fredag 9 april 2021

Regeringen vill inte lägga korten på bordet om vad de menar med "synnerliga skäl" för månggifte!

Regeringen fick för ett år sedan i uppdrag av riksdagen att se över problemet med månggifte, även i de fall där äktenskap ingåtts utomlands och nu har de lagt en proposition.

”Utskottet anser att månggifte är en företeelse som inte är önskvärd och att regeringen därför snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.
Med dagens regelverk kan vissa utländska polygama äktenskap erkännas beroende på vilken anknytning till Sverige makarna hade när äktenskapet ingicks.”

Vad som regeringen menar med synnerliga skäl är oklart. "Synnerliga skäl" är med andra ord Islams månggifte som avses. Blir "regeringens” nästa: ”Tillåt barnäktenskap vid synnerliga skäl."
Precis som i Migrationskommitténs förslag som presenterades i
går, en massa "möjlighet att göra undantag, allt för att säkra de muslimska rösterna!  Varför säger inte sossar och MP rakt ut, att de vill ha öppna dörrar på vid gavel och fortsätta släppa in alla från Mena som finns att tillgå. Varenda invandrare kommer att få PUT på undantag. Det är mer än uppenbart att detta är en gåva till alla muslimer som röstar på S (är väl snart 50% av sossarnas väljarbas).

Flera av remissinstanserna har krävt att regeringen ska förklara vad de menar med synnerliga skäl, men regeringen skriver att det tänker man inte göra. Vanligtvis står det i en ny lags förarbeten, bland annat propositionen, hur regeringen resonerat när de inför en ny regel och hur den ska tillämpas. Domstolarna använder sedan detta som underlag för sina tolkningar. Det var detta som flera remissinstanser efterlyste. De tyckte att regeringen inte tog sitt ansvar utan duckade i den här knepiga frågan.
Av resonemangen i propositionen framgår det att det handlar om bihustrurnas ekonomiska rättigheter vid arv och skilsmässa.
Läser man regeringens motivering kan man inte förbjuda månggifte pga att kvinnor är ekonomiska slavar till muslimska män.

Ur propositionen:”Som redovisas i avsnitt 5 kan ett nekat erkännande få betydelse framför allt när det gäller makarnas inbördes ekonomiska förhållanden. Det handlar bl.a. om en kvinnas rätt till bodelning, underhåll eller arv. Beroende på de berördas personliga och ekonomiska förhållanden kan förlusten av sådana rättsverkningar vara betungande. En kvinna kan sedan länge ha inrättat sig efter att vara gift och konsekvenserna av att neka erkännande av äktenskapet kan därför i vissa fall vara kännbara för henne. Så länge makarna i det första äktenskapet fortfarande är gifta kan parterna i det senare äktenskapet inte gifta sig med varandra på nytt eller vara sambor i sambolagens mening. De negativa konsekvenserna kan därmed inte undvikas.
Det bör understrykas att tillämpningen av ventilen i det enskilda fallet inte innebär att månggifte i något fall måste ”erkännas” som en acceptabel företeelse. Ventilen handlar inte om att uppmuntra eller upprätthålla ett stötande rättsförhållande, utan om att möjliggöra att i enskilda undantags-fall undvika resultat som skulle få allvarliga konsekvenser för en part eller annars framstå som orimliga. Ett vägrat erkännande kan tänkas få konsekvenser långt utanför själva äktenskapet.
Det är mycket svårt att förutse alla situationer som skulle kunna uppstå och det är därför viktigt att inte helt stänga dörren för ett erkännande.”

Jämställdhetmyndigheten har argumenterat för att månggiften alltid ska erkännas om det gynnar kvinnans ekonomiska intressen, men så långt vill regeringen inte gå. Det är således inte aktuellt att som Jämställdhetmyndigheten är inne på, erkänna ett äktenskap så snart kvinnan som generellt sätt är den ekonomiskt svagare parten i en månggiftesituation, drabbas av uteblivna rättsverkningar av ett äktenskap.

Är det rimligt att Jämställdhetmyndigheten verkar för ett utökat erkännande av månggiften? Hur främjar det jämställdheten? Fundera på det! Vem drar i trådarna, så att Jämställdmyndigheten tänker rätt?
Feministen är som bekant promiskuös och i hennes verklighet framstår därför månggifte som något positivt. Hon är oförmögen att tänka utanför den egna personens ramar, så i hennes målbild ser hon flera män i hennes vaginalstyrda liv.

Liberala Robert Hannah skriver på twitter: ”För bara tre år sedan tyckte Socialdemokraterna och Miljöpartiet att månggiften skulle stoppas helt. Nu har man vänt helt och hållet och tycker det är ok för män att ha flera fruar i undantagsfall. Ett undantag som riskerar att bli huvudregel. sverigesradio.se/artikel/686…”

Regeringen vägrar att förklara vad de menar med synnerliga skäl och då är det svårt att veta hur lagen kommer att tillämpas. Som Robert Hannah påpekade kan ett undantag lätt bli en huvudregel om man överlåter ansvaret till domstolarna
Månggifte är förbjudet i Sverige och då ska detta gälla alla.
S vill tydligen ändra alla regler så det låter bra men samtidigt ha så många kryphål att det inte blir någon skillnad mot hur vi har det nu. Miljöpartiet älskar säkerhetsventiler.

Återigen måste S och MP lita på att V men framför allt C ställer upp. Centerns ungdomsförbund och "Stureplanscentern" försökte få in det i Cs idéprogram som förespråkade månggifte 2007, men det har flutit en del vatten under bron sedan dess. Sedan 2007 har Alexander Bard bytt parti, Federley hamnat i kylan, Jönsson gått in i väggen och Ankersjö försvunnit. Det var när dessa dårar härjade som värst som Annie Lööf tvingades avbryta sin semester i Thailand för att hålla räfst och rättarting.

Polygami är, världen över, så gott som undantagslöst ett förhållande där en man har flera fruar (och flera svärmödrar, minsann). Nu gäller det här lagförslaget iofs äktenskap som ingåtts utomlands. För månggifte i Sverige finns det ingen "ventil.”
Det löser man med att ingå äktenskap utomlands.

I Sverige råder idag mansöverskott i parbildande åldrar, så hur detta praktiskt skulle gå till vid normal parbildning är inte självklart. Man får således utgå från att det är ett rent importproblem och det är således lösbart på två enkla sätt. Det första är att inte importera, det andra är att helt förbjuda i lag. Den sittande regeringen ser förstås möjligheter att säkra importerade röster, så sannolikt kommer S ochMP att verka för polygami, först så klart som ett undantag och sedan allt mer som ett normalförfarande. Det blir emellertid intressant när den förste etniskt svenske mannen har gift sig utomlands och har flera fruar, t ex thailändskor. Undras hur feministerna inom vänsterblocket ställer sig då.

Ett intressant fall handlar om en svensk som i mitten av 1980-talet som varit svensk biståndsarbetare/tjänsteman kom tillbaka till Sverige efter ett antal år i Afrika. Med sig hade han två fruar. Då/för honom var det aldrig något snack. Han fick skilja sig från den ena frun, men dom levde ändå ihop. Att ha två fruar är katastrof, de gaddar ihop sig mot dig och ditt liv blir ett helvete. Det kinesiska tecknet för olycka är ett hus med två kvinnor. Du behöver minst tre, för då kommer dom aldrig överens.

Foliehatten gissar att det handlar mer om smygislamisering. En lag som enbart skall gälla utländska män? Eller kommer det att tillåtas att en svensk man gifter sig utomlands och tar hit sina kvinnor?
En utländsk man som blivit medborgare kan åka till sitt forna hemland för att gifta sig med flera kvinnor. Det har ju skett tidigare och det skall fortfarande vara tillåtet med den nya lagen speciellt om det är en "fattig kvinna" som gynnas ekonomiskt (ja jösses).
Då finns det väl inget som hindrar en vanlig
svensk man att bege sig utomlands och gifta sig med flera kvinnor eller är vi på väg att skapa olika lagar för olika grupper i samhället?

 

1 kommentar:

  1. Ja, så länge makten bibehålles väger förnuftet lätt...

    SvaraRadera