tisdag 4 juni 2019

Det blåster riktiga vänstervindar i Finland!

Tidigare i år avgick Finlands regering efter att ha misslyckats med att få igenom en social- och hälsovårdsreform. Vårdreformen skulle flytta ansvaret från kommunerna till en ny administrativ funktion, 18 landskap. Det hela föll på att de inte skulle klara av avgifterna.
Efter nyvalet den 19 april har förhandlingar pågått och
igår fick Finland en vänsterregering. Landet vi trodde skulle vara bättre än Sverige, men nu verkar det visat sig vara tvärt om. När det blåser högervindar i Sverige, så blåser det rödgröna vänstervindar i Finland.
 
Regeringen består av socialdemokraterna som får statsministerposten, dessutom ingår Centerpartiet, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet i regeringsbildningen. Det innebär en klar vänstersväng jämfört med den tidigare blågröna regeringen. Vem som får vilken ministerpost är dock inte klart ännu.
I regeringsförklaringen som presenterades, avser man att fler jobb måste inrättas, mer klimatfokus, minskade klyftor och ett oväntat mål, att återinföra det omstridda studentsvenskan.

Regeringen avser höja flyktingkvoten med 100 personer, från den nuvarande på 750 till 850. Dessutom knyts antalet kvotflyktingar till mängden asylsökande.
Som tak på flyktingkvoten sätts 1050, dvs samma nivå som år 2014–2015. När kvoten bestäms ska beaktas de rådande förutsättningarna för integration.
En höjning av kvoten till 850 är långt från både Vänsterförbundets, De Grönas samt Svenska folkpartiets målsättningar. Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet vill öka kvoten till 2500, De Gröna till 3000.
 
Svenska liberala folkpartiet är med i regeringen och det var en salig Anna-Maja Henriksson som uttalade orden: "Svenska folkpartiet är tillbaka i regeringen." Det var inte bara glada miner hos Anna-Maja, utan alla partiledarna i regeringen var lika glada. De är starkt enade i sina kompromisser, trots att alla utlovade satsningar hänger på sysselsättningsmålet.

Man bör kanske ska ta dessa höger, vänster, röda, rosa och gröna politiska inriktningarna med en nypa salt, inte bara i Finlands fall men runtom i EU. En vänsterskruvad finne har inte per automatik, samma åsikter som en vänsterskruvad svensk. Finländare är ett nationalistiskt folk som värdesätter sin "nation" väldigt högt. Det innebär inte att de är "rasister" eller ens tänker i de termer som svensk media älskar att spy ut i allt de publicerar.
Den nya regeringen kommer nog börja med att se till, att de som har det sämst ställt kanske får det lite tryggare och när det är avklarat och finns det pengar över, så kanske de kommer känna sig redo att ta in fler flyktingar och nödställda som de kan hjälpa. Att göra det tvärtom som i Sverige tror jag nog är politiskt självmord i Finland.

Det är svårt att likställa en superrödgrön regering i Finland och en i Sverige, de politiska kartorna ser helt olika ut och de står varandra väldigt olika i diverse frågor. I Sverige är vänstern fullkomligt överfull av kommunister. Kommunism och Finland går inte ihop och de flesta hatar kommunism, vänster såväl som höger. Även om de använder samma etiketter ,så är innehållet väldigt olika.
Den finska vänstern värnar mera om klasspolitik än öppna gränser. Den svenska vänstern är unik i det avseendet, att det är väldigt lite fokus på klass och väldigt mycket på miljö, feminism och invandring. Finlands högerregering genomdrev vissa reformer som slog hårt på vanliga arbetare, vilket troligtvis kan förklara valresultatet i stor utsträckning.
Svensk media kommer säkert att skruva till detta och få det till en protest mot Finlands strama invandringspolitik. Finnarna får väl se upp, så att deras protest mot nedskärningar och misslyckade reformer ej leder till galenskaper på invandringsfronten.
 
Precis som den svenska vänstern skall nya skatter genomföras, men även en del tänkvärda förslag:
Punktskatten på läskedrycker höjs
Alkoholskatten höjs
Försäljningen av energidrycker till under 16-åringar ska förbjudas.
Tobaks- och nikotinprodukter blir dyrare, skatten på de här produkterna höjs
Regeringen tänker utreda möjligheten att införa en skatt för att främja folkhälsan
Andelen växtbaserad mat ska ökas inom offentliga upphandlingar och måltidstjänster.
Inkomstskatten ska sänkas med 200 miljoner euro för löntagare med små och medelstora inkomster, pensionärer och företagare.
Skatten på fossila bränslen höjs
Det ska bli möjligt att införa trängselavgifter för att hantera trafiken i stadsregionerna.
Gång- och cykelbanorna ska bli fler
Skatt på flygbränsle eller införande av en flygavgift i hela EU eller globalt ska utredas.
Det blir en familjeledighetsreform som gör att mammor och pappor får lika många kvoterade månader
Ett försök med gratis preventivmedel för alla under 25 år ska genomföras.

Frågan är nu, hur länge kommer denna regering att sitta kvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar