söndag 30 juni 2019

Är det för invandrarna som sossarna vill bygga det nya folkhemmet?

En socialdemokratisk arbetsgrupp har som uppgift fått, att ta fram en ny fördelningspolitik, för jämlikhet och rättvisa. De skall dialog med fackföreningsrörelsen, forskarvärlden och tankesmedjor utveckla nya generella samhällsreformer som skall minska skillnader i inkomst, förmögenhet och levnadsvillkor på lång sikt, samt minska skillnader mellan olika delar av landet.
Politikens realiteter kommer alltid att kräva kompromisser och att samla så många krafter som möjligt. Men vårt mål(S) för 2020-talet är klart: "Vi ska fortsätta bygga det starka samhället, om det så sker sakta och under motstånd, för att målmedvetet öka jämlikheten och förbättra livet för vanligt folk."

Debatten om folkhemmet har fram till för några dagar sedan ständigt undviks av etablissemanget som saknar svar på den frågan. Sossarna inser att deras dagar vid makten är kanske räknade för lång tid framöver och då drar de fram ett gammalt recept och omvandlar det till  "dags att bygga det nya folkhemmet!" De tror, att de med detta koncept skall få fortsätta att sitta på regeringstaburetterna! Tyvärr har det glömt det allra viktigaste,
hur invandringen skall finansieras!

Tino Sanandaji pekade rakt på sak vad det gäller: ”Tabut mot att tänkta logiskt kring samband mellan volymer och ojämlikhet har ironiskt nog förvandlat S till en av de starkaste krafter som kämpar för att avveckla folkhemmet och återskapa ett klassamhälle, oavsett om de själv fattar det eller inte.Vad vi vill att Sverige ska vara för ett samhälle om två eller tre decennier behöver debatteras redan i dag. Politik måste handla om de långa linjerna. ”

Begreppet folkhemmet myntades av en djupt konservativ och på sin tid, rätt berömd svensk statsvetare. Hans namn var Rudolf Kjellén. Men han har nu förpassats till minneshålet eftersom landsfadern Per Albin Hansson, kapade/stal varumärket och gjorde det till sossarnas. P.A. Hansson betonade dock, att det socialdemokratiska folkhemmet, till skillnad från Kjelléns, skulle byggas på den svenska "demokratins fasta grund" (tal 1921).
 
Tunnelbanereklamen inför valet 2018:
”Det var under förra höstens valrörelse som SD valde att försöka ”naziststämpla” S, genom att publicera kampanjfilmen ”Ett folk – ett parti”. Filmen visar hur den svenska socialdemokratin tog inspiration av det nationalsocialistiska Tredje riket när man byggde upp folkhemmet, något som SD vill mena var något negativt.
Den linjen fortsatte man att hålla även under EU-valskampanjen, bland annat med en ny tunnelbanekampanj riktad mot S. ”Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa”, lyder budskapet som kompletteras med den nordtyska förbundsfanan som även användes under Tredje rikets tidiga dagar.

En ledare på den kristna tidningen Världen idag belyser vikten av de långa utvecklingslinjer och hur S avvecklar folkhemmet till fördel för ett klassamhälle p.g.a. invandringsvolymerna.
”Det svenska samhället isär och välfärdssystemet är satt under press. Statistiska centralbyrån (SCB) redovisade 29/4 ny statistik kring fattigdomen i Sverige. Andelen personer som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper i befolkningen. Av de utrikes födda hade omkring 20 procent varaktigt låg ekonomisk standard, medan andelen bland personer födda i Sverige var 7 procent.”

De som kommer som flyktingar från fattiga länder och saknar utbildning kommer förstås att ha en sämre ekonomisk situation än vi som haft förmånen att födas här. Problemet är att inga politiker har lyckats visa hur man kan bryta den processen. Besvärjelser av typen ”Nu måste vi se till att ...” räknas inte. I stället har fattigdom och utanförskap permanentats.
Besvärjelserna är som bekant många; "Andra länder måste börja ta större ansvar" och "nu skall vi minska klyftorna". Men dessa trollformler är lika framgångsrika som Magica de Hex försök att komma över Joakim von Ankas "turkrona." Frågan är hur länge dessa illusionister kan vifta med trollstaven och förflytta fokus från realiteterna innan gemene man vaknar upp ur sin törnrosasömn.
 
