onsdag 13 december 2017

Svenska språket är inte så viktigt!

Elever(ensamkommande barn) som påbörjat svensk skola i årskurs 7 eller senare bör få språkdispens och möjlighet till att kunna läsa på nationellt program. Risken är annars stor att de halkar efter och tappar motivationen för hela skolan. Det skriver Djeno Mahic, rektor på Kronan i Trollhättan.
 
Djeno menar att de nyanlända måste ges en chans att läsa ämnen på andra språk än svenska för att kunna komma framåt i skolan. Han menar att Sverige måste anpassa sig efter de ensamkommandens kunskaper, annars är risken stor, att de halkar efter och tappar motivationen för hela skolan. Äntligen en inom skolvärlden som öppet talar och som fattat, att invandrares ibland låga skolresultat, huvudsakligen beror på språksvårigheter och dåliga förkunskaper.

Asylförespråkare inser inte,
att de som får stanna och vill skapa sig en framtid i Sverige, så är svenskan ett måste. Problematiken som denna rektor tar upp är visserligen för äldre barn, men ska en helt ny läroplan utvecklas för varje folkgrupp eller?
Djeno skriver: "De bör kunna få direktplacering och lagstadgad rätt till stöd i form av studiehandledning på elevens starkaste språk."
Om utbildningsväsendet har brist på resurser idag, så kommer det säkert att
inte bli mycket bättre, om studiehandling på en mängd exotiska språk tillkommer. Frågan man måste ställa sig är, om det för integrationens skulle inte borde krävas av svenskspråkiga elever, att de lär sig något eller flera av de nya exotiska språken? Kanske borde engelska, tyska, franska och spanska bytas ut.
Ibland tror man att man drömmer, men så upptäcker man att det absurda i tillvaron inte är en dröm ... och hur ska man motivera någon att lära sig svenska om det inte behövs?
Skolan har aldrig haft resurser varken för positiv särbehandling eller för att hjälpa de som ligger efter. Men nu när ”
ensamkommande barn” kommer, verkar pengar inte vara några problem. Som vanligt ställer dom dit en hink om taket läker istället för att laga taket.
Så länge vi har
svenska som språk i Sverige, förutsätter alla att det är svenska språket som skall läras ut, utan sänkta krav. Hur vi än vänder och vrider, är språket nyckeln till all framgång. Kan du inte språket, blir det ett enormt stort handikapp, om du inte kan göra dig förstådd eller förstår. Redan idag är notan för tolkar skyhög. Det finns många exempel på personer som varit över tjugo år i Sverige som behöver tolk!
Snarare borde man få läsa extra mycket svenska först, så att man kan ta till sig alla andra ämnen. Språket är ett av dom viktigaste verktygen för integration. Det kan man inte åsido sätta. Om svenska skolan inte ens lyckas lära dessa elever läsa, skriva och tala på svenska, hur i ”helvete” är det då tänkt, att de skall klara sig på den svenska arbetsmarknaden? Men i Sverige ska du i medmänsklighetens namn kunna allas språk, seder och kultur utantill. Annars är du en suspekt person.
Ett problem som Djeno överhuvudtaget inte nämner är, att få tag i behöriga lärare som pratar flytande dari, arabiska eller vad det kan tänkas vara. Alternativet kan vara att anställa vem som helst som pratar språket. Det är till att devalvera kunskaperna hos de som faktiskt är utbildade lärare i ämnet ifråga.
 
Så länge svenska elever inte får tillräckliga resurser i skolan, så ska vi absolut inte lägga pengar på att utbilda andra länders medborgare. Först och främst ska vi se till att svenska barn utbildas och snabbt kommer ut i arbetslivet. Därefter kan det bli aktuellt att utbilda flyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd.
Samtidigt så kommer den utbildning som de får på sitt eget språk innebära, att de får en större chans till arbete i sitt hemland.

Språkvetare varnar för att det kan leda till domänförluster, d.v.s. i detta fall en svensktalande som inte vet vad vissa saker heter på svenska och det kan gälla hela områden Ett mycket enkelt exempel: En svensk elev som fått det mesta av sin undervisning på engelska i de flesta ämnen, inklusive kemi, får t ex lära sig att water består av oxygen och hydrogen. Denna elev kommer att ha svårt att hitta de svenska orden, när de pratar med svenskar som har fått kemiundervisning på svenska. Så naturligtvis blir det en nackdel på sikt för en arabisktalande elev som bor i Sverige, att få ämnesundervisning på arabiska, om inte syftet är att eleven ska återvända till sitt arabisktalande land så fort det går.

Djenos förslag kommer att stupa på, att det är en brist på behöriga lärare och det kommer att förvärras de närmaste åren, eftersom efterfrågan ökar mer än det utbildas lärare. Att då hitta behöriga lärare i ämnen som matematik med språkkunskaper, så att alla kan få utbildning i ditt hemspråk kommer inte att fungera. Att sätta in någon som kan språket, men inte har rätt pedagogisk utbildning kommer aldrig att fungera.
Med den mängd elever(ensamkommande) med bristfälliga kunskaper och brist på behöriga lärare har Sverige fått en problem som det inte finns någon lösning på!

1 kommentar:

  1. Lösningen är att dom återvänder till sina hemländer
    Passar på dom flesta problem med bidragsinvandrare.
    Mats

    SvaraRadera