torsdag 7 december 2017

Alla afghanska barn skall bli trodda och få stanna anser en professor i barnmedicin!

I en artikel i GP hävdar professor Henry Ascher i barnmedicin, att man inte kan bedöma ålder på barn. Ascher anser därför att alla afghanska ”barn” bör få stanna, eftersom de hävdar att de är barn. Ascher anser de skall bli trodda och bli behandlade som barn. Ascher sågar Rättsmedicinalverkets testmetod, vilket i praktiken innebär att Ascher vill bekosta hela tillvaron för den som hävdar att de är barn. Henry Ascher är barnläkare inom medicin och saknar kunskaper och erfarenheter av, att med olika metoder inom osteologi och odontologi bedöma åldern på ungdomar och vuxna.
 

Resultatet av de tester som Rättsmedicinalverket hittills har genomfört visar, att incitamentet att ljuga om sin ålder är skyhögt. För ljuger man om sin ålder, har man allt att vinna här i Sverige. Helt andra förmåner och en betydligt större chans att få sitt svenska medborgarskap och dessutom få hit sina anhöriga.
 
Vem är då Henry Ascher som går ut och sågar Rättsmedicinalverket. Är han neutral?

Ja, döm själva, Det visar sig när man ”googlar” på Ascher att han är
oförtröttlig kämpe och första klassens förespråkare av gratis sjukvård på skattebetalarnas bekostnad till personer som väljer att uppehålla sig illegalt i landet. Ascher har varit en förespråkare för amnestier för asylsökande m.m. Ascher finns kort sagt på barrikaderna i alla migrationsrelaterade frågor som är till nackdel för Svensson.

Ascher måste behandlas som den aktivist han de facto är och inte ses som en läkare som han är till yrket. Därför ger han etablissemanget legitimitet i en rad viktiga frågor. Det är beklämmande att kategorin ensamkommande flyktingbarn, ska ges sådan upphöjd status av vänstern, höjd över alla misstankar och tvivel. Läkarvetenskapen är så pass långt framme, att den med stor sannolikhet kan avgöra åldern hos en person. Det är bara trams och bedrägeri att prata om rättsosäkerhet. Den finns inom alla system skapade av människan, men ändå dömer och bedömer vi folk dagligen trots "rättsosäkerheten" som råder. Tekniskt sätt är inga pappor (och kanske mammor också) föräldrar till sina barn. DNA-test är inte hundraprocentiga. Med det sättet att se på saken, kan vi släppa allt och lita blint på vad personer som har en egen vinning i det hävdar. Det förstår ju alla att så kan vi inte ha det.

Advokaterna och aktivisterna har fått oproportionerligt mycket att säga till om. Och media och politiker vill inte erkänna vad som ligger bakom deras häftiga engagemang. Är det pengar och prestige? Framför allt vill inte politikerna inse, att de när som helst hade kunnat köra över myndigheterna och privatpersoner i specifika frågor (som gynnar landets säkerhet och trygghet, och allmänhetens förtroende). Att
Ascher och barnläkarföreningen protesterar ska egentligen betyda noll. För alternativet är inget rimligt sådant, att låta alla som säger att de är barn passera som barn i alla inhemska system. För många förmåner är kopplade till det.
 
Ascher belönades 2005 med Claes Carlsten-stipendiet, med motiveringen: "för sitt fleråriga engagerade arbete med utsatta barns, ungdomars och familjers hälsa genom bland annat vård till gömda flyktingbarn och deras familjer, arbete för barns rätt att utifrån FN:s barnkonvention bli hörda och få inflytande i vården samt kunskaps- och opinionsbildande arbete för att öka förståelsen för dessa gruppers situation".

Ascher har också ett politiskt engagemang. Han är medlem i det Kommunistiska partiet (tidigare KPML(r) och ställer upp för dem i kommunvalen i Göteborg. På 1980-talet arbetade han en tid som läkare i palestinska flyktingläger i Libanon inom ramen för dåvarande KPML(r):s samarbete med PFLP genom författaren Staffan Beckman. Han har också undertecknat appeller för att häva EU:s terroriststämpling av PFLP och FARC

Ett av de stora problemet är, att det är svårt att exakt se, när någon blivit äldre än 18 år. Utvecklingen sker individuellt och det kan därför normalt skilja sig +-2 år mellan olika individer. Man kan därför i praktiken bara fastställa att någon sannolikt är under 16 eller över 20 år gammal. Skäggväxt och andra pubertala utvecklingar kan man få redan vid 11-12 års ålder och som avslutas redan vid 15 års ålder. Det är dock inga som helst problem att se, om någon är över 22-23 år med hjälp av visdomständers status och benstommens täthet. Det är därför Rättsmedicinalverket kunnat fastställa att över 80% varit över 18 år. De har med största sannolikhet varit mellan 21-30 år.

Alla insåg till slut t.o.m. Löfvén att afghanerna ljög om sin ålder och de hade många barnläkares stöd. Via Barnläkarföreningen bedrev styrelseledamöterna Anders Hjern och Henry Ascher under flera år en kampanj mot vad de ansåg var alltför osäkra metoder för åldersbedömningar. De motsatte sig inte bara Sveriges hantering av åldersbedömningarna, utan också de vedertagna metoder – en kombination av tandmognadsbedömning och handledsröntgen – som används i de flesta andra europeiska länder. Enligt Hjern och Ascher behandlades de asylsökande barnen rättsosäkert i stora delar av EU.
Löfvén blev tvingad att göra något. Jörgen Huitfeldt skriver i SvD:
”När statsminister Löfv
Én aviserade, att "vi kommer också att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas”, så verkar det, som det primära blev att rädda ansiktet på de läkare och tjänstemän som obstruerat användningen av åldersbedömningar i Sverige.

Rättsmedicinalverket fick i maj 2016 regeringens uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden, ett uppdrag som sedan juni 2017 ingår i myndighetens instruktion. Rättsmedicinalverket
valde efter samråd med Socialstyrelsen att använda två undersökningar som underlag för medicinska åldersbedömningar; röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon.
Barnläkaren Carl-Erik Flodmark, fick sålunda Socialstyrelsens uppdrag att projektleda arbetet med att ta fram en lämplig metod för åldersbedömningarna. Flodmark är docent i pediatrik och specialist på barnfetma. Det är inte uppenbart varför en docent på barnfetma (!) ansågs som mest lämplig.
 
Ännu en gång försöker Ascher hjälpa ”barnen” med en artikel och såga de resultat som Rättsmedicinalverket kommit fram till. Det är inte förvånande att han intar den ståndpunkten. En gammal kommunist långt ute på vänsterkanten. Det är helt uppenbart att han är politisk i sina uttalanden. Att han är läkare kan man bortse ifrån, Han har ingen trovärdighet längre i frågan. Han uttalar sig oftast helt onyanserat och det är fullt av laddade värdeord och fördömanden.
Ascher är egentligen orsaken till varför vi tagit mot mer "barn" än alla andra nordiska länder sammanlagt och flest i hela Europa. Hans syfte är inte att avgöra barn/inte barn. Hands agenda är att så många som möjligt ska få asyl.
Norge, Finland, Danmark nekar väl ca 1/4 som säger sig vara barn. Sverige 1/20 och det inkluderar de som redan fått avslag i Norge, Finland eller Danmark som därefter tappat sina papper och sökt i Sverige.
Ett tag så vägrade barnläkarföreningen med Ascher i spetsen att skicka information som de fått betalt för att utföra av Migrationsverket, eftersom MV faktiskt nekade folk asyl p.g.a. deras åldersbestämningar och detta såg barnläkarföreningen som ett problem. Och man i praktiken vägrade utföra jobbet.
Då satt Migrationsverket en egen definition av barn definierat på utseende, papper och bakgrundshistoria. Detta för att barnläkarföreningen saboterade åldersbestämningarna. M
en man ville ju inte att någon oskyldig skulle få uppskriven ålder, så man sa att alla som inte uppenbart ser äldre ut än 40 år, skulle fortsätta klassas som barn.
Ascher och barnläkarföreningen höll hela frågan som gisslan. Läkare vägrade konsekvent att utföra sitt jobb på grund av aktivister som Ascher. Ett UG-program hösten 2016 illustrerade det bra.

Det är inte första gången Ascher är i farten. År 2009 fick Henry Ascher med sig hela det mediala och politiska etablissemanget i sitt krav på att alla apatiska flyktingbarn och deras stora familjer, måste ges uppehållstillstånd i i Sverige, eftersom barnens sjukliga apati berodde just på att de själva och deras familjer inte hade fått uppehållstillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar