fredag 2 april 2021

Den feministiska regeringen försöker hjärntvätta svenska jägare med genusforskning!

Alla jägare måste skaffa sig ett jaktkort. Regeringen höjde detta i år från 300 till 400 kr. Pengarna ska gå till viltvårdsfonden och Naturvårdsverket fördelar sedan dessa pengar.

2007 löstes 277 720 jaktkort i Sverige. 2017 var antalet 256 253. Bortfallet motsvarar 7,7 %, visar statistik från det statliga jägarregistret.
Störst är minskningen i Värmland – där har antalet minskat med 17,5 %, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Att det kommer in mycket pengar på jaktkortet kan vi se 256253 x 400 = 102 501 200.

Hade Foliehatten betalat ett jaktkort hade han självklart förutsatt att pengarna skulle gå till forskningen som ska handla om vilt, viltkött eller kanske någon speciell viltart.

Naturvårdsverket har nu delat ut 34 miljoner till viltforskningsprojekt.
Gunnar Gunnarsson
erhöll 4,8 miljoner för att se vad ökningen av gäss och svanar har för påverkan på akvatiska ekosystem.

Ett projekt som ska övervaka infektionssjukdomar hos gnagare och överföring av dessa sjukdomar till människan fick 3,7 miljoner kronor.
Ett treårigt projektet ”Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning” erhöll 3,2 miljoner.

”En hållbar förvaltningsmodell för gråsäl”
erhöll bara 840.000 kronor!

Det intressanta är att den feministiska regeringens ideologi nu ska infiltreras och impregneras och skall pådyvlas jaktens värld och ”kronan” är att jägarna själva skall finansiera sin underkastelse och hjärntvätt.

Daniel Sanchez på Jaktjournalen skrev i en ledare: ”Doing gender”, som forskargruppen tar upp i sin ansökan, handlar om att kön inte är biologiskt utan snarare något som uppstår i språket när vi pratar med varandra, eller som projektet själva skriver i sin ansökan: ”Genus förstås här som något som görs snarare än något som är!”
Påtyckningarna kommer från den utländska organisationen FPAR.
”Dr. Naomi Godden, vid Australiens största universitet – Monash, är en förespråkare av FPAR och beskriver att metoden förenar forskning med ”gender justice” och aktivism.”

Ledartexten passerade inte obemärkt  skogsbolagen Sveaskog och Holmen skog som har hoppat på globogenuståget, och låter sina gråterskor klaga över machismon på Jaktjournalen. Tydligen får Jaktjournalen disponera skog som ägs av Holmen skog och denna skog användes som påtryckningsmedel för att tvinga chefredaktören Sanchez till avbön. Sanchez har emellertid "en ryggrad" och vek inte ned sig. Han skrev istället ännu en ledartext, denna gång om skogsbolagens ideologiska agenda och hur de försöker påtvinga den på svenska jägare. Han spelade dessutom in skype-mötet med de politiska kommissarierna på Holmen. Mycket se- och läsvärt.
 
De höga cheferna Holmen blev helt ställda och kunde inte besvara frågorna som ställdes eller bemöta kritiken. Ingen av dessa två kunde svara på vad som var sexism, härskarteknik och machokultur i ledaren. Även fast dom är höga chefer på Holmen och ville påstå att detta var problemet. Det framgår ganska tydligt, att både Sveaskog och Holmen har problem med rabiata vänsterfeminister som lever i en verklighetsfrämmande feministisk värld.
Det framgår också tydligen, att båda företagen har svårt att förstå att jaktkortspengarna ska gå till projekt som berör jakt och inte till genusforskning.

V
ill sedan dessa företag bekosta genusforskning, feministisk kvasivetenskap, så får de bekosta detta själva. Kvasivetenskap är en lära som hävdar sig vara vetenskaplig men som inte uppfyller alla de kriterier som krävs av en vetenskap.

Dags för markägare/jägare att tänka om när det ska säljas skog i framtiden. Beroende på hur Holmen och Sveaskog hanterar detta så kommer det att få följder vid virkesförsäljning och framtida samarbeten. Finns andra företag som inte blandar ihop jakt och feministisk kvasivetenskap.

Sveaskog är ett statligt företag och då förstår man, att order från den feministiska regeringen har kommit att samtliga statliga företag skall gå ombord på det globogenus-tåget, att Holmen gör det är mer svårbegripligt. Kanske tror de att denna tomma gest av kulturmarxistiska underkastelse kommer ge dem fortsatt tillåtelse att bedriva modernt skogsbruk, trots kommande EU-regler om biologisk mångfald och att det svenska skogsbruket inte är hållbart. 

1 kommentar:

  1. Heder åt chefredaktören Sanchez som vågade stå upp emot syltryggarna.
    Vi har sett alldeles för mycket pudlande på senare år.
    Jägarna har varit i strykklass länge, allt har en gräns...
    Jag är ganska säker på att det kommer att ” kosta” för Holmens bruk.

    SvaraRadera