd till majoritetssamhället om skolan försöker tvinga henne att ta av den.”
  Om man istället närmar sig sanningen och realiteterna, innan man formulerar problemställningen. D v s inte har någon egen agenda med hr svaret skall se ut, så blir det så här.

  " En flicka som tvingas bära huvudduk kommer att bli mer positivt inställd till majoritetssamhället om skolan försöker befria henne genom att låta henne ta av den.”.

  Själklart är det så då jag gissar att mer än 90% av alla muslimska kvinnor är tvingade att ha slöjan.
  Man kan se hur det såg ut i Iran, innan Ayatollan tvingade på kvinnorna slöjan på bara några dagar.

  SvaraRadera