tisdag 18 juni 2019

Majoriteten av svenska folket vill inte ha mer invandring!

Igår klubbade riksdagen igenom, att underlätta för anhöriginvandring. De rödgröna tillsammans med C, L och KD, ger gruppen alternativt skyddsbehövande samma möjligheter som personer med flyktingstatus att ta hit sina anhöriga.
Den unika totalt sjuka svenska invandringspolitiken vilar på det fundamentala grundantagandet, att det är ”likgiltigt” om massinvandringen får stora negativa konsekvenser för Svensson och en total förvandlingen av Sverige.

De sex migrationsansvariga partierna anser, att det är "värt priset", att väljarna "får känna sig mera otrygga och ibland bli ihjälslagna, våldtagna, rånade eller misshandlade." Problemet är att politikerna och större delen av MSM anser, att Svensson ska gilla förändringen eller så ska han hålla ”käft.” Men det finns många människor som är kritiska och det är legitimt. Svensson är blott ett disponibelt försörjnings- och integrationsinstrument som ska sugas ut in i märgen, när de sex migrationsansvariga partierna skapar ”Nya Sverige.” Väljarna har aldrig tillfrågats om de delar deras grundinställningen.

Migrantvännerna är nu livrädda, för de inser att de nu är i minoritet. Särskilt nu när kommunkriserna slår hårt och finansministern sa att det fattas 90 miljarder. Foliehatten undrar om politikernas mål, är att samtliga kommuner och landsting skall gå minus i sina budget?
Ebba Bush Thor har nu åter vänt i migrationsfrågan när opinionen rasar för hennes parti. KD är som en vindflöjel, de röster för anhöriginvandring, sedan vill hon strama åt invandring,
Som-institutet, Göteborg visar att 60 procent vill minska invandringen kraftigt, bara 20 procent vill ha den kvar, medan 20 är osäkra eller inte vet ännu.
Om gemene svensk far illa stämplats de som rasistiska", "fascistiska" och ett "oanständigt" perspektiv, så att ingen ska våga väcka den frågan.
DN-sekten anser, att det är "oanständigt", "rasistiskt" och "främlingsfientligt" att ogilla, om Nya Sverige i grunden blir ett helt annat (både farligt och fattigare) land, med en befolkning från Mellanöstern, Asien och Nordafrika.

GP har släppt fram en debattartikel som säger att Sveriges ålderspyramid inte avhjälps med massinvandring. Invandring behövs inte för att försörja en åldrande befolkning
Ekologerna Malte Andersson och Frank Götmark: ”Politiker och media hävdar ofta att landet behöver stor invandring för att möta behov då befolkningen åldras. Påståendet saknar täckning: seriösa demografiska och ekonomiska analyser pekar på att invandringen i stället medför ökad försörjningsbörda och sämre ekonomi för samhället, Hela idén att längre liv måste medföra ökad befolkning är feltänkt. I stället behöver politiken främja stabiliserad och på sikt minskad befolkning och miljöpåverkan. Det är särskilt viktigt i länder som Sverige, med alltför hög konsumtion per person, och stort ekologiskt fotavtryck.”
Jens Liljestrand skriver i en artikel den 6 juni, att "landsbygden, sedan länge är ett långsamt slocknande och avfolkat ålderdomshem, men har nu blivit en flyktingförläggning, ett asylboende eller ett nybyggarland!"
Liljestrand utgår från att det finns en nybyggaranda bland invandrare på landsbygden, inte minst då han ser många invandrare i små orter. Men anledningen till att man ser många nyanlända på gator och torg är, att han grovt missat, att de befinner sig på arbetsmarknaden.

Migrationsverket varnade i sitt remissvar för att ”lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare” när lapptäcket av tillfälliga lagar ska tolkas.
När Riksrevisionen härom året granskade 26 migrationspolitiska propositioner under åren 2004-2015 konstaterades att bristen på konsekvensanalyser har varit systematisk.
Den stora lögnen som sossarna för fram, är att invandring minskar, är just en stor lögn. De försöker hävda, att invandringen minskat drastiskt de senaste åren. Den ligger kvar på en historiskt hög nivå, det är bara grunderna för uppehållstillstånden som har skiftat. Statistik från MV ger belägg för detta.
Tidigare dominerade de asylsökande; nu är det i stället tillstånden för anknytning och arbete som har dragit iväg. Av erfarenhet vet man att det sker sådana överflyttningar mellan olika spår, och eftersom Sverige har västvärldens mest generösa villkor för lågkvalificerad arbetskraftsinvandring är det en logisk utveckling. Den som köper en skenanställning kan dessutom ta flyget till Sverige och få med sig familjen direkt. Efter fyra år i Sverige öppnas dörren till ett permanent uppehållstillstånd.
Sveriges mottagande av kvotflyktingarna visar med all tydlighet hur fullständigt sjuk den svenska invandringspolitiken är. Foliehatten undrar varför regeringen anser, att Sverige ska tillhöra världens mest ambitiösa länder även på detta område.
År 2016 låg den svenska kvoten på 1 900 personer. Året efter höjdes kvoten till 3 400 och från och med år 2018 gäller 5 000 om året. Totalt fördelades 55 700 personer inom programmet under förra året. Sverige står alltså för närmare tio procent av det globala flyktingmottagandet inom FN:s ram.

"Ser ni inte verkligheten? Migrationen bör minska." Anna Dahlberg har i flera artiklar vädjat desperat till våra politiker om att stoppa invandringen. Anna anser att beslutet igår, är ytterligare ett kapitel i Sveriges dödssaga. Anna tjatar på utan gehör och man undrar hur kvinnan mår, kan inte vara roligt att år efter år påtala brister som ingen politiker ens ids kommentera. Men tydligare än så här kan väl inte Anna bli utan att bli oanständig, men kanske är det sluttjatat nu, hon har nått gränsen, tappat allt hopp.

Många liberaler och vänsternissar nuförtiden bortser helt från alla verkliga kostnader för migration och integration, och för de öppna (politiska, avtalsmässiga) och mer dolda anpassningar som kommer att krävas för att ackomodera MENA-kulturerna och deras samhällssyn i Sverige (Per Svensson och Alexandra Pascalidou är två stora exempel på denna blindhet). Det finns flera uppgifter hur kostnanden varje år!
Allt mellan 212 till 300 miljarder om året! Inte undra på att all infrastruktur går på knäna!

Foliehatten undrar varför regeringen tillåter månggifte? Kostnaderna för att bygga om svensk lagstiftning, svensk offentlig sektor, skolor och alla slags civila ordningar, så att månggifte och engifte i praktiken blir "likställda" skulle bli astronomiska och månggifte är inte på något vis en progressiv ordning, särskilt inte ifall familjerna måste backas upp med massor av statliga/kommunala pengar och/eller svarta pengar. Men white-guilt-argument och postmodernistsiskt fluff gör det svårt att tala öppet om detta, utan att bli beskylld för vit rasism.

Det är uppenbart att de rödgröna partierna tillsammans med C, L och KD ser en stor reservkapacitet någonstans, som möjliggör en fortsatt historiskt hög invandring. Allt går tydligen att ställa till rätta om den politiska viljan finns. Den akuta bristen på bostäder för resurssvaga hushåll, utslagningen av en halv miljon unga människor i skolan fram till år 2030, sprängningarna och skjutningarna som emanerar ur det växande utanförskapet, hedersförtrycket, bristen på legitimerad personal och underskotten i kommunernas socialbudgetar.

En mer ansvarsfull hållning vore att inse att Sverige har överskridit sin integrationspotential. Det är inte hållbart att låtsas som något annat.
Återvandring, såväl frivillig som obligatorisk ter sig som ett långt mer friktionsfritt alternativ än denna svårfångade "integration" som svävat som en fantasifull floskel högt över marken i decennier.
Vi måste våga börja diskutera jämställdhet ur ett integrationsperspektiv. Skrota alla formella och informella dubbla måttstockar. Låta invandraren och deras barn börja slita för överlevnad och anpassning. Att få allt serverat i en ständig ström av för samhället nedbrytande björntjänster gör invandraren farligt passiviserad från första stund.
Detta är kärnan till många problem. Tror att en invandrare som får kämpa för att lyckas likt vilken infödd svensk som helst automatiskt får en respekt för värdfolket och samhället i stort. Får man däremot allt gratis, kravlöst så växer föraktet för det slapphänta. Man mister respekten och den går aldrig att reparera, samt att den smittar nästa generation och så rullar det på.

Jämna ut oddsen mellan svensken och de nytillkomna så växer respekten och utbytet från båda håll och vi får på köpet naturlig integration. De som inte klarar det får resa tillbaka eller söka lyckan utanför landets gränser. Detta är självklarheter som våra politiker redan känner till, så varför gör de inget åt saken?
Problemet med det är förstås att de aldrig skulle gå med på att denna tuffa attityd mot personer som inte vill anpassa sig som inte har någon verklig vilja att försörja sig själva som är heltidskriminella eller som sysslar med helskumma ideologier och hatbrott blir verklighet, Att dessa ”verkligen” utvisas. Nänä, då blir det stora snyftvalsen, "apatiska barn", "krossa inte deras drömmar", särskilda skäl och white guilt igen!

I USA på 1800-talet var man inte alls buskablyga på det sättet, man ”gallrade” uttalat bort människor både på Ellis Island och via lag och fängelser, samt helt enkelt genom att man inte hade något svenskt välfärdssystem. Men dagens vänster ser inte detta, i praktiken kör de på linjen "ja, om inte alla som kommer hit kan få plats inom vårt välfärdssystem ,trots att de inte har riktiga jobb, så är det syndigt och övermodigt att ”vi” har ett sådant system för svenskarna".

Sedan 1989 efter Berlinmurens fall har vänstern fått ensamrätt på att trasa sönder sammanhållningen i landet. Borgerligheten följde till slut med i rädsla för etablissemanget. Men vinsterna för mångkulturen inföll aldrig, hotet från rasister verkar uppenbarligen vara en myt, bombningar sker varje dag och vi har haft flera terrorattacker, från de vi sa skulle berika.
Partier kan strunta i vad väljarna tycker om väljarna inte drabbas. Men nu är det så uppenbart att de gör det. Färdriktningen är därmed given.
En gång i tiden myntade ju Sydsvenskan uttrycket "Haur du sitt Malmö haur du sitt varrden". Det skulle uttrycka drömmen, utopin, hänförelsen över det mångkulturella samhället. Nu används den på nätet, fast i en lite omgjord version:
"Har du sett Malmö har du sett Mordor."

1 kommentar:

  1. Lysande inlägg, som vanligt, av dig Marcus.

    Betänk när flyktingarna som kom 2015 och senare får infödda barn som inte lyckas med sina studier. Om 15-20 år ökar andelen "pangade" ungdomar över hela landet.

    SvaraRadera