måndag 12 april 2021

Vem är det Carl Bildt pratar för?

På årsdagen den 9 april av Tysklands invasion av Danmark och Norge skriver Carl Bildt att Sverige hade bättre försvar än grannländerna under andra världskriget.

Bildt; ”Hade Hitler invaderat Sverige så hade det blivit fajt.”

Ett väldigt korkat, omdömeslöst, kontrafaktiskt och otajmat inlägg av Bildt på årsdagen av ockupationen av våra brödrafolk.
Frågan är varför Bild överhuvudtaget uttalar sig och vad är motivet? Carl Bildt är en föredetting och förmodligen vill han dra uppmärksamheten till sin person. En del hävdar att han agerar för "någon!" Man blir mörkrädd när man betänker att Carl Bildt varit statsminister och utrikesminister och fortfarande ses som någon slags politisk stjärna i landet.
För ett antal år sedan hade Aftonbladet en artikel om Carl Bildt och de ansåg han vara "landsförädare!"

Sverige
och Schweiz var neutralt på pappret, men såg till att profitera maximalt på kriget. Första halvan av kriget såg man såklart till att underhålla de svensk-tyska handelsrelationerna. Parallellt försökte man hålla någorlunda relationer med de allierade genom signalspaningsutbyte etc. Detta intensifierades såklart efter 1943 (Stalingrad) då en tysk seger tycktes alltmer avlägsen.

Finns det inte någon här i detta land som kan få tyst på denne kaxige lille skit med storhetsvansinne och hybris. Carl Bildt är den person som gett ”självgodheten” ett ansikte, och detta är inte första gången detta händer från hans glappkäft. Har inte CB gjort sitt i offentligheten och han inser inte själv att han borde stängt ”klykan” för länge sedan. Är rätt trött på den här globalisten.
CB denna naiva psykopat, styrd av Washington, London, Paris you name it! EU of course! Som utrikesminister var hans politik inte svensk politik.

I USA
anser man att Carl Bildt är en liten hund med en stor hunds attityd. Han lider av svår hybris, knähunden - övermod, förhävelse, högfärd, högmod, högfärdsgalenskap, högfärdsmani, överdåd, överdådighet, självförgudande, självförhärligande, självförhävelse, självtillräcklighet och storhetsvansinne. Gymnasiekompetens kan förvandla somliga till universalgenier och CB klarade bara några poäng i statskunskap!

Till alla danskar och norrmän: Carl Bildt representerar bara sig själv. Foliehatten och många med honom känner skam över att Sverige hjälpt tyskarna transportera sina trupper genom Sverige under kriget. Vi slapp undan mycket lidande, men på Danmark och Norges bekostnad. Även fast Foliehatten inte levde då, ber han om förlåtelse för detta.

Sveriges försvar var uselt 1939-1940, vilket följande historiska källa påvisar:

"Hösten 1939 marcherade svenska arméns infanteri mot gränserna med 1896 års mausergevär över axeln, åtföljda av hästanspänt artilleri och hästdragna trosskärror. Antalet stridsvagnar uppgick till färre än tjugo. Flottan hade några moderna jagare och ubåtar förutom mer eller mindre föråldrade pansarskepp. Flygvapnet använde hopplöst föråldrade dubbeldäckare som jaktflygplan, och varken spanings- eller bombflygplan var moderna."

Vidare om det svenska försvaret år 1942 och framåt:

"Hur starkt var då Sveriges försvar 1942? Den frågan hörde Gunnar Hägglöf ofta tyska officerare diskutera i samband med förhandlingar om vapenleveranser (Ja, Hitlertyskland var faktiskt stor leverantör till den svenska armén ännu 1942!)

Man ansåg på tyskt håll i allmänhet den svenska arméns ledning vara god och dess vapenutrustning delvis hygglig, dock med svagheter vad gällde stridsvagnar och tungt artilleri. Andra brister i armén var alltför få övningar i större förband och avsaknad av transportflyg. /.../

Så här har krigshistoriker överstelöjtnant Stellan Bojerud sammanfattat armématerielläget under kriget:
"1943 hade vi kvantitativt fyllt behoven med materiel, som vi egentligen inte ville ha, och kvalitativt hade vi börjat få vad vi ville ha, men när vi nått fram till både de kvantitativa och de kvalitativa målen, var kriget slut. Ur svensk synpunkt borde därför andra världskriget lämpligen ha utbrutit den 1 september 1949, för då var vi organiserade, rustade och övade för krigets krav. /.../ men det var först bomberna över Helsingfors och stöveltrampet från Oslo och Köpenhamn som fick svenska folkets politiskt valda företrädare att lätta på plånboken."

(Källa: Andra världskriget och Sverige - Historia och mytbildning, av Jan Linder, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek2002:132-134)

Det kan ju vara på sin plats att påminna om Fältmarskalk Mannerheims inställning till den finsk/tyska transiteringstrafiken som den formuleras i hans biografi "Minnen."

Mannerheim sid 275: ” Transiteringsavtalet med Tyskland (dvs Finlands avtal) innebar icke en principiell avvikelse från den nordiska neutralitetstanken, och regeringen vinnlade sig i fortsättningen alltjämt om att iakttaga de fordringar, som internationella fördrag ställa på en icke-krigförande stat.”

När Sverige gick med på transitering blev Finland ställt inför fullbordat faktum. Efter avtalets ingående pågick diskussionerna om en allians med Sverige som redan tidigare hade samtyckt till tysk transitering. Ingenting hade varit oss mer angeläget än att få ersätta transiteringsavtalet med en svensk-finsk försvarsallians. Tyskarna hade fått som uppgift att försvara i norr mot ryssarna och med transitering genom Sverige skulle de uppnå detta utan finsk transitering.
Finnarna, dvs Mannerheim, släppte inte fronten mot S:t Petersburg väl medveten om att om tyskarna skulle få den skulle S:t Petersburg falla på nolltid. Hade Sverige gått i allians med Finland så var Sovjetunionens front i norr ohotad och dessa styrkor kunde sättas in i Centraleuropa. Kriget var ett räv- och rackarspel där Mannerheim både förlorade och vann. Lapplandskriget mot tyskarna vann Mannerheim

Men Sverige hade inte det kuraget att gå i allians med Finland utan "satte svansen mellan benen" och transiterade tysk trupp till Norge och Finland och sålde järnmalm och andra krigsviktiga produkter till Nazi-tyskland och gjorde stora ekonomiska vinster. 

1 kommentar:

  1. Herr Bildt beskyllde Sverige för Magdeburgs förstöring. Inte bara en gång utan tre...
    Hjälper ej att vara historie intresserad!

    SvaraRadera