Världen idag: ”Om vi fortsätter med de senaste årens politik blir konsekvensen att det svenska samhället dras isär ännu mer och att välfärdssystemet slutar leverera. Det kommer inte att drabba de rika eller ens en bemedlad medelklass, som kan betala egen sjukvård eller privat utbildning. Men det leder till ökad segregation och till att vi får en underklass som vi inte haft på hundra år. Och det kommer att undergräva välfärdssystemet.Sverige kommer att förändras, så att vi på ojämlikhetens område blir det som vi alla var överens om att vi aldrig skulle bli, som USA. ”

Foliehatten undrar hur Löfvén tänkte, om han överhuvudtaget är medveten om hur det sr ut i dagens Sverige, när han säger:
”Ska en undersköterska i 2020-talets klassamhälle känna ångest över den pension som väntar, men se bolagstoppar som tjänar 358 000 kronor – per dag? ”
Värnskatten är en tilläggsskatt på fem procentenheter för den som under 2019 har en årsinkomst på mer än 703 000 kronor, alltså 61 000 kronor i månaden.
Det är väldigt få personer som har en beskattningsbar inkomst på över 20 MSEK om året i Sverige. Enligt SvD Näringsliv har den bäst betalda börs VD i Sverige, drygt 82.000:- om dagen. Foliehatten undrar om Löfvén återigen blåljuger eller om han fabulerar. Varifrån har han fått 358.000:- per dag?

Att en VD på ett utländskt bolag tjänar 130 MSEK om året är väl ändå ganska irrelevant vad det gäller svensk värnskatt?
Tack vare att S tänker ta bort värnskatten, så får staten in 6,5 miljoner mindre i skatt eller att bolagstoppen får 6,5 miljoner mer netto i lön. Detta bara från en person.
Är inte Löfvén medveten om, att han kohandlade bort värnskatten, för att få sitta kvar som statsminister, de vet var enda människa.
På SvD:s fråga till Löfvén: "Vad var mest smärtsamt att kompromissa kring JÖK?"
Löfven: "Jag hade inte valt att ta bort värnskatten, eftersom det är en skattesänkning för de som har mest." Kommentarer överflödiga!
Obehagligt när statsministern ställer grupp mot grupp på det där sättet. Man riktigt hör ljudet av stöveltramp i marschtakt.

Om man nu ska ställa grupp mot grupp så finns ju alltid ”Elefanten i Rummet” eller ”Gökungen.” Den verkar Löfvén fortsatt inte låtsas om. Det borde oroa undersköterskan mer, än att hennes avdelningsläkare får ut några procent mer på marginalen och kanske väljer att jobba några timmar extra.
Att importera fattigdom kostar pengar och frågan är vem som ska betala? Blir det vanliga svenskar som har skaffat sig tillgångar efter flera generationers hårda arbete som ska dela med sig eller blir det någon annan?
Majoriteten fattiga barn i Sverige har utländsk bakgrund. Risken för barnfattigdom är hög i familjer med utlandsfödda föräldrar – så hög som 80 procent om föräldrarna är nyanlända eller födda i Irak, Somalia eller Syrien.

Migration fördubblar statens pensionskostnader. Den stora invandringen från länder med låg utbildningsnivå kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet. Det visar beräkningar som Pensionsmyndigheten gjort på uppdrag av regeringen.
Pensionsmyndigheten: ”Huvudorsaken är den stora ökningen av antalet personer i Sverige som kommer från länder med låg utbildning och den låga livsinkomst som de personerna får. Den inkomstbaserade pensionen, som ligger utanför statsbudgeten, berörs inte. Men det gör grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som finansieras av staten.”
I dag uppgår kostnaderna till cirka 43 miljarder. Pensionsmyndighetens prognos visar att kostnaden fördubblas fram till 2060 och hamnar på cirka 86 miljarder. Nästan en fördubbling! Varifrån skall dessa pengar komma ifrån?

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten:"Det är känt sedan länge att asylinvandrare har betydligt lägre genomsnittsinkomster och så kommer de till Sverige vid högre ålder, och då blir livsinkomsten otillräckligt för att komma över golvnivån i pensionssystemet. Så på det sättet är det inte okänt eller överraskande, men volymerna är så stora och omfattande, i synnerhet om man beaktar den av SCB förväntade migrationen från de här länderna, så det blir en stor inverkan på statens utgifter på det här området, säger ."

JÖK har lett till skyddad verkstad för vilka galenskaper som helst. Psykopater brukar vara de första att fatta, när det är sanktionsfritt att misshandla, berika sig och pråla med stulna fjädrar. Vem visste vad de röstade på förresten? Folk som röstar på sossarna och sedan gnäller och knyter näven i byxfickan, för att sedan ändå rösta på honom igen fyra år senare, är inget annat än idioter.

Den där förvirrade stackars Löfvén, vet inte vilken fot han ska stå på längre.
Vilhelm Moberg: "Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer - att ta makten och att behålla den."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar