söndag 11 april 2021

"Statens barn" får snart bestämma sig om de vill vara svenskar eller samer!

Fredrik Önnevall den dömde journalisten för människosmuggling leder kulturprogrammet Sverige i SVT och igår handlade det om kollektiv skuld. Denna gång handlade det bl.a. om en samisk aktivist.

Samer, Lappjävlar eller ”Statens barn” som de kallas av äldre svensk lokalbefolkning. Det kan vara så, att de särintressen som de representerar är exploaterande rasister som bitit av så mycket, att de riskerar förlora hela stycket.
Denna mikroskopiskt lilla folkspillra som även utövar elitistiskt förtryck gentemot sina egna, gör större och större anspråk på allt större andel av nationalstaten Sveriges areal och resurser. Rennäringen, denna gigantiska förlustaffär som utestänger majoriteten samer från inflytande genom hänvisning till mytologiska familjeband och annat hokuspokus, hotar nu annan mer allmännyttig ekonomisk utveckling och då är det inte längre lika gulligt med samer.

Samerna har konflikt med viltvårdspolitiken - jägarkollektivet – fritidsfiskekollektivet - rovdjursvännerna - konflikt med jordbrukspolitiken och de svenska markägare som ständigt får grödor och marker förstörda av renägar samernas projektdjur, konflikt med nollvisionstrafikskadedoktrinen eftersom renarna orsakar trafikolyckor i tid och otid, konflikt med miljövårdsintresset då den "traditionella" rennäringen inte längre bedrivs i enlighet med den kulturella urminnes hävd vilken motiverar den enorma omfördelning av svenskars skattepengar till lekstuga för ”Statens Barn.” Numera samlas, föses och övervakas de helt onödigt stora renhjordarna med hjälp av både skoter och helikopter. Till denna miljöskadliga verksamhet kan läggas hinder för utbyggnad av den påstått så miljövänliga vindkraften då vindkraftsnurrorna skrämmer renarna.


Med segervind i ryggen efter Girjasmålet, lägger Statens barn oblygt sin osnygga parasitsnabel i angelägenheter som hotar majoritetsbefolkningens ekonomiska överlevnad och då verkar vägs ände närma sig tämligen hastigt för den samiska gruppens aktivister med sin förkärlek för odemokratiska metoder. Det stormar i fjällvärlden.

I kulturprogrammet Sverige får vi höra - hur är det att vara en del av ett kolonialt folk? Hur är det att gå omkring i ett område där varenda plats är på samiska men man kan inte uttala det? Och veta att man har stulit det här. Att man upprätthåller förtrycket bara genom sin egen vardag?

Hur känns det att vara en del av ett kolonialt folk? Det känns inte så bra, säger Fredrik Önnevall. Det känns som att... man får en stor sten på axlarna som man själv inte varit en del av. Men som man måste kollektivt bära runt på. Det kan kännas både orättvist och oinsatt ibland.

Marie B Hagsgård är jurist och expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Hon tycker att det på flera sätt är rimligt att tala om en kolonisation av samernas område, men att det beror på vad man lägger i ordet.
Marie: "Det är en evig diskussion om vem som var först, men innan Norge, Sverige, Finland och Rysslands gränser drogs var samerna där."

Marie B Hagsgård berättar att svenska staten från 1600-talet och framåt uppmuntrade jordbrukskolonisation av norra Sverige. Det innebar att samer började trängas undan från sina traditionella marker. Senare har olika former av exploatering för vattenkraft, skogsbruk och gruvdrift tagit traditionell samisk mark i anspråk.

Hyckleriet och dubbelmoralen i mediakriget når ständigt nya höjder när vissa har "legitim nedärvd gudagiven rätt" att vara rasister medan andra oskyldiga ska påtvingas evig falsk nedärvd skuld och evig kompensations/försörjningsskyldighet i mångkulturens namn.
Kollektiv skuld? Kollektivt ansvar? Skådespelet är färgglatt men färgen är ack så tunn och börjar krackelera rejält på många ställen.
Hur skall de nu beskriva importerad mångkultur som går omkring som ett kolonialt folk i hela Sverige där varenda plats är namngiven på
svenska men där de inte kan uttala det? Än mindre förstå vad namnet betyder.

Igår ger sig redaktionschefen Carola Isaksson för SvT Jämtland in i debatten:

Carola:”Jag har själv bevakat konflikterna om rättigheter kring mark och vatten i många år. Det blir inte enklare. Girjas-domen är såklart en juridisk riktlinje. Rättsmålet är en del av en lång samisk kamp. Domen är en viktig framgång för den samiska rättskampen men inte en helt okomplicerad sådan.
Fråga som delar. Det är också en polariserad fråga. Vi har mött människor för vilka den här frågan är den största i deras liv. Oavsett om de är jägare, renskötare, friluftsmänniskor eller företagare – kopplingen till naturen har ett stort värde och de är beredda att slåss för den.”

Det börjar bli dags för Statens barn att bestämma sig för om de ska vara svenskar eller samer. Ska de vara samer bör de se till att klara sin livsföring självständigt. Varför ska svenskar försörja en avståndstagande grupp som vill styra sig själv? Turist-, jakt-, fiske-, energi- och gruvnäringarna, t ex, ger nettoinkomster för folkflertalets försörjning medan renhållning är en ren förlustaffär för samtliga inblandade parter. Redan vid millennieskiftet kostade varje rennäringsgenererad intäktskrona nettoskattebetalande svenskar 6,50.

Tror samerna kommer förlora detta för att rädda den importerade mångkulturen. Svenska staten kan helt iskallt säga att samerna förlorade redan på 1600 talet. Och att skuldfrågan därmed är avgjord. Likt frågan om Silverbibeln( Codex argenteus) och indianernas ägorätt i USA har tiden raderat ut frågan om skuld. Preskriberat helt enkelt. USA gör i alla fall rätt för.

USA har hanterat skuld över folkmordet på infödda indianer genom att bevilja dem begränsad suveränitet inom landets gränser. Deras reservat är undantaget från många statliga lagar och förordningar. Indianer fick öppna kasinon. Detta var en perfekt lösning. De förtryckta kunde samla in pengar från spel. Mellan raderna är detta ersättning för kollektiv nationell skuld.
Historien är till stor del rekordet av människor som begår brott mot varandra. I vissa fall har riken, nationer, stammar etc. fattat ödesdigra beslut som leder till deras kulturella, språkliga och till och med fysiska utrotning.
Först ville Zulus(nuvarande Sydafrika) inte använda skjutvapen mot de fega britterna som dödade sina fiender på avstånd istället för att slåss mot dem i nära strid. Azerbajdzjan besegrade Armenien med drönare.

Svenskar bjöd in massor av muslimer att bo bland dem och förstöra sitt eget land. Det kunde ha varit annorlunda.

The
Seminole Indians i Floridas träskmarker som ”de vita” aldrig besegrade äger alla Hardrock Cafe utom ett par stycken. Varje Seminole indian får USD 5000 i månaden som de super eller knarkar upp. Info Foliehatten fått när han var där. I Little Big Hornbergen pratar det federala USA med sioux indianerna, men där kompliceras bilden av oljefyndigheter. Har även varit där och tittat på minnesmärket efter slaget vid Little Big Horn.
General Custer som dog med stövlarna på!
 

1 kommentar:

  1. Custer, sist i sin kurs. Men gjorde väl ifrån sig under The Civil War. Speciellt vid Gettysburg.
    Perfekt roll för Tasmaniern, Eroll Flynn!

    SvaraRadera