lördag 30 december 2017

Miljöorganisation ser till att folk svälter!

Miljöorganisationerna är idag de goda i Sverige. De står över varje misstanke som ingen journalist med den minsta gnutta självbevarelsedrift, skulle komma på idén att ifrågasätta? Det handlar om miljöorganisationerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och många statliga myndigheter och de har samma tro som de religiösa samfunden.
De anser sig inte bara vara bättre än andra – de har t.o.m. blivit så rättfärdiga, att de vill påtvinga andra sin vilja. Om så behövs genom att avskaffa demokratin och utnämna en världsregering. De rättfärdiga är de som gör det rätta och är rättvisa och fria från synd. Klart de vet hur du ska leva och vad du ska tro på. De rättfärdiga är oftast hycklare, eftersom de inte lever som de tycker vi andra ska leva. Häromdagen kunde vi läsa att påve Franciskus uppmanade till ökad asylinvandring, men vad Foliehatten förstår, vill inte Vatikanen ta emot 1000 asylsökande, utan tycker att det ska andra göra.

Miljöorganisationerna skrämmer vettet ur folk, framförallt barn, genom ett icke bevis hot
i klimatet och vilken mat som förstör klimatet. Vilket också leder till att politiker satsar enorma resurser, för att bekämpa detta icke bevisade klimathot, åtgärder som man vet, dessutom inte kommer att göra nytta och därigenom drar undan resurser som skulle ha behövts till verkliga miljöhot.

Greenpeace är en av de merrabiata” organisationer som någonsin har funnits. Deras aktivister arbetar intensivt för att folk ska bli fattigare och svälta och frysa ihjäl i en värld med kronisk energibrist. Greenpeace propagerar för snabbavveckling av de fossila bränslen, mot kärnkraft och för de intermittenta, dyra och icke-fungerande energislag som kallas förnybara, men inte är det. Mer fakta härGreenpeace har redan sett till att ett stort antal människor helt i onödan har dött eller blivit handikappade för livet. Deras aktivister är fanatiska motståndare till gyllene riset och all genmodifiering. Gyllene riset kan försörja alla som har ris som stapelföda. Genmodifiering består i att man tillfört vitamin A. Ändå är Greenpeace emot detta, i sedvanligt ordning baserat på en rad lögner. Hur kan en organisation som så uppenbart är en av mänsklighetens fiender och dessutom ständigt ljuger, betraktas som god av så många?

Ta detta med föroreningar i Stockholms innerstad. Vi får allt renare luft! Stockholms stad skriver i sin egen miljöbarometer:
”Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. Sedan 2014 klaras miljökvalitetsnormerna i Stockholms innerstad.”

Vägtrafiken står för 90 procent av utsläppen. Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (inandningsbara partiklar) per kubikmeter luft. Partiklar bildas vid slitage av däck, bromsar och körbanor. De största partikelmängderna i Stockholm genereras av tung vägtrafik. Fordon med dubbdäck är den dominerande källan. Sverige sätter målen högt om det finns alarm som kräver mer åtgärder. Det är här som miljöorganisationerna driver på och irriterar. Vi måste införa miljözoner för att uppnå miljömålen sägs det.
Den rödgröna regeringen tar inga som helst hänsyn till att Sverige, har de minsta utsläppen i världen och att reningstekniken för dieselbilar från 2018 kommer att medföra, att utsläppen blir mindre, än för en elbil. Elbilens produktions medföra så stora utsläpp att de behöver 10 år för att komma i nivå med de nya dieselbilarna. Dessutom behöver stamnätet byggas ut och om, för att få fram el till alla laddstolpar. Kostnad 200 miljarder!

Givetvis driver den rödgröna regeringen på denna utveckling
och man strutar fullständigt i att göra konsekvensanalyser och man bryter därmed mot Regeringsformen.
R
egeringen har också fått skarpt kritik från Riksrevisionen, RiR, för att den inte följt grundlagens beredningskrav, Regeringsformens 7 kap 2 §. Dessa förutsätter ordentliga konsekvensanalyser. Då måste givetvis flera sidors synpunkter tas med och ställas mot varandra. RiR påpekade hur detta nonchalerats för invandringspolitiken, men RiR räknar upp andra exempel: friskolereformen och avregleringen av elmarknaden.
 
De rödgröna bryr sig inte över huvud taget om att tala om ”ekonomi” för energislag och fortskaffningsmedel som inte klarar sig utan subventioner och sådana behöver de alla, om de skall säljas. Vi har kunnat notera att gång på gång begär vindkrafts-industrin ökade subventioner, eftersom flera företag, ofta offentligt ägda, gör stora förluster. Det gäller bl.a. kommunerna i Växjö, Karlstad och Kalmar, samt landstinget i Gävleborg.

Idag kan vi se att vindkraften inte behövs och det kostar svenska skattebetalare stora pengar att subventionera. Idag är Sveriges export av el, 12% av produktionen och det motsvarar i stort sett, vad vindkraften producerar.
Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 28 öre/kWh, en ökning med 3 öre jämfört med 2016.
Enligt Elforsks siffror kostade elen från vindkraft på land under denna period i genomsnitt 50 öre per producerad kWh. Vindkraften till havs kostade betydligt mer och uppgick till 79 öre per producerad kWh. Men i dessa kostnader är inte stödet i form av elcertifikaten för förnybar energi inräknat.
Vem som helst som ser dessa siffror och är räknekunnig inser det vansinniga med vindkraften. Förutom att den inte går ihop ekonomiskt förstör den landskapet och är en slaktmaskin av stora mått(fåglar och fladdermöss), är den också hälsofarlig för människor, med sina lågfrekventa ljudvågor.

Även det svenska näringslivet prioriterar klimatfrågan och bidrar positivt till minskade klimatutsläppen i Sverige. Detta genom förs med smarta nya effektivare tillverkningsprocesser som blivit en succé. Stål från svenska SSAB, är det redan idag det mest klimateffektiva stålet i världen mätt per ton stål och det faktum att det är höghållfast gör också att vikten i de produkter där stål används kan minska – vilket i sin tur minskar bränsleanvändningen i exempelvis en lastbil.

Trots alla dessa positiva tecken på att luften i Sverige blivit renare i Sverige fortsätter den rödgröna regeringen med sin totalt vansinniga och helt skruvade klimatpolitik, där notan går till svenska skattebetalare!

Vad som pågår i vår omvärld talar man tyst om. Efter Trumps avhopp från FN:s klimathysteri är Parisavtalets målsättning en ren fantasi. Kina bygger ut sin kolkraft både i Kina(700 nya) och i andra länder (100 i Afrika). Indien planerar att bygga 100 nya kolkraftverk. Världens förbrukning av kol väntas stiga med 43 %.
I Sverige kunde vi i Expressen läsa att Fridolin oroar sig för skogsbränder i Kalifornien som ett bevis för extrem väder. Det Fridolin inte begriper, är att skogsbränder alltid har inträffat i alla tider, där till exempel blixten antänder torrt gräs eller skog och då uppstår det bränder? Man kan fundera över varför Fridolin inte oroar sig för alla tiotusentals bilbränder som härjar i Sverige - där är MP konstant tysta. Bilränder är verklig en miljöförstöring som åsamkar naturen stora skador. Varför Fridolin håller tyst om detta, är inte svårt att gissa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar