onsdag 7 april 2021

Foliehatten ifrågarsätter Sydsvenskans agenda!

I gårdagens Sydsvenska fick MP återigen in en debattartikel ”Kommunernas inflytande ska inte slås undan när det gäller vindkraft.”

Det är fyra som har skrivit denna artikel och den ökände och totalt okunnige Lorentz Tovatt tillsamman lokala MP från Region Skåne -Mätta Ivarsson, Stefana Hoti och Emil Samnegård.

I artikeln ger de sig på KDs Ebba Busch och Camilla Brodin.
MP försöker förklara bort att ”Regeringen har inga
planer på att köra över kommuner i planeringen av framtidens energiproduktion. Tvärtom syftar det förslag Miljöpartiet har till att stärka det lokala inflytandet och göra det mer rättssäkert.”

De som kan läsa mellan raderna inser att makten kommer att lägga sig kommunernas bygglovshantering av ny vindkraft. De skall göra den mer rättssäkert!
Foliehatten har under flera år suttit i Svalövs kommuns byggnadsnämnd och det finns ett regelverk som man måste följa, när man beviljar bygglov för vind. Vad debattförfattarna menar med mer rättssäkert
undrar verkligen Foliehatten, vad de menar?

De fyras gäng:”Av någon anledning vill KD att just vindkraft ska utsättas för denna rättsosäkerhet. Det är ganska enkelt att anta att det egentliga skälet är att vinden håller på att konkurrera ut Kristdemokraternas favorit när det gäller elproduktion – kärnkraften."

MP vill införa fastighetsskatt på vind och att de som bor i närheten ska få möjligheten att gå in som delägare i nya verk.
MP anser att KD som vill ha två nya verk vid Ringhals, att de är alldeles för dyra!
MP anser att det kommer att dubbla elpriset och kosta skattebetalarna mellan 200-400 miljoner. För en vanlig familj skulle elkostnaden öka med 3600 i månaden.

När Foliehatten ser vad de skriver blir han stum av beundran över dessa korkskallar till politiker. De  "ljuger ” flagrant när de skriver att den här  typen av politik slår hårt mot vanligt folk och innebär med stor sannolikhet att industri flyttar från Sverige.”
Inser inte dessa korkskallar att det är precis vad MP håller på med?

Återigen är fakta inget som MP bryr sig om när de skriver: ”Förnybara energikällor, som sol, vind och vatten, är billigare, säkrare och snabbare att bygga ut än kärnkraften. Varken klimatet eller de svenska hushållen har tid eller råd att vänta på att Kristdemokraternas drömmar om kärnkraft ska bli verklighet.”
De tycks inte vara medvetna om att EU kommer att klassa vatten som inte förnybart.”
De avslutar väldigt ideologiskt: ”Låt oss skrida till handling och underlätta för den energirevolution som redan pågår i Sverige och resten av världen. Framtiden är förnybar.”

En sak de inte tycks förstå är att varken vind eller sol är framtiden. 
Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringen för att inte mer än en tiondel av de 97 miljarder som har avsatts i årets statsbudget som en  ”En kraftfull grön ekonomisk återstart” bidrar positivt till de klimatpolitiska målen. Om vi översätter i ren svenska betyder det, att de satsningar regeringen har gjort är inget annat än praktfullt fiasko.


Inte nog med att MP får in sin debattartikel följer Sydsvenskans chefs/politiskaredaktör Heidi Avellan upp detta i en 
huvudledare där hon bl.a. skriver: ” Att vindkraften är det billigaste och mest prisvärda sättet att tillverka el.”

Utöver dessa rader tar hon fram allt katastrofer som kommer att hända med Skåne med översvämningar, extrema skyfall mm. Givetvis har Sydsvenska en agenda som MP.

Givetvis kunde inte Foliehatten svälja detta utan han skickade ett mail till Sydsvenskan 6 april:
”I dagens Sydvenska skriver ni i er huvudledare: "Att vindkraft är det billigaste och mest prisvärda sättet att tillverka el.."

Sydsvenska använder SVT(Aktuellt) som källa! Dessa påstående är direkt felaktiga och det billigaste sättet att tillverka el kommer från kärnkraften.

I bifogad länk hittar ni alla uppgifter om kostnader för olika energislag. Läs också kommentarerna som innehåller "många" länkar till korrekta källor och inte de som Sydsvenska använder!

Dessutom har Conca gjort en sammanställning av dödsfall per producerad kWh för olika energislag. Vindkraft har fler dödsfall än kärnkraft...

Vindkraft – 150 dödsfall (2 % av global elmarknad)
Kärnkraft – 90 dödsfall (11 % av global elmarknad)

Att Sydsvenskan skall ta in en rättelse och komma med korrekta uppgifter skulle slå hål på den agenda som tidningen sysslar med. Med vänlig hälsning MZ."

Foliehattens ifrågasättande av vad Sydsvenskan skriver kom det ett snabbt svar från självaste chefredaktören Heidi Avellan:
” Hej Marcus,
Agenda? Slå hål på agendan, hur menar du nu? Du vet säkert att ledarsidan uttryckligen har som uppgift att syssla med åsiktsbildning. Att tidningen tydligt på ledarplats stöder kärnkraften ligger bara en googling bort att konstatera. Men vi är också medvetna om slutförvaret och säkerheten är dyr; de utgår jag från att skribenten avser här. Och ser vindkraften som ett bra komplement.
med vänlig hälsning Heidi Avellan politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen
SydsvenskanHelsingborgs Dagblad ”

Foliehatten svarade: ” Hej!

Tack för ditt svar. Jag känner inte till hur pass insatt du är i kärnkraften! Jag kan tala om att jag känner en av driftsledarna i nedlagda Ringhals.Han befinner sig i omgångar i Indien för att dela med sig av sina kunskaper som även jag har fått vad som händer i Indien.

Löfvenregeringen hade den "goda" smaken att lägga ner all forskning om kommande generationer av kärnkraften och satsa blint på vindkraft, med alla problem den har.

Sydsvenskan har aldrig skrivit en rad om att vind är riktiga slaktmaskiner. 50% av alla djur i Sverige är fladdermöss och vind dödar mängder varje år. Massor av havsörn har dödats både i Sverige och Norge.

Man beräknar att många ton insekter dör av rotorbladen som inte går att återanvända. Danskarna har stora problem att med gräva ner dem. 

Du tar upp slutförvaring av bränsle. Detta lager kommer att bli en stor "ekonomisk" tillgång när nästa generation av kärnkraft kommer igång om kanske 3-5 år enligt de uppgifter jag fått. De "äter" i princip upp vad vi har förvarat. Indien ligger idag mycket långt före Sverige när det gäller kärnkraften.

Klart Sydsvenskan har en "agenda" och det ser vi bevis på den debattartikel som Lorenz Tovatt m.fl i Sydsvenska tagit in. Varför tar ni inte in artiklar som beskriver de enorma  problem som finns med vindkraften. Istället låter ni MP framföra sina åsikter. De har en agenda precis som Sydsvenskan.

De nämner inte med ett ord att de senaste två dagarna har det blåst rejält i Sverige och vi har fått exportera till inga priser som gör driften ens lönsamt att hålla på med  vindkraften som gör den till Ebberöds bank. I en rapport från Umeå univ framgår att vind hittills har fått över 100 miljarder under 10 år från oss som betalar elräkningen.

Om jag mot förmodan skulle få plats i Sydsvenska skriver jag gärna om alla problem som finns med vindkraften.

MVH MZ"

Heidi Avellan svarade:
”Hej Marcus,
Tack för mejl. Jag är rätt väl insatt i kärnkraftsfrågan, eftersom den är så central för den svenska enerigförsörjningen – och samtidigt innebär så stora risker globalt. 
Och kan börja med att säga att det du skriver "Löfvenregeringen hade den "goda" smaken att lägga ner all forskning om kommande generationer av kärnkraften och satsa blind på vindkraft, med alla problem den har” är något du helt missuppfattat. Tankeförbudet dateras från regeringen Carlsson 1986, efter haveriet i Tjernobyl.  Alliansregeringen öppnade i energiuppgörelsen för kärnkraft – för företag som var villiga att satsa, alltså på marknadsmässig grund. Som synes saknas det intresset.
Det använda kärnbränsletkommer att vara ett problem långt mer än de 3-5 år du skriver om. Det handlar om 100 000-tals år med radioaktivt avfall. Även om rotorblad från vindkraftverk är  skrymmande skrot så är problemen inte alls i samma härad.
Vad gäller Sydsvenskans agenda: 

Jag skrev ju redan att hela poängen med ledarsida är tidningens åsiktsbildning, alltså att uttrycka tidningens åsikt. 

Så som det varit sedan dagstidningarna startade i mitten av 1800-talet. 

Det är ingen konspiratorisk agenda, utan alldeles uttalat. 

Vår åsiktsbildning är oberoende liberal.  Och utöver våra ledare som uttrycker tidningens åsikt publiceras en massa olika debattartiklar; poängen med dem är att olika expertis och åsikter förs fram, inte vår utan skribenternas. Kriterierna är att artiklarna måste vara intressanta och välskrivna – och konkurrensen om utrymmet är hård.

med vänlig hälsning
--------------------------------------------
Heidi Avellan
politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen”

Foliehatten tycker det är lite märkligt att Heidi rabblar upp vad som hände tidigare. Det är helt ointressant. Intressant och ett faktum är att Löfvenregeringen inte beviljade pengar till kärnkraftsforskning och detta påstående besvarade inte Heidi!

Foliehatten svarade Heidi: ”Hej!

Jag skrev att jag var god vän med en kärnkraftsexpert och jag har kontaktat honom och frågat om mitt påstående är felaktigt att Löfvenregeringen såg till att lägga ner alla forskning om kärnkraft!

Korrekt är svaret!

Därför har också Sverige tappat/halkat efter mycket när det gäller kunskapen om kärnkraft.

Löfvenregeringen satsar istället 100-tals miljarder på att framställa fossilfritt järn till 30% högre pris än marknaden vill betala som dessutom har sämre kvalité!

Att du skulle släppa fram en artikel om alla problem med vindkraften i Sydsvenskan hade jag inte förväntat mig. Att EU anser vindkraft skall vara förnybar och inte vattenkraft visar vilken agenda de gröna har! MVH MZ”

Heidi Avellan svarade: ” https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankeförbudet


De som läser gårdagens huvudledare ser att Sydsvenskan precis som övriga Bonniertidningar har en klar ”agenda” där vindkraften förs fram och allt som handlar om förnybart. Avellan besvarade överhuvudtaget inte på frågan om jag skulle få in en kritisk artikel om vindkraften.
De av er som mot förmodan läser Expressen inser snabbt att denna tidningen är jämte DN de värsta megafonerna för förnybart!

3 kommentarer:

 1. Fantastiskt att damen i alla fall svarade...
  Du påpekade ej att hennes födelseland, Finland, äntligen tycks ha sin kärnkraftsreaktor klar till februari 2022?

  SvaraRadera
 2. Utmärkt, Marcus - det kan säkert kännas litet hopplöst att försöka påverka en ledarskribent av detta slag, som mer låter som en floskelmaskin, men saklig och välgrundad kritik biter alltid. Den tränger alltid fram, om inte i MSM så via alternativmedia, bloggar etc. och till slut kan inte MSM undvika den.
  Se bara på dagens utspel från regeringen i fråga om ny invandringspolitik - hur bristfälligt förslaget än må vara så är det ändå ett faktum att såväl S som M numera diskuterar olika alternativa vägar att ställa krav och begränsa invandringen - något som varit helt otänkbart för bara några år sedan.
  Synd bara att i vårt land vi tydligen måste utstå en destruktiv politik till randen av en katastrof innan någon form av tillnyktring kan infinna sig.

  SvaraRadera