måndag 17 juni 2019

Kommer vi att få en våg av invandrare efter den 1 juli?

Skola och kommuner skördar nu kostnaderna, för den hårt kritiserade afghanamnestin som röstades igenom riksdagen. Gymnasieafghanerna fick en hel rättsvidrig lagstiftning ordnad för sig, med hänvisning till att dessa barn=karlar hunnit bli så väldigt väletablerade i Sverige p.g.a. ”lååång” vistelsetid och alldeles osedvanligt klipsk driftighet och enorm ambitionsnivå. Det har nu visat sig, att i många fall är det så pass stora svårigheter, att inte ens den otympliga och otydbara gymnasielagen med alla sina möjligheter till godtycklig läsning kan tillämpas.

SR konstaterar i en artikel: ”För elever som väljer nationella program i gymnasieskolan råder inga oklarheter, men för elever som väljer introduktionsprogram eller yrkesutbildning på komvux finns fler frågetecken.
De elever som har svårt att klara av svenskan och därför inte kan läsa på gymnasienivå, måste ofta kombinera en yrkesutbildning med extra svenskaundervisning, yrkes-sfi. Enligt den tillfälliga gymnasielagen måste de som ska få förlängt uppehållstillstånd gå en utbildning som sen ska leda till ett kvalificerat arbete. Men det är oklart om yrkes-SFI kommer att accepteras av Migrationsverket för att få förlängt uppehållstillstånd.
Socialstyrelsen har konstaterat att det råder stor oklarhet i vad som gäller och Sveriges kommuner och landsting, SKL, får många frågor om detta.”

Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKL: ”Jag har uppfattat det som att det finns ett väldigt stort informationsbehov ute i landet, hos kommunerna och inte minst hos individerna. Vi uppmanar studie- och yrkesvägledarna att be eleverna att vända sig till Migrationsverket för frågor om uppehållstillstånd, men vi får också signaler om att eleverna inte får tillräcklig information. Det är jätteviktigt att eleverna har tillräcklig information att kunna göra ett medvetet val, eftersom valet av studier blir helt avgörande för deras möjlighet att få stanna i Sverige.”

Det är bara att konstatera att dessa personer helt enkelt inte har förutsättningar att kvalificera sig för en lagenlig vistelse i Sverige och de bör därför utvisas till sitt hemlandet, men det verkar absolut inte vara ett alternativ. Låång vistelsetid, enorm ambitionsnivå, extraordinär uppbackning från hela batiksamhället med sugarmamis och hela paketet har inte hjälpt de arma barnen=männen, att ens lära sig grundläggande svenska. Batiksamhället arbetar nu febrilt med, att få till stånd en specialare, där långsamgående sfi-studier, ska kunna utgöra grund, för rätt till uppehållstillstånd. Allt detta krumbuktande för en grupp som de facto, inte har, har haft eller kommer att få skyddsskäl enligt internationell asylrätt. Ska denna fars aldrig sluta?
Kanske kommer intresset för afghanerna att svalna, för dessa aktivister, när en ny grupp migranter uppenbaras. Det ser ut, att kunna vara något på gång.

SR skriver: ”Europa har blivit allt mer attraktivt för alla de som flyr undan gängvåldet i El Salvador. Detta eftersom många oroar sig för att inte kunna komma in i USA. Enligt siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat ökade antalet asylsökande från till exempel El Salvador med 50 procent sista kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017.
Till tidningen New York Times berättar centralamerikaner att Europa har flera fördelar. Det kan vara billigare att ta sig hit trots att avståndet är längre än till USA, då en flygbiljett kostar mindre än smugglarna.
Enligt New York Times har Spanien tusentals asylärenden utan beslut, men spanjorerna godkänner inte gängvåld som skyddsskäl. Det gör däremot Belgien, som liksom Sverige ännu inte tagit emot många centralamerikaner.
Men möjligen kommer belgarna att se fler framöver, eftersom informationen vart man kan söka sig och var chanserna är störst sprids fort. ”

Garanterat kommer Alice Petrén,SR själv var ytterst behjälplig med den informationsspridningen. Att det vattnas i munnen på
JÖK-gänget, kan man nog också vara tämligen säker på, liksom ett varmt mottagande redan på Arlanda.
Med Sveriges numera öppna gränser kommer mängder av centralamerikaner, att som asylskäl, påstå sig tillhöra totalförtryckta grupper av diverse ursprungsbefolkningar. Ingen som kan något, ingen som vet något, men alla är offer för allt, inte minst för Trump. För dem måste ovillkorligen särskilda trivselarrangemang anordnas, med den svenska specialiteten försörjning, utan annan motprestation, än att vara inskriven på SFI.

Det där snacket som Löfvén & Co kör med, att invandringen minskar, är just, bara snack! Det skulle inte alls förvåna, om vi slår nya rekord och fler kommuner kommer, att bokstavligen ”krypa” på knäna under tyngden av försörjningsstöd!

Den enda som tycks förstå vilket katastrof Sverige står inför, är Anna Dahlberg på Expressen. Hon skriver:
Stäng gränserna, kasta ut den värsta skiten direkt. Öka incitamenten för återvandring, minska bidrag, prioritera kontroll av bidragsfusk, ställ krav på motprestation för dagdrivarna. Ta bort statlig finansiering av religiösa skolor. Sluta ös bidrag och arvfondspengar till föreningar och projekt som bara föder utanförskap, religiös fanatism och svenskhat. Justera lagboken så att den bättre svarar upp mot importerad hot och våldskultur och koppla tidigt ihop detta med rätten till medborgarskap och rätt till bidrag. Skydda våra myndighetspersoner kraftfullt mot kriminella påtryckningar och enskilda hot m.m.
Varför har inte dessa exempel på självklara åtgärder vidtagits?
Det går inte. Den krav- och ansvarslösa låtgå mentaliteten tillsammans med den allt för stora och ständigt växande mängden tillkomna gör alla försök till framtida nödvändiga förändringar omöjligt. Det har helt enkelt gått för långt.
Vad väntar då när pengarna tar slut och gator, torg och andra livsutrymmen fortsätter fyllas till bredden med importerad valboskap som missnöjt kräver sin rätt som nya medborgare. Ja, det kommer nog inte bli vackert och definitivt inte redas ut inom ramen för allmänna val och s.k. demokratiska metoder.
Den som lever får se och övriga slipper, frågan är vilket som lockar mest?”

Foliehatten kommer med stor spänning se vad som händer efter den 1 juli, när Sveriges gränser öppnas på vid gavel. Kommer vi att få se en ny tsunami från Centralamerika och anhöriginvandrare bl.a. till 9000 gymnasieafghaner?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar