söndag 31 december 2017

Mässlingen på gång igen!

I Sverige har alla vaccinerats mot mässling sedan 1972. I Göteborg har flera personer(11 igår) fått mässling och man kan läsa mellan raderna, att dessa vuxna smittbärare knappast kan komma från Sverige. Om man antyder att det kan vara migranter och tiggare som kommit med mässlingen, är det både "främlingsfientlighet" och "okunskap" att anta detta.

Många sjukdomar som i princip varit utrotade i Sverige sedan länge, är nu tillbaka och det är uppenbart ett importerat problem. Mängden ej vaccinerade ökar stadigt med invandringen. Det är ett dubbelt problem, man för med sig sjukdomar och de utgör en grupp som senare kan sprida sjukdomar, för att de inte är vaccinerade. Ingen borde ges asyl, om de inte först läkarundersökts och vaccinerats. Det finns också svenskar som vägrar vaccinera sina barn och detta p.g.a. olika anledningar.

De senaste åren har vi i Sverige noterat, att vi fått ökade fall av hiv, tbc, gonorré och resistenta bakterier. Vi kan också
lägga till, att vi fått en explosionsartad ökning av våldtäkter, mord, åldringsbrott och bostadsinbrott. Till detta kan vi nu, återinföra ännu en tidigare nästan utdöd sjukdom i Sverige – mässlingen! Mässling är farligt och kan ge svåra följdsjukdomar livet ut. Ibland slår den hårdast emot barn, men kan vara farligare hos vuxna som saknar motståndskraft.

Vi kan konstatera att på tio år har tbc-fallen fördubblats enligt Folkhälsomyndighetens(FMH) siffror och ökningen beror hållet på den kraftigt ökad invandring. FMH vill att alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, där tuberkulosprov ingår för att kunna erbjuda behandling och förhindra smittspridning Två läkare anser att det är grundlöst och oansvarigt att insinuera att flyktingar orsakar smittspridning.

Trots ihärdiga försök att bibehålla den politiska korrektheten sipprar ibland sanningen igenom dimridåerna. På nätet hittades denna intressanta uppgift inifrån Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg: ” Det finns ingen beredskap. Ingen planering. Två av de farligaste är mässling och tuberkulos. Det farliga och mest anmärkningsvärda är att sjukhus och landsting vill tysta ner allt. Det får inte komma ut. Det här är så illa!! Vi sitter här med legitimationsyrke och känner oss helt överkörda av den politik som styr Sverige.”

Redan 2015 togs detta med smittsamma sjukdomar upp inom Region Skåne, men tystades snabbt ner. Först var det planer på masstestningar, sk screeningar sen rann det bara ut i sanden. vem som stoppade det vet vi inte.

GP: ”Alla de sex personerna som smittats av mässling i Göteborg har en koppling till det första fallet tidigare i december. Vissa av dem kan ha blivit smittade på akuten. Nu pågår smittspårningen för fullt på Sahlgrenska sjukhuset för att hindra att fler insjuknar i sjukdomen.”

Mässlingen är en extrem smittsam sjukdom (orsakas av ett paramyxovirus. Viruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar), bland de mest smittsamma som är känt och runtom i Europa så blir det små epidemier mellan 10 000 - 20 000 insjuknade med några fåtal dödsfall. Ca 30% behöver sjukvård. För att mässlingsutbrott ska undvikas krävs enligt WHO att minst 95 % av befolkningen är vaccinerad med två doser. Epidemierna beror nästan alltid på att densiteten av vaccinerade blir för låg.

I Läkartidningen hittar vi följande;
Antalet mässlingsfall är mellan 1-51 under åren 2007-2016. Av de som rapporterats smittade utomlands har det varit 2 fall (2010), 17 fall (2011), 9 fall (2012), 16 fall (2013), 7 fall (2014), 8 fall (2015), 3 fall (2016) och 10 fall (2017). Hur tycker du det stämmer med invandringssiffrorna/asylsökande de senaste 7 åren?
Till och med mitten av augusti hade Rumänien haft 6 834 fall av mässling och Italien 4 220. I Italien var 88 procent ovaccinerade och 7 procent hade endast fått en dos av de två som krävs för ett fullgott skydd, enligt Ecdc.

Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer
året innan. Och om man nu vill verka för folkhälsan kan man undra varför inte just denna smittas ursprung anges. Var det en turist som varit i Rumänien tro, under hela förra året? De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.
Tidigare i år insjuknade i Stockholm ett drygt tiotal personer i mässling. Utbrottet skedde i Järvaområdet i nordöstra Stockholm. Området har en låg vaccinationstäckning för mässling, påssjuka och röda hund, runt 70 procent för tvååringar, jämfört med cirka 95 procent i övriga landet, enligt den svenska Folkhälsomyndigheten.

Det framgår också i GP:s artikel att mässling är vanligt i "Sydeuropa." Närmare verkligheten än så vågade dom inte ringa in. Men varför inte skriva rakt ut? Åtminstone om det var en svensk medborgare. P1-morgon meddelade igår, att just bland " utsatta grupper" i Rumänien var spridningen av mässling som värst i Europa. Det pekar mot EU-migranter. Fler fall och det blir svårt att ljuga för folket.

Enligt
en ledare i SvD: "De relativt få fall av mässling vi har sett i Sverige under de senaste åren har alla kunnat kopplas till smittotillfällen utanför Sveriges gränser."
Sedan 2016 pågår ett utbrott av mässling i Rumänien med drygt 10 000 sjukdomsfall. I Rumänien har fler än 30 människor(dom flesta barn) dött av mässlingen 2017, detta trots att 80 procent av spädbarnen den första sprutan och 50 procent tar den andra(det krävs att man tar båda för att få ett fullgott skydd). Rumänien försöker just nu driva igenom en lag som kräver vaccinering för att barnen skall tillåtas gå i skola.
Vaccinationsskyddet bland barn i Rumänien ligger med andra ord inte långt ifrån den procentsats som finns i Järva, vid ett större utbrott i Järva så finns det risk att vi kan få flera dödsfall där.

WHO beräknar att nästan 90 000 personer dog år 2016 till följd av mässling runt om i världen, de flesta var barn under fem år.  2016 vaccinerades drygt 80-85 procent av alla barn i världen mot mässling. Mellan 2000 och 2015 förhindrades enligt WHOs beräkningar över 20 miljoner dödsfall tack vare vaccination mot sjukdomen.

Enligt ”Nyheter Idag", har denna variant i Göteborg, även smittat personer med full vaccinering, oron är inget att håna.
Intressant att DN nu kommit på, att det är inte antroposofernas fel. De har tydligen kollat Järva-utbrottet och skriver nu att somalier vaccinerar sig. Övriga vill DN ska vaccinera sig av solidariska skäl.

Foliehatten tittade på SVT och Rapport och det var intellektuell lyteskomik, när de pratade om mässlingsutbrottet. Man såg hur alla inblandade krystat bet sig i tungan, för att inte behöva säga, hur det ligger till. Ett klassiskt retoriskt knep är, när de tog upp denna historia, utan att det tillför ämnet något eller pekar ut självklara smittoorsaker.

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är offentlig eller privat. För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. I PSL finns också bestämmelser i 6 kap. 15 § som gäller för all vård, både allmän och enskild. Även om reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksamhet ska det i princip inte vara någon skillnad på integritetsskyddet.
 
Foliehatten har en känsla av att detta bara är en försmak av vad som kan ske. Svensk sjukvård av idag, är inte kapabel att hantera ett större antal av den här typen av sjukdomar. Inget som är unikt för Sverige heller, utan moderna sjukvård i västvärlden är inte anpassade för stora epidemier. Kapaciteten som behövs för stora epidemier, fungerar endast i krislägen.
Nästa gång kan det vara en sjukdom som är betydligt allvarligare än mässlingen. Och med en sjukvård som redan går på knäna lär det verkligen inte bli roligt.

Det kanske bli
r som för 100 år sedan, när spanska sjukan hade sitt utbrott när människor låg i stora gymnastiksalar som hade gjorts om till sjuksalar.

1 kommentar:

  1. Oavs måste krav om obligatoriska hälsokontroller skyndsamt komma till innan man tvångsallokerar in alla dessa människor från andra länder med ovisshet till respektive kommuner/skolor, se även http://iterated-reality.com/sv/2017/04/24/granskning-av-innehallet-vacciner-ar-de-sakra-bedom-sjalv/

    SvaraRadera