söndag 3 december 2017

Sverige bidrog till att slavmarknaden är tillbaka i Libyen!

Kriget i Libyen var ett kolossalt misslyckande och har följts av mycket elände. Obama(fick Nobels fredspris 2009) gick in i Libyen våren 2011, utan stöd från kongressen och sa att det var FN som vill det. Kriget startade med falska och idag vederlagda förevändningar det NATO ledda bombkriget. Obama och Hillary Clinton(hon kan inte skilja på sanning och lögn. Det är hennes största brist.) ljög om att de ville förhindra ett folkmord på landets befolkning av Mohammed al-Gaddafi. Efteråt har det visat sig att det inte fanns några belägg för folkmord och det egentliga syftet med USA:s invasion var att störta al-Gaddafi. Återigen ett krig som baseras på en lögn från USA.
Bush hade en överenskommelse med al-Gaddafi, enligt vilken diktatorn skulle ge upp sina massförstörelsevapen och då skulle han inte bli avsatt. Obama och Hillary tog tillbaka löftet, vilket resulterade i skapandet av ISIS och al Qaida i ett land som hade neutraliserats. Det skapade i sin tur en tsunami av icke anpassningsbara flyktingar till Europa. Tragiskt nog är al-Gaddafi den minst tragiska/dåliga ledaren för Libyen. Vad/Vem skulle han ersättas med? Den frågan är än idag inte löst!

Svenska insatsen
Alliansregeringen beslutade att Sverige skulle delta i det NATO ledda kriget.
Svenska JAS Gripen plan var med och hjälpte till i kriget. Det sades att dessa plan endast gjorde flygövervakning. Deras information lämnades till NATO och sedan kunde de bomba Libyen sönder och samman. Den svenska operationen kallades Operation Karakal.
På Sakerhetspolitik.se – som drivs av MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap – kan man läsa följande:
Bara 23 timmar efter att regeringen fattat beslut om Sveriges deltagande i insatsen landade de första svenska planen på den italienska ön Sicilien, där flygbasen de utgick från ligger. Som mest deltog fem st JAS Gripen och ett plan för lufttankning. Totalt skickade Försvarsmakten ca 140 personer till Libyen. Sverige stod enligt Försvarsmakten för en fjärdedel av insatsens sammanlagda spaningsresurser och den information som de svenska planen inhämtade utgjorde 37 procent av det underlag som Nato-befälhavarna sedan fattade beslut utifrån”.

Bara några år innan NATO anfallet rankades Libyen av FN som nummer 53 av 194 länder beträffande välfärdsparametrar. Det hade Afrikas högsta levnadsstandard och medellivslängd. Före den nationella revolutionen 1969 var Libyen ett av jordens fattigaste länder. Nio av tio var analfabeter och många svalt. al-Gaddafi sparkade ut de brittiska och amerikanska imperialisterna från baserna och förklarade att oljan tillhör Libyen. Sjukvård och utbildning gjordes kostnadsfri. Världens mest sofistikerade bevattningssystem byggdes upp. Jordbruket subventionerades. Människor från fattiga afrikanska länder immigrerade till Libyen. Där fanns arbetstillfällen. Nasseruniversitetet i Tripoli utbildade tiotusentals utländska studenter på förmånliga villkor till ingenjörer och läkare. Mycket mer kunde sägas om detta Libyen. En sådan självständig stat kunde inte tolereras av det stora imperiet i väst. al-Gaddafi demoniserades med rasistiska övertoner som en besinningslös diktator. Tolv gånger försökte västliga spionorgan att mörda honom.
I sitt sista uttalande timmar innan al-Gaddafi mördades av väststödda ”frihetskämpar”: "Hör nu, folk i Nato. Ni bombar en vägg som stod i vägen för afrikansk invandring till Europa, och i vägen för Al Qaida terrorister. Denna vägg var Libyen. Ni bryter det. Ni är idioter, och ni kommer att brinna i helvetet för tusentals invandrare från Afrika och för att stödja al-Qaida. Det kommer att vara så. Jag ljuger aldrig. Och jag ljuger inte nu."
Dessa sista ord av al-Gaddafi stämmer med 100% överens med den utveckling som Libyen drabbades av, efter det att han försvann.
Libyen är idag ett land i fullständigt kaos.
Västvärlden drabbades av en tsunami av ekonomiska flyktingar som aldrig tidigare har skådats. Svensk MSM och SVT har i otaliga reportage berättat om båtflyktingarnas öden på Medelhavet som har upprört många. Men de undviker nogsamt att berätta om orsakerna till flyktingvågorna. Med det svenska deltagande i kriget i Libyen är Sverige direkt medansvariga för följderna.
Det är inte märkligt att sambandet mellan krig och flyktingströmmarna mörkas. Om svenska folket blivit medvetna om sambandet, kunde kanske krav resas på. att svenska politiker och militärer som i stor enighet beslutade om den svenska krigsinsatsen i Libyen under Natos ledning skulle ställas till ansvar för delaktighet i krigsförbrytelser, att ha förstört ett land. ”Blekinge LT Ulf Bjerén Din Åsikt
Det som upprör ännu mer att slavmarknaden i Libyen har återuppstått. Filmer från Libyen, som nyligen släpptes av CNN, visade att unga män från södra Afrika säljs som jordbruksarbetare på slavmarknader. Och vem låg bakom detta “omstörtande?   Ingen annan än dåvarande Secretary of State Hillary Clinton. “Det är ditt fel, du slog sönder det.” MSM och SVT har aldrig insett vilken katastrof denna person är. De välinformerade anser det är bra att Hillary Clinton inte längre har en roll vid utformningen av USA: s utrikespolitik! Med henne vid rodret hade vi kanske sett en värld i brand!

Den dödligt giftliga spindeln Israel
Sionisterna säger säg bekämpa muslimer, men i praktiken betyder det att de bekämpar relativt välfungerande och stabila muslimska länder. al-Gaddafis Libyen var Afrikas mest välfungerande land innan det blev bombat till stenåldern av NATO och USA. Sen kom massmigrationen. Israel är inte rädda för terrorister och kaos, terrorister och kaos kan på sin höjd döda en liten mängd israeler. Israels stora skräck är starka sammanhållna muslimska länder som på allvar kan utmana Israel. Invasionen 1967 skrämde slag på det lilla landet Israel och man insåg att starka länder i närområdet var ett existentiellt hot. Sen dess har relativt välfungerande muslimska länder bekämpats och med USA:s hjälp har hela Mellanöstern varit i kaos.
För dem som förespråkar kretsloppsmigration är detta en katastrof. Hur ska man hjälpa migranter återvända till ett Syrien, där israelerna finansierar miliser som strider mot den syriska staten? Här skulle en ohelig allians mellan arabnationalister som vill bygga välfungerande arabiska länder och nationalister i Europa kunna byggas mot USA/Israel som vill gynna Israel på arabvärldens bekostnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